Duch svatý je Bohem působícím v nás. - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Vánoce (cyklus A)
2. neděle po Narození Páně - A / přímluvy

Bratři a sestry, vzývejme věčné Slovo Otcovo, jež se pro nás stalo tělem a přebývalo mezi námi. [1]
  1. Kéž Církev naplňuje své poslání a horlivě o tobě svědčí, aby skrze ni všichni uvěřili, že jsi životem a světlem lidí. [2] 
  2. S láskou prosíme za všechny, kteří spolu s námi slaví nebo se chystají oslavit tvoje Narození. [3]
  3. Svěřujeme ti také židy, z nichž podle lidské přirozenosti pocházíš, a muslimy, kteří si tebe a tvé Matky upřímně váží. [4]
  4. Pomáhej všem lidským synům a dcerám, ať je sjednocuje touha po míru ve světě. [5]
  5. Žehnej dětem, ať si mohou bezstarostně hrát, radost se, cítit lásku, štěstí a bezpečí. [6]
  6. Potřebné síly a milosti poskytni těm, kdo pečují o ohrožené ženy a děti, lidi nemocné, věkem pokročilé a o ty, kteří žijí na okraji společnosti. [7]
  7. Toto společenství, naše rodiny i každého zvlášť pronikni světlem své lásky a dej, ať je dovedeme nést a předávat těm, kterým se ho nedostává.
  8. Ty, který jsi bez počátku a konce, světlo pravé, daruj věčný život a světlo všem, kteří jsou toho hodni. [8]

 

Ježíši, vtělený Synu Boží, slyš naše prosby,

abychom se ti jako pravému Bohu klaněli

a jako pravého člověka tě následovali. [9]

Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

 

________________________

[[1]] Srov. Jan 1,1-4.14; Sir 24,1-4.12-16.

[2] Srov. Jan 1,1-18; Mt 28,18-20.  Srov. II. VATIKÁNSKÝ KONCIL (II. VAT.): Lumen gentium, věroučná konstituce o církvi, čl. 1.

[3] Srov. Ef 1,3-6.15-18. Podle juliánského kalendáře slaví východní křesťané Narození Páně 7. ledna.

[4] Srov. Ž 147,12-13.19-20; Sir 24,12. Srov. II. VAT.: Nostra aetate, deklarace o poměru církve k nekřesťanským náboženstvím, čl. 3, 4.

[5] Srov. PAPEŽ FRANTIŠEK: Vánoční poselství z 25. prosince 2013.

[6] Srov. Př 8,30-31.

[7] Prosba zvláště za Milosrdné sestry sv. Karla Boromejského – boromejky.

[8] Srov. Jan 1,1.4.9; Žid 7,3.

[9] Srov. Jan 1,1-4.14. Viz článek víry vyhlášený na Chalkedonském koncilu v roce 451: Katechismus katolické církve, čl. 467.

Čtení z dnešního dne: Středa 27.5.

SK 20,28-38; JAN 17,11B-19

Komentář k Jan 17,11b-19: Být ve světě – a přitom nebýt ze světa. Musím unést toto pnutí… Chci přitom naplňovat Ježíšovu úpěnlivou prosbu za jednotu?

Zdroj: Nedělní liturgie

Letnice, Svatodušní svátky...

(25. 5. 2020) O Letnicích křesťané slaví slavnost seslání Ducha svatého - tedy skutečnost, že Bůh skrze Ducha svatého působí (dodnes)…

Den modliteb za církev v Číně (24.5.)

(22. 5. 2020) Prosby za dar vytrvalosti pro bratry a sestry v Číně...

Den modliteb za pronásledované křesťany

(22. 5. 2020) Každý rok se o 6. neděli velikonoční připomínají naši pronásledovaní bratři a sestry po celém světě.

Emil Kapaun - kněz s černou páskou přes oko (+ 23. 5. 1951)

Emil Kapaun - kněz s černou páskou přes oko  (+ 23. 5. 1951)
(22. 5. 2020) Emil Kapaun byl americký katolický kněz s českými kořeny, který zahynul v zajateckém táboře v Severní Koreji v roce…

Svatá Rita - patronka v beznadějných situacích (22.5.)

Svatá Rita - patronka v beznadějných situacích (22.5.)
(21. 5. 2020) Odkaz svaté Rity je výzvou k oddanosti Kristu Spasiteli - zdroji smíření.

21.5. bl. Franz Jägerstätter

(19. 5. 2020) Franz Jägerstätter byl rakouský farmář, který který nesouhlasil s nadvládou nacistů…

Život plný překážek, protivenství a hledání: Klement Maria Hofbauer Dvořák (svátek 20.5.)

(19. 5. 2020) * 1751, Tasovice u Znojma + 1820, Vídeň, Rakousko

Světový den sdělovacích prostředků

Světový den sdělovacích prostředků
(18. 5. 2020) Světový den sdělovacích prostředků se připomíná vždy na 7. velikonoční neděli, neboli týden před Slavností seslání Ducha…

Nanebevstoupení Páně

(18. 5. 2020) Slavnost Nanebevstoupení Páně se slaví ve čtvrtek - 40. den po Velikonocích. Následující den začíná "novéna" -…

Varování před sektou Shincheonji

Jde o nové náboženské hnutí z Jižní Koreje. Církve po celém světě proti němu varují.

Důvodem je sektářská povaha, manipulativní praktiky, snahu o utajování, zásadní odklon od křesťanského učení apod.

Její členové zpravidla postupně opouštějí rodiny a omezují veškeré kontakty s vnějším světem.

Více informací:

www.scjinfo.cz