Každý ať Krista následuje podle své životní situace a tomu odpovídající formou. - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Vánoce (cyklus A)
2. neděle po Narození Páně - A / přímluvy

Bratři a sestry, vzývejme věčné Slovo Otcovo, jež se pro nás stalo tělem a přebývalo mezi námi. [1]
  1. Kéž Církev naplňuje své poslání a horlivě o tobě svědčí, aby skrze ni všichni uvěřili, že jsi životem a světlem lidí. [2] 
  2. S láskou prosíme za všechny, kteří spolu s námi slaví nebo se chystají oslavit tvoje Narození. [3]
  3. Svěřujeme ti také židy, z nichž podle lidské přirozenosti pocházíš, a muslimy, kteří si tebe a tvé Matky upřímně váží. [4]
  4. Pomáhej všem lidským synům a dcerám, ať je sjednocuje touha po míru ve světě. [5]
  5. Žehnej dětem, ať si mohou bezstarostně hrát, radost se, cítit lásku, štěstí a bezpečí. [6]
  6. Potřebné síly a milosti poskytni těm, kdo pečují o ohrožené ženy a děti, lidi nemocné, věkem pokročilé a o ty, kteří žijí na okraji společnosti. [7]
  7. Toto společenství, naše rodiny i každého zvlášť pronikni světlem své lásky a dej, ať je dovedeme nést a předávat těm, kterým se ho nedostává.
  8. Ty, který jsi bez počátku a konce, světlo pravé, daruj věčný život a světlo všem, kteří jsou toho hodni. [8]

 

Ježíši, vtělený Synu Boží, slyš naše prosby,

abychom se ti jako pravému Bohu klaněli

a jako pravého člověka tě následovali. [9]

Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

 

________________________

[[1]] Srov. Jan 1,1-4.14; Sir 24,1-4.12-16.

[2] Srov. Jan 1,1-18; Mt 28,18-20.  Srov. II. VATIKÁNSKÝ KONCIL (II. VAT.): Lumen gentium, věroučná konstituce o církvi, čl. 1.

[3] Srov. Ef 1,3-6.15-18. Podle juliánského kalendáře slaví východní křesťané Narození Páně 7. ledna.

[4] Srov. Ž 147,12-13.19-20; Sir 24,12. Srov. II. VAT.: Nostra aetate, deklarace o poměru církve k nekřesťanským náboženstvím, čl. 3, 4.

[5] Srov. PAPEŽ FRANTIŠEK: Vánoční poselství z 25. prosince 2013.

[6] Srov. Př 8,30-31.

[7] Prosba zvláště za Milosrdné sestry sv. Karla Boromejského – boromejky.

[8] Srov. Jan 1,1.4.9; Žid 7,3.

[9] Srov. Jan 1,1-4.14. Viz článek víry vyhlášený na Chalkedonském koncilu v roce 451: Katechismus katolické církve, čl. 467.

Čtení z dnešního dne: Pátek 18.10. svátek sv. Lukáše

2 Tim 4,9-17b; Lk 10,1-9

Komentář k 2 Tim 4,9-17b: Pouze Lukáš, „milý lékař“ je v těžké chvíli s Pavlem. Kéž je mi vzorem ve své stálosti! Jeho evangeliu vděčíme za popis událostí z Ježíšova dětství a přiblížení Ježíšovy matky Marie.

Zdroj: Nedělní liturgie

Oblíbené rekolekce s J. Augystynem

Oblíbené rekolekce s J. Augystynem
(17. 10. 2019) 8.–9. listopadu 2019 rekolekce na téma Eucharistie – zdroj lásky, odvahy a radosti života pořádá Pastorační…

Jerzy Popiełuszko († 19.10.1984)

Jerzy Popiełuszko († 19.10.1984)
(17. 10. 2019) V období výjimečného stavu dodával polský kněz Jerzy Popiełuszko svým krajanům sílu a naději. Na jeho mše se sjížděli…

Doporučujeme ke zhlédnutí animovaný film o papeži Janu Pavlu II. na DVD

(16. 10. 2019) Při příležitosti zvolení Jana Pavla II. papežem (16.10.1978) doporučujeme animovaný film: Karol, Odvaha otce Karola

Jan Pavel II. - výročí zvolení papežem

(15. 10. 2019) 16.10. 1978 byl zvolen papežem Karol Wojtyla. V papežském úřadě byl do své smrti 2. dubna 2005. Papež Jan Pavel II.…

Terezie z Avily - Svatý, který je smutný, je smutný svatý...

(14. 10. 2019) Opravdová svatost s sebou nese radost.

Doporučujeme k přečtení: O nesnázích v manželství - Aleš Opatrný

Doporučujeme k přečtení: O nesnázích v manželství - Aleš Opatrný
(10. 10. 2019) Vyvarovat se je třeba dvou extrémů: vědomé lehkomyslnosti a přehnané ustaranosti. Hrozby a problémy nemusí znamenat…

Sv. Vintíř - společný světec Čechů a Němců (svátek 9.10.)

(7. 10. 2019) dne 9.10.1045 zemřel v šumavských lesích za přítomnosti knížete Břetislava a biskupa Severia (Šebíře). Následně byl…

Panna Maria Růžencová

(6. 10. 2019) Dne 7. 10. se slaví památka Panny Marie Růžencové.

Svatá Faustina (Faustyna) Kowalská / 5. říjen

(4. 10. 2019) Faustina Kowalská je zvěstovatelkou Božího milosrdenství. Její poselství dalo vzniknout duchovnímu hnutí úcty k Božímu…