Ve štěstí nezpychni! V utrpení je víra nezbytná, štěstí ji však zapuzuje. - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Slavnosti a svátky s jednotným čtením
2. neděle po Narození Páně / přímluvy

Milovaní, vzývejme společně Ježíše Krista, světlo pravé, které přišlo na svět: [1]
  1. Osvěcuj svůj svatý lid, ať všude ohlašuje, že v tobě je život, světlo lidí. [2] 
  2. Rozhojni v pokřtěných vzájemnou lásku, ať jim světlo tvého narození ukáže cestu k jednotě. [3]
  3. Kéž světlo tvé pravdy zazáří židům, muslimům a každému, kdo pravdu upřímně hledá. [4]  
  4. Spoj všechny lidi světlem svého pokoje, ať o mír aktivně usilují a v míru přebývají. [5]  
  5. Zahrň světlem všechny děti, ať si mohou bezstarostně hrát a růst, obklopeny něhou a péčí. [6]
  6. Dej planout a nevyhořet těm, kdo pečují o ohrožené ženy a děti, lidi nemocné, věkem pokročilé a žijící na okraji společnosti.
  7. Pronikni toto společenství, naše rodiny i každého zvlášť svým láskyplným světlem, ať jej máme dost i pro ty, kterým se ho nedostává. [7]
  8. Buď věčným světlem a životem zesnulých; ať spočívají s tebou v Otcově náručí. [8]

 

Vyslyš nás, Ježíši, světlo národů,

zaplaš stíny smutku a temnoty strachu,

srdce naplň milostí. [9] Ty, který žiješ

a kraluješ na věky věků. Amen.

 

 

_____________________

[1]   Srov. Jan 1,9.

[2]   Srov. tamtéž, 4.7-8; Mt 28,18-20; Ef 1,18.

[3]   Srov. Ef 1,3-6.15-18.

[4]   Srov. Ž 147,12-13.19-20; Sir 24,12. Srov. II. VATIKÁNSKÝ KONCIL (II. VAT.): Nostra aetate, deklarace o poměru církve k nekřesťanským náboženstvím, čl. 2–4.

[5]   Srov. Ž 147,14a; Jan 1,14. Srov. PAPEŽ FRANTIŠEK: 10 rad papeže Františka pro dobrý život, Praha: Paulínky, 2014, s. 22.

[6]   Srov. Př 8,30-31. Viz FRANTIŠEK: Vánoční poselství, 25. prosince 2014.

[7]   Srov. Jan 1,7-8.

[8]   Srov. tamtéž, 1.4.9.

[9]   Srov. tamtéž, 5.14.16-17. Viz II. VAT.: Lumen gentium, věroučná konstituce o církvi, čl. 1.

Mediálně spolupracujeme:

Celostátní setkání mládeže v Hradci Králové od 9. do 14. 8. 2022 pro mladé lidi od 14 do 26 let.celostatnisetkanimladeze.cz

UNITED - křesťanský multižánrový festival, 18. – 20. 8. 2022 Vsetínfestivalunited.cz

 

Čtení z dnešního dne: Pátek 12. 8.

1. čtení - Ez 16,1-15.60.63; Evangelium – Mt 19,3-12

Komentář k Mt 19,3-12: Věrnost v manželství je obrazem věrnosti Boha k člověku. I v tom máme být jeho obrazem. A on také trpí, když vidí naše mnohé nevěry a nestálost…

Zdroj: Nedělní liturgie

Odpírač služby v Hitlerově armádě Franz Jägerstätter – popraven 9.8.1943

Odpírač služby v Hitlerově armádě Franz Jägerstätter – popraven 9.8.1943
(7. 8. 2022) Rakouský farmář Franze Jägerstättera nesouhlasil s nadvládou nacistů a ve druhé světové válce za…

SV. TEREZIE BENEDIKTA OD KŘÍŽE - EDITA STEINOVÁ (9. SRPNA)

(7. 8. 2022) Německá židovka, křesťanka, katolička a řeholnice - popravená nacisty...

Proměnění Páně (6.8.)

(4. 8. 2022) Událost Proměnění Páně obrací náš pohled k Božímu světlu, abychom se tak vymanili z temnot života…

Jan Maria Vianney (svátek 4.8.)

(2. 8. 2022) “Má-li člověk Ducha svatého, jak sladké jsou všechna námahy tohoto světa“, říká svatý Jan Maria Vianney…

Sv. Ignác z Loyoly (svátek 31.7.)

(30. 7. 2022) Zakladatel Jezuitů. Ignác chtěl být původně rytířem a vstoupit do služeb kastilského krále Karla V. Nakonec vstoupil do…

Václav Dvořák († 30. 7. 2008)

(29. 7. 2022) Mons. Václav Dvořák (1921 - 2008) byl jedním z kněží, jejichž víra byla tvrdě zkoušena nejdříve v totálním nasazení v…