Bůh soucítí s manželstvími, která prožívají problémy a krize.    - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Postní doba (cyklus A)
2. neděle postní - A / přímluvy

K našemu Pánu Ježíši Kristu, který na hoře proměnění zjevil svou slávu, nyní volejme: Pane, smiluj se. [[1]]

1.    Svému požehnání dej spočinout na svém lidu, na všech potomcích Abrahámových i na každém, kdo má víru jako Abrahám. [2]

 

2.    Osvěcuj ty, které voláš, aby se stali dětmi Božími a tvými sourozenci. [3] 

 

3.    Celý svět naplň svou milostí a pokojem, ať umlknou zbraně a odevšad zní tvoje slovo. [4]

 

4.    Bratřím a sestrám, snášejícím útrapy pro evangelium, uděl statečnost, vytrvalost a důvěru ve svou všemohoucnost. [5]

 

5.    Těm, kdo jsou na dně svých sil a v zajetí strachu, dej zaslechnout své: „Vstaňte, nebojte se!“ [6]

 

6.    Běženci a uprchlíci kéž najdou nový domov, a všichni, kdo jsou na cestách, dosáhnou svého cíle. [7]

 

7.    I tomuto společenství buď pomocí a štítem, ať nehledáme chyby na druhých, nýbrž u sebe; máme odpor k hříchu, ale ne k hříšníkovi. [8]   

 

8.    Ty, jenž jsi svým vzkříšením zlomil moc smrti, daruj zemřelým světlo nepomíjejícího života. [9]

 

Buď nám milostiv, Pane Ježíši Kriste,

ať těmito dny kráčíme ve světle tvé tváře,

abychom se – očištěni a napraveni – mohli

setkat s tebou – vzkříšeným a oslaveným. [10]

Neboť ty žiješ a vládneš na věky věků. Amen.

 

 

________________________

[[1]]   Srov. Mt 17,1-9. Viz JAN PAVEL II.: Rosarium Virginis Mariae, apoštolský list biskupům, kněžím a věřícím o modlitbě svatého růžence (2002), čl. 21. Viz 4. tajemství růžence světla.

[2]   Srov. Gn 12,1-4a; Ž 33,22a; Mt 3,9; Lk 3,8; Jan 8,39-40.52-53.56.58; Řím 4,3; Gal 3,8; Žid 6,15; 11,8. Srov. II. VATIKÁNSKÝ KONCIL: Nostra aetate, deklarace o poměru církve k nekřesťanským náboženstvím, čl. 3–4.

[3]   Srov. Mt 17,5; 2 Tim 1,9-10.

[4]   Srov. Ž 33,4-5; 2 Tim 1,10.

[5]   Srov. 2 Tim 1,8.

[6]   Mt 17,7. Srov. tamtéž, 6-7.

[7]   Srov. Gn 12,1.4.

[8]   Srov. Ž 33,20; 51,5; Mt 7,3-5. Viz JAN XXIII.: Pacem in terris, encyklika o míru mezi všemi národy v pravdě, spravedlnosti, lásce a svobodě (1963), čl. 158.

[9]   Srov. Mt 17,9; 2 Tim 1,10b.

[10] Srov. Mt 17,2.9. 

Čtení z dnešního dne: Neděle

Zdroj: Nedělní liturgie

Hromnice, Svátek Uvedení Páně do chrámu a Světový den zasvěcených osob (2.2.)

Hromnice, Svátek Uvedení Páně do chrámu a Světový den zasvěcených osob (2.2.)
(30. 1. 2023) Svátek Uvedení Páně do chrámu (2.2.) se lidově nazývá Hromnice. Tento den se slaví i Světový den zasvěcených osob.

Křesťanův POVOLEBNÍ program

Křesťanův POVOLEBNÍ program
(28. 1. 2023) Není vůbec jedno, jak dopadly současné prezidentské volby! Jak se k tomu postavit jako křesťané?

Byl odsouzen k smrti zastřelením, byl deportován na Sibiř... Fjodor Michajlovič Dostojevskij

(27. 1. 2023) Říká-li se, že člověk v životě neumírá jen jednou, pak to obzvlášť platí pro život ruského spisovatele Dostojevského,…

Den památky obětí holocaustu 27.1.

(26. 1. 2023) Holokaust - holocaust - šoa - genocida - znamená systematické pronásledování vyvražďování Židů za Druhé světové války.…

Obrácení svatého Pavla (svátek 25.1.)

(24. 1. 2023) Pavlovo setkání s Kristem na cestě do Damašku způsobilo v jeho životě doslova revoluční obrat. Kristus se stal smyslem…

František Saleský (svátek 24.1)

(23. 1. 2023) Učitel duchovního života pro všední život, Učitel církve, patron novinářů a spisovatelů.

21.1.1953 mě zatkla komunistická tajná policie / DNEŠNÍ VÝROČÍ

(21. 1. 2023) „Jste zatčen, nedělejte žádné hlouposti.“ Když se za mnou pak zavřely vrata věznice, tak hned…