Krbec Jan | Sekce: Kázání

Postní doba (cyklus A)
2. neděle postní - A / přímluvy

K našemu Pánu Ježíši Kristu, který na hoře proměnění zjevil svou slávu, nyní volejme: Pane, smiluj se. [[1]]

1.    Svému požehnání dej spočinout na svém lidu, na všech potomcích Abrahámových i na každém, kdo má víru jako Abrahám. [2]

 

2.    Osvěcuj ty, které voláš, aby se stali dětmi Božími a tvými sourozenci. [3] 

 

3.    Celý svět naplň svou milostí a pokojem, ať umlknou zbraně a odevšad zní tvoje slovo. [4]

 

4.    Bratřím a sestrám, snášejícím útrapy pro evangelium, uděl statečnost, vytrvalost a důvěru ve svou všemohoucnost. [5]

 

5.    Těm, kdo jsou na dně svých sil a v zajetí strachu, dej zaslechnout své: „Vstaňte, nebojte se!“ [6]

 

6.    Běženci a uprchlíci kéž najdou nový domov, a všichni, kdo jsou na cestách, dosáhnou svého cíle. [7]

 

7.    I tomuto společenství buď pomocí a štítem, ať nehledáme chyby na druhých, nýbrž u sebe; máme odpor k hříchu, ale ne k hříšníkovi. [8]   

 

8.    Ty, jenž jsi svým vzkříšením zlomil moc smrti, daruj zemřelým světlo nepomíjejícího života. [9]

 

Buď nám milostiv, Pane Ježíši Kriste,

ať těmito dny kráčíme ve světle tvé tváře,

abychom se – očištěni a napraveni – mohli

setkat s tebou – vzkříšeným a oslaveným. [10]

Neboť ty žiješ a vládneš na věky věků. Amen.

 

 

________________________

[[1]]   Srov. Mt 17,1-9. Viz JAN PAVEL II.: Rosarium Virginis Mariae, apoštolský list biskupům, kněžím a věřícím o modlitbě svatého růžence (2002), čl. 21. Viz 4. tajemství růžence světla.

[2]   Srov. Gn 12,1-4a; Ž 33,22a; Mt 3,9; Lk 3,8; Jan 8,39-40.52-53.56.58; Řím 4,3; Gal 3,8; Žid 6,15; 11,8. Srov. II. VATIKÁNSKÝ KONCIL: Nostra aetate, deklarace o poměru církve k nekřesťanským náboženstvím, čl. 3–4.

[3]   Srov. Mt 17,5; 2 Tim 1,9-10.

[4]   Srov. Ž 33,4-5; 2 Tim 1,10.

[5]   Srov. 2 Tim 1,8.

[6]   Mt 17,7. Srov. tamtéž, 6-7.

[7]   Srov. Gn 12,1.4.

[8]   Srov. Ž 33,20; 51,5; Mt 7,3-5. Viz JAN XXIII.: Pacem in terris, encyklika o míru mezi všemi národy v pravdě, spravedlnosti, lásce a svobodě (1963), čl. 158.

[9]   Srov. Mt 17,9; 2 Tim 1,10b.

[10] Srov. Mt 17,2.9. 

Čtení z dnešního dne: Úterý 2. 3.

Iz 1,10.16-20; Mt 23,1-12

Komentář k Mt 23,1-12: Návod, jaký zaujmout postoj k představeným, když s nimi nesouhlasím. Poslechnout, pokud to není proti mému svědomí. Ale neřídit se jejich příkladem.

Zdroj: Nedělní liturgie

Svatý ´Sudeťák´ P. Hubert Engelmar Unzeitig (svátek 2.3.)

(28. 2. 2021) P. Hubert Engelmar Unzeitig byl sudetský Němec, který se narodil 1. března 1911 v Hradci nad Svitavou severně od Brna.…

Svatý ´Sudeťák´

Svatý ´Sudeťák´
(27. 2. 2021) P. Hubert Engelmar Unzeitig se narodil 1. března 1911 v Hradci nad Svitavou severně od Brna. Zemřel 2. března 1945…

Oto Mádr, přední český teolog a jeden z nejdéle vězněných kněží u nás (+ 27. 2. 2011)

(26. 2. 2021) Oto Mádr - výrazná osobnost české katolické církve 20. století

25.2.1950 zemřel komunisty umučený kněz Josef Toufar

(24. 2. 2021) Žádný člověk není bezvýznamnou figurkou na šachovnici Boží.

P. Pavel Kučera - uprchlík a uprchlický farář

(24. 2. 2021) Tzv. uprchlický farář P . Pavel Kučera utekl v roce 1964 z komunistického Československa. Jeho posláním se pak na dlouhá…

Proti jakékoliv totalitě lze bojovat i jinak než mečem

(23. 2. 2021) V nacistickém kriminále jsem si uvědomil, že mezi Hitlerem a Stalinem je ještě třetí perspektiva, třetí možnost – a sice…

V češtině vyšel kurz „Jak se modlit“

V češtině vyšel kurz „Jak se modlit“
(22. 2. 2021) Kurz je určen pro setkání menších skupin a lze jej použít i pro setkání online a i pro jednotlivce. Každá lekce obsahuje…

Händel - výročí narození (* 23. února 1685)

(22. 2. 2021) Tělnatý, cholerický a věřiteli pronásledovaný skladatel přinesl přese všechno skvělé plody...

Stolec svatého Petra (22.2.)

Stolec svatého Petra (22.2.)
(21. 2. 2021) Svátek stolce svatého Petra připomíná primát apoštola Petra mezi ostatními apoštoly. Tuto službu ustanovil sám Ježíš a…