Pro každého existuje poklad  v tom, po čem touží. - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Postní doba (cyklus B)
2. neděle postní B / přímluvy

Sestry a bratři, společně s Petrem, Jakubem a Janem vystupme na horu proměnění a modleme se k našemu Pánu: [1]
 1. Za Církev, aby zářila tvou svatostí, chudobou a lidskostí. [2]
 2. Za ty, kdo budou o Velikonocích pokřtěni, aby zaslechli Otcův hlas: „Ty jsi můj milovaný syn, moje milovaná dcera.“ [3]
 3. Za křesťany ve vyspělých zemích, ať jejich půst je solidarita s těmi, jež chudoba nutí k trvalému odříkání. [4]
 4. Za pronásledované křesťany, aby nepřestávali věřit, že jsi-li ty s nimi, kdo proti nim. [5]
 5. Za všechny tvé následovníky, ať sami nejsou nevlídní k těm, kdo vyznávají jinou víru. [6]
 6. Za ty, kdo víru nemají, ať jejich životy promění setkání s tebou. [7]
 7. Za hříšníky, kteří se touží polepšit, ať je tvá láska očistí a vybělí jako sníh. [8]
 8. Za mír ve světě, aby byl udržován tvým slovem a lidskou vůlí se domluvit. [9]
 9. Za všechny, kdo se obětují ve službě a pomoci druhým, abys je zahrnul svým požehnáním. [10]
 10. Za naši farnost, ať můžeme říkat: „Pane, je dobré, že jsme tu, je nám s tebou dobře.“ [11]
 11. Za naše zemřelé, ať smějí vystoupit k tobě a spatřit tě ve slávě. [12]

 

Slyš nás, Pane Ježíši Kriste, který jsi pro nás žil, zemřel

a z mrtvých vstal; jsi po Boží pravici a přimlouváš se za nás. [13]

Ty, který žiješ a vládneš na věky věků. Amen.

 

____________________

[[1]] Srov. Mk 9,2-10.

[2] Srov. tamtéž, 3.

[3] Srov. Mk 1,11; 9,7; Mt 17,5.

[4] Viz PAPEŽ FRANTIŠEK: Poselství k postní době 2014.

[5] Srov. Řím 8,31b.33-34.

[6] Srov. tamtéž, 31b. Viz II. VATIKÁNSKÝ KONCIL: Nostra aetate, deklarace o poměru církve k nekřesťanským náboženstvím, čl. 5.

[7] Srov. Mk 9,2.

[8] Srov. tamtéž, 3, Ž 51,9 (zpěv při udělování popelce na Popeleční středu); Ž 116,16.

[9] Srov. Mk 9,4.7. Srov. vstupní modlitba.

[10] Srov. Gn 22,1-18.

[11] Srov. Mk 9,5 (Český ekumenický překlad).

[12] Srov. tamtéž, 2-7. Srov. vstupní modlitba.

[13] Srov. Řím 8,34; Mk 9,9-10.

Čtení z dnešního dne: Pondělí 28. 11.

1. čtení - Iz 1, 21-27 nebo Iz 2, 1-5 a Žalm 72; Evangelium - Mt 8,5-11

Komentář k Mt 8,5-11: Církev je otevřena všem, bez ohledu na původ. I my jsme tedy ti mnozí, kteří budou u jednoho stolu se starozákonními proroky. To ať mě naplní radostí i hrdostí!

Zdroj: Nedělní liturgie

Blahoslavený Don Giacomo Jakub Alberione (svátek 26.11.)

(25. 11. 2022) První systematický apoštol médií ve XX. století

Kdy začíná advent?

Kdy začíná advent?
(24. 11. 2022) Datum 1. adventní neděle...

Za papežem do Lisabonu!

Za papežem do Lisabonu!
(22. 11. 2022) Na přelomu července a srpna příštího roku se budou v Lisabonu konat Světové dny mládeže. Mladí poutníci z celého…

C. S. Lewis

(21. 11. 2022) ateista, konvertita, apologeta a ´tvůrce Narnie´ († 22. 11. 1963)

Advent

Advent
(20. 11. 2022) Základní informace, texty na nástěnky, adventní věnec, Advent pro děti....

Texty na nástěnky - vyšlo další vydání předtištěných textů

Texty na nástěnky - vyšlo další vydání předtištěných textů
(18. 11. 2022) Vyšel nový soubor předtištěných textů na nástěnky pro období advent 2022 – Ježíše Krista Krále 2023.…

Litanie ke Kristu Králi

(18. 11. 2022) Kriste, Králi králů, Kriste, Králi nad životem i smrtí... (odkaz na vojtechkodet.cz)