Duch svatý je Bohem působícím v nás. - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus A)
2. neděle v mezidobí - A / přímluvy

Shromážděni k jeho oslavě a podle jeho vůle s důvěrou vzývejme Boha, našeho Otce: [1]
  1. Všechny národy kéž prozáří světlo Kristovo a tvá spása se rozšíří až do končin země. [2]
  2. Buď milostiv všem, kteří kdekoli vzývají jméno tvého Syna, Pána svého i našeho. [3]
  3. Veď služebníky Slova, ať je věrně kážou ve velkých shromážděních i tam, kde se dva nebo tři scházejí v Ježíšově jménu. [4]   
  4. Pomáhej lidem žít podle zákona, jenž jsi jim vepsal do srdce, ať rozhojňují tvůj mír na zemi a pečují o to, co stvořila tvá ruka. [5]
  5. Svým Duchem osvěcuj představitele státu a veřejné správy, ať u nich osobní zájmy nepřevládnou nad zájmy občanů. [6]
  6. Posiluj ty, kdo procházejí životními zkouškami, zklamáními a krizemi, aby obstáli před tebou, před lidmi i sebou samými.
  7. Dej, ať radostně prožíváme každé setkání s tvým Beránkem v jeho slově, hostině i společenství, a domů si neseme jeho lásku, odpuštění a pokoj. [7]
  8. Prosíme za všechny, kteří právě odcházejí z tohoto světa, abys je přijal do své otcovské náruče. [8]

 

Skloň se k nám, náš dobrý Otče,

a vyslyš naše volání. [9]  

Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

 

 

________________________

[[1]] Srov. Gn 19,8; Dt 5,12; Ž 40,2a.8a.9a; 1Kor 1, 3; Zj 1,10a.

[2] Srov. Iz 49,6. Srov. II. VATIKÁNSKÝ KONCIL (II. VAT.): Lumen gentium, věroučná konstituce o církvi, čl. 1.

[3] Srov. 1 Kor 1,2.3.

[4] Srov. Ž 40,10; Iz 49,3.6; Mt 18,20; 1 Kor 1,2.3.

[5] Srov. Gn 1,27-28; Ž 40,9; Iz 66,1a.2a; Řím 2,15; Žid 5,10.

[6] Srov. II. VAT.: Gaudium et spes, pastorální konstituce o církvi v dnešním světě, čl. 74.

[7] Srov. Jan 1,29; 14,27; 15,9.

[8] Viz Jan 1,18; 14,2. Viz Všeobecné pokyny k Římskému misálu (Editio typica tertia 2002), čl. 82–83, 155, 157.

[9] Srov. Ž 40,2.

 

 

Čtení z dnešního dne: Pondělí 1. 6. památka Panny Marie, Matky církve

;

Komentář k Gn 3,9-15.20 : Narušení vztahů, zničení přátelství mezi člověkem a Bohem. Ale dík souhlasu Panny Marie, nové Evy, je vše napraveno. Kéž nás jako Matka shromažďuje a tmelí v jedno společenství!

Zdroj: Nedělní liturgie

Slavnost Nejsvětější Trojice

(1. 6. 2020) Svátek připomíná ústřední křesťanskou nauku o Bohu, který je Láska, a který existuje ve společenství tří osob: Bůh -…

Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

(1. 6. 2020) Ve čtvrtek po slavnosti Seslání Ducha svatého se slaví svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze (latinsky festum…

Ubožáku, tobě se líbí křesťanství?

(31. 5. 2020) Sv. Justin, mučedník - svátek 1.6.

Noc kostelů

Noc kostelů
(30. 5. 2020) V pátek 24. května 2019 večer se na mnoha místech otevřou dveře a brány kostelů. Nabízíme vám základní…

Letnice, Svatodušní svátky...

(25. 5. 2020) O Letnicích křesťané slaví slavnost seslání Ducha svatého - tedy skutečnost, že Bůh skrze Ducha svatého působí (dodnes)…

Den modliteb za církev v Číně (24.5.)

(22. 5. 2020) Prosby za dar vytrvalosti pro bratry a sestry v Číně...

Den modliteb za pronásledované křesťany

(22. 5. 2020) Každý rok se o 6. neděli velikonoční připomínají naši pronásledovaní bratři a sestry po celém světě.

Emil Kapaun - kněz s černou páskou přes oko (+ 23. 5. 1951)

Emil Kapaun - kněz s černou páskou přes oko  (+ 23. 5. 1951)
(22. 5. 2020) Emil Kapaun byl americký katolický kněz s českými kořeny, který zahynul v zajateckém táboře v Severní Koreji v roce…

Varování před sektou Shincheonji

Jde o nové náboženské hnutí z Jižní Koreje. Církve po celém světě proti němu varují.

Důvodem je sektářská povaha, manipulativní praktiky, snahu o utajování, zásadní odklon od křesťanského učení apod.

Její členové zpravidla postupně opouštějí rodiny a omezují veškeré kontakty s vnějším světem.

Více informací:

www.scjinfo.cz