Pro každého existuje poklad  v tom, po čem touží. - archív citátů

Forbelský Antonín | Sekce: Kázání

Velikonoční doba (cyklus C)
2. neděle velikonoční /Jan 20,19-31/

Učedníci postupně poznávali skutečnosti kolem Kristova Zmrtvýchvstání a proto se jim nemůžeme divit, že se báli a ze strachu před židy zavřeli dveře. A právě do této jejich pochybnosti přichází Ježíš a říká:" Pokoj vám!" A v tom se oni zaradovali, protože poznali, že je to Pán. Musela to být pro ně veliká radost, když poznávají, že Kristus se živý. Nemusí už věřit, neboť oni jej viděli.

Ale přichází Tomáš a on jim nevěří. Představuje mnohé lidi v dnešní době : Dokud neuvidím - nevěřím! Zde opět nám Kristus ukazuje, že víra je nutná, ale přesto dává Tomášovi příležitost, aby jej uviděl a uvěřil.

My se chceme počítat mezi ty blahoslavené, kteří neviděli, ale uvěřili. A denně máme mnoho příležitostí si toto ověřit. * Věřit, že má cenu na brášku čekat,i když je pomalý - protože je můj bráška.

* Věřit, že má cenu se učit, protože mi Bůh dar schopnosti ne pro moji lenost, ale ke službě druhým a také proto, abych se dobře připravil pro život.
Témata: kázání

Čtení z dnešního dne: Pondělí 28. 11.

1. čtení - Iz 1, 21-27 nebo Iz 2, 1-5 a Žalm 72; Evangelium - Mt 8,5-11

Komentář k Mt 8,5-11: Církev je otevřena všem, bez ohledu na původ. I my jsme tedy ti mnozí, kteří budou u jednoho stolu se starozákonními proroky. To ať mě naplní radostí i hrdostí!

Zdroj: Nedělní liturgie

Blahoslavený Don Giacomo Jakub Alberione (svátek 26.11.)

(25. 11. 2022) První systematický apoštol médií ve XX. století

Kdy začíná advent?

Kdy začíná advent?
(24. 11. 2022) Datum 1. adventní neděle...

Za papežem do Lisabonu!

Za papežem do Lisabonu!
(22. 11. 2022) Na přelomu července a srpna příštího roku se budou v Lisabonu konat Světové dny mládeže. Mladí poutníci z celého…

C. S. Lewis

(21. 11. 2022) ateista, konvertita, apologeta a ´tvůrce Narnie´ († 22. 11. 1963)

Advent

Advent
(20. 11. 2022) Základní informace, texty na nástěnky, adventní věnec, Advent pro děti....

Texty na nástěnky - vyšlo další vydání předtištěných textů

Texty na nástěnky - vyšlo další vydání předtištěných textů
(18. 11. 2022) Vyšel nový soubor předtištěných textů na nástěnky pro období advent 2022 – Ježíše Krista Krále 2023.…

Litanie ke Kristu Králi

(18. 11. 2022) Kriste, Králi králů, Kriste, Králi nad životem i smrtí... (odkaz na vojtechkodet.cz)