Duch svatý je Bohem působícím v nás. - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus A)
20. neděle v mezidobí - A / přímluvy

Sestry a bratři, přistupme k Pánu se svými prosbami, klanějme se mu a volejme: Pane, smiluj se. [1]
  1. Prosme Pána za svatou Církev, ať se stane společným domovem všech křesťanů. [2]
  2. Prosme Pána za všechny, kdo tento den slaví jako jemu zasvěcený, aby je zahrnul svým požehnáním. [3]
  3. Prosme Pána za ty, kdo dar víry nemají, aby jim byl milostiv a ukázal jim svou jasnou tvář. [4]
  4. Prosme Pána za ty, kteří ho opustili, ať opět najdou jeho dary a povolání. [5]
  5. Prosme Pána za cizince, uprchlíky a běžence, aby je chránil a poslal jim odvážné pomocníky. [6]
  6. Prosme Pána za rodiče a vychovatele postižených dětí, aby jim dal víru a obětavost kananejské ženy. [7]
  7. Prosme Pána za všechny lidi, aby mu vzdali chválu, a za všechny národy, ať poznají jeho spásu. [8]
  8. Prosme Pána za naši farnost, ať se s láskou ujímáme příchozích, hledajících povzbuzení a pomoc. [9]
  9. Prosme Pána za jeho zemřelé služebníky a služebnice, aby je oblažil nepomíjející radostí. [10]

 

Pane Ježíši Kriste, ty jsi náš štít,

v tobě je naše pomoc a záchrana; [11]

ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

 

_____________________

[1]   Srov. Mt 15,22.25.

[2]   Srov. Iz 56,7.

[3]   Srov. tamtéž, 6; Ž 67,2a.

[4]   Srov. Ž 67,2.

[5]   Srov. Řím 11,29.

[6]   Srov. Iz 56,6; Ž 146,7.9. Viz PAPEŽ FRANTIŠEK: Generální audience, 18. června 2014.

[7]   Viz Mt 15,21-28.

[8]   Srov. Ž 67,5.6 (Český ekumenický překlad /ČEP/).

[9]   Srov. Mt 15,25-28.

[10] Srov. Ž 67,5; Iz 56,7a (ČEP).

[11] Srov. Mt 15,22-28; Ž 67,3b; 83,10a (vstupní antifona).

 

 

Čtení z dnešního dne: Středa 27.5.

SK 20,28-38; JAN 17,11B-19

Komentář k Jan 17,11b-19: Být ve světě – a přitom nebýt ze světa. Musím unést toto pnutí… Chci přitom naplňovat Ježíšovu úpěnlivou prosbu za jednotu?

Zdroj: Nedělní liturgie

Letnice, Svatodušní svátky...

(25. 5. 2020) O Letnicích křesťané slaví slavnost seslání Ducha svatého - tedy skutečnost, že Bůh skrze Ducha svatého působí (dodnes)…

Den modliteb za církev v Číně (24.5.)

(22. 5. 2020) Prosby za dar vytrvalosti pro bratry a sestry v Číně...

Den modliteb za pronásledované křesťany

(22. 5. 2020) Každý rok se o 6. neděli velikonoční připomínají naši pronásledovaní bratři a sestry po celém světě.

Emil Kapaun - kněz s černou páskou přes oko (+ 23. 5. 1951)

Emil Kapaun - kněz s černou páskou přes oko  (+ 23. 5. 1951)
(22. 5. 2020) Emil Kapaun byl americký katolický kněz s českými kořeny, který zahynul v zajateckém táboře v Severní Koreji v roce…

Svatá Rita - patronka v beznadějných situacích (22.5.)

Svatá Rita - patronka v beznadějných situacích (22.5.)
(21. 5. 2020) Odkaz svaté Rity je výzvou k oddanosti Kristu Spasiteli - zdroji smíření.

21.5. bl. Franz Jägerstätter

(19. 5. 2020) Franz Jägerstätter byl rakouský farmář, který který nesouhlasil s nadvládou nacistů…

Život plný překážek, protivenství a hledání: Klement Maria Hofbauer Dvořák (svátek 20.5.)

(19. 5. 2020) * 1751, Tasovice u Znojma + 1820, Vídeň, Rakousko

Světový den sdělovacích prostředků

Světový den sdělovacích prostředků
(18. 5. 2020) Světový den sdělovacích prostředků se připomíná vždy na 7. velikonoční neděli, neboli týden před Slavností seslání Ducha…

Nanebevstoupení Páně

(18. 5. 2020) Slavnost Nanebevstoupení Páně se slaví ve čtvrtek - 40. den po Velikonocích. Následující den začíná "novéna" -…

Varování před sektou Shincheonji

Jde o nové náboženské hnutí z Jižní Koreje. Církve po celém světě proti němu varují.

Důvodem je sektářská povaha, manipulativní praktiky, snahu o utajování, zásadní odklon od křesťanského učení apod.

Její členové zpravidla postupně opouštějí rodiny a omezují veškeré kontakty s vnějším světem.

Více informací:

www.scjinfo.cz