Každý ať Krista následuje podle své životní situace a tomu odpovídající formou. - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus A)
20. neděle v mezidobí - A / přímluvy

Sestry a bratři, přistupme k Pánu se svými prosbami, klanějme se mu a volejme: Pane, smiluj se. [1]
  1. Prosme Pána za svatou Církev, ať se stane společným domovem všech křesťanů. [2]
  2. Prosme Pána za všechny, kdo tento den slaví jako jemu zasvěcený, aby je zahrnul svým požehnáním. [3]
  3. Prosme Pána za ty, kdo dar víry nemají, aby jim byl milostiv a ukázal jim svou jasnou tvář. [4]
  4. Prosme Pána za ty, kteří ho opustili, ať opět najdou jeho dary a povolání. [5]
  5. Prosme Pána za cizince, uprchlíky a běžence, aby je chránil a poslal jim odvážné pomocníky. [6]
  6. Prosme Pána za rodiče a vychovatele postižených dětí, aby jim dal víru a obětavost kananejské ženy. [7]
  7. Prosme Pána za všechny lidi, aby mu vzdali chválu, a za všechny národy, ať poznají jeho spásu. [8]
  8. Prosme Pána za naši farnost, ať se s láskou ujímáme příchozích, hledajících povzbuzení a pomoc. [9]
  9. Prosme Pána za jeho zemřelé služebníky a služebnice, aby je oblažil nepomíjející radostí. [10]

 

Pane Ježíši Kriste, ty jsi náš štít,

v tobě je naše pomoc a záchrana; [11]

ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

 

_____________________

[1]   Srov. Mt 15,22.25.

[2]   Srov. Iz 56,7.

[3]   Srov. tamtéž, 6; Ž 67,2a.

[4]   Srov. Ž 67,2.

[5]   Srov. Řím 11,29.

[6]   Srov. Iz 56,6; Ž 146,7.9. Viz PAPEŽ FRANTIŠEK: Generální audience, 18. června 2014.

[7]   Viz Mt 15,21-28.

[8]   Srov. Ž 67,5.6 (Český ekumenický překlad /ČEP/).

[9]   Srov. Mt 15,25-28.

[10] Srov. Ž 67,5; Iz 56,7a (ČEP).

[11] Srov. Mt 15,22-28; Ž 67,3b; 83,10a (vstupní antifona).

 

 

Čtení z dnešního dne: Neděle . .

Ex 17,8-13; Žalm 121; 2 Tim 3,14 – 4,2
Lk 18,1-8

Ježíš velmi okatým způsobem ukazuje, že Bohu na člověku záleží. Když už i nespravedlivý soudce se nechá pohnout ke zjednání spravedlnosti, oč více Bůh. Snad každý přitaká logickému důsledku vyprávěného podobenství. Ale Ježíš míří jinam. Svatý Lukáš na začátku poznamenal: „Ježíš vypravoval… podobenství, že je třeba stále se mod-lit a neochabovat.“ Neochabovat, být mdlého ducha či ztratit odvahu jsou docela běžné nemoci křesťanů. Po čase nadšení se modlitbě a rozhovoru s Bohem vzdalujeme. Proto na konci úryvku Ježíš poznamenává, zda nalezne víru, až přijde. Ochablost je protikladem vytrvalosti, kterou naznačilo první čtení. Jsou tací, kteří by podle Ježíšova podobenství nedošli ani ke dveřím soudce, natož aby zabušili. Ježíš je povzbuzuje k odvaze. Pak jsou ale ti, kteří vědí jak „zabušit“ na dveře. Ale po prvním pokusu to vzdají. Bůh však čeká, že ho oslovíme a budeme ho zvát do událostí svého života. Jestliže jsme ochabli, pak právě dnes můžeme povstat a znovu se o modlitbu opřít.

Zdroj: Nedělní liturgie

Blahoslavený Karel Habsburský (21.10.)

(20. 10. 2019) Poslední císař rakouský, král český a uherský. Světlo ke všem důležitým rozhodnutím hledal v modlitbě... (odkaz na web…

Proč misie? Videoseriál "Víra do kapsy"

Proč misie? Videoseriál "Víra do kapsy"
(18. 10. 2019) V říjnu 2019 zve papež František všechny pokřtěné křesťany ke slavení Mimořádného misijního měsíce. Více o našem…

Oblíbené rekolekce s J. Augystynem

Oblíbené rekolekce s J. Augystynem
(17. 10. 2019) 8.–9. listopadu 2019 rekolekce na téma Eucharistie – zdroj lásky, odvahy a radosti života pořádá Pastorační…

Jerzy Popiełuszko († 19.10.1984)

Jerzy Popiełuszko († 19.10.1984)
(17. 10. 2019) V období výjimečného stavu dodával polský kněz Jerzy Popiełuszko svým krajanům sílu a naději. Na jeho mše se sjížděli…

Doporučujeme ke zhlédnutí animovaný film o papeži Janu Pavlu II. na DVD

(16. 10. 2019) Při příležitosti zvolení Jana Pavla II. papežem (16.10.1978) doporučujeme animovaný film: Karol, Odvaha otce Karola

Jan Pavel II. - výročí zvolení papežem

(15. 10. 2019) 16.10. 1978 byl zvolen papežem Karol Wojtyla. V papežském úřadě byl do své smrti 2. dubna 2005. Papež Jan Pavel II.…

Terezie z Avily - Svatý, který je smutný, je smutný svatý...

(14. 10. 2019) Opravdová svatost s sebou nese radost.

Doporučujeme k přečtení: O nesnázích v manželství - Aleš Opatrný

Doporučujeme k přečtení: O nesnázích v manželství - Aleš Opatrný
(10. 10. 2019) Vyvarovat se je třeba dvou extrémů: vědomé lehkomyslnosti a přehnané ustaranosti. Hrozby a problémy nemusí znamenat…

Sv. Vintíř - společný světec Čechů a Němců (svátek 9.10.)

(7. 10. 2019) dne 9.10.1045 zemřel v šumavských lesích za přítomnosti knížete Břetislava a biskupa Severia (Šebíře). Následně byl…