Učiň mne, Pane, nástrojem abych přinášel jednotu, kde je nesvornost. - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus A)
20. neděle v mezidobí - A / přímluvy

Sestry a bratři, přistupme k Pánu se svými prosbami, klanějme se mu a volejme: Pane, smiluj se. [1]
  1. Prosme Pána za svatou Církev, ať se stane společným domovem všech křesťanů. [2]
  2. Prosme Pána za všechny, kdo tento den slaví jako jemu zasvěcený, aby je zahrnul svým požehnáním. [3]
  3. Prosme Pána za ty, kdo dar víry nemají, aby jim byl milostiv a ukázal jim svou jasnou tvář. [4]
  4. Prosme Pána za ty, kteří ho opustili, ať opět najdou jeho dary a povolání. [5]
  5. Prosme Pána za cizince, uprchlíky a běžence, aby je chránil a poslal jim odvážné pomocníky. [6]
  6. Prosme Pána za rodiče a vychovatele postižených dětí, aby jim dal víru a obětavost kananejské ženy. [7]
  7. Prosme Pána za všechny lidi, aby mu vzdali chválu, a za všechny národy, ať poznají jeho spásu. [8]
  8. Prosme Pána za naši farnost, ať se s láskou ujímáme příchozích, hledajících povzbuzení a pomoc. [9]
  9. Prosme Pána za jeho zemřelé služebníky a služebnice, aby je oblažil nepomíjející radostí. [10]

 

Pane Ježíši Kriste, ty jsi náš štít,

v tobě je naše pomoc a záchrana; [11]

ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

 

_____________________

[1]   Srov. Mt 15,22.25.

[2]   Srov. Iz 56,7.

[3]   Srov. tamtéž, 6; Ž 67,2a.

[4]   Srov. Ž 67,2.

[5]   Srov. Řím 11,29.

[6]   Srov. Iz 56,6; Ž 146,7.9. Viz PAPEŽ FRANTIŠEK: Generální audience, 18. června 2014.

[7]   Viz Mt 15,21-28.

[8]   Srov. Ž 67,5.6 (Český ekumenický překlad /ČEP/).

[9]   Srov. Mt 15,25-28.

[10] Srov. Ž 67,5; Iz 56,7a (ČEP).

[11] Srov. Mt 15,22-28; Ž 67,3b; 83,10a (vstupní antifona).

 

 

Čtení z dnešního dne: Pátek 21. 1.

1 Sam 24,3-21; Mk 3,13-19

Komentář k Mk 3,13-19: Jak rozdílné povahy byli apoštolové! Výzva pro dnešní vztahy a toleranci v církvi. Vždyť náročný úkol kázat a vyhánět zlo nás má spojovat.

Zdroj: Nedělní liturgie

21.1.2014 zemřel P. Karel Fořt - ´Otec Karel z RFE´

(21. 1. 2022) Dlouholetý oblíbený redaktor náboženského vysílání Radia Svobodná Evropa.

Neděle Božího slova - 3. neděle liturgického mezidobí

Neděle Božího slova - 3. neděle liturgického mezidobí
(16. 1. 2022) Vždy 3. neděle liturgického mezidobí je v církvi věnována „slavení a šíření Božího slova a úvaze nad ním“.

Uvedení do neděle 16.1. 2 nvlm C

Uvedení do neděle 16.1. 2 nvlm C
(15. 1. 2022) Došlo víno, i když jsme ho tak poctivě chystali. Udělal jsem něco špatně? Něco jsem zanedbal? Proč tento vztah, dílo,…

Týden modliteb za jednotu křesťanů - smíření křesťanů přesahuje lidské síly...

(14. 1. 2022) "Týden modliteb za jednotu křesťanů" se slaví každý rok od 18. do 25. ledna (nebo na jižní polokouli kolem…

Etty Hillesum - výročí narození (15. 1. 1914)

(13. 1. 2022) Už uplynulo více než 100 let od narození Ester "Etty" Hillesum. Etty se narodila 15. ledna v roce 1914 v…

Online formační setkání pro kostelníky

Online formační setkání pro kostelníky
(11. 1. 2022) Ve čtvrtek 27. ledna 2022 ve 20:00 se uskuteční on-line on-line formační setkání pro kostelníky a pro všechny, kdo…

Ludvík Armbruster - poutavý dokument k poslechu

(10. 1. 2022) Chybí nám japonská zdvořilost. Naučili jsme se lhát, řekl před smrtí jezuita Armbruster v pořadu Příběhy 20.…

Marie Elekta od Ježíše (1605–1663), svátek 11.1.

(10. 1. 2022) V roce 1656 se konečně přes různé překážky podařilo realizovat založení pražského Karmelu. Zakladatelkou byla matka…

Svátek Křtu Páně

(7. 1. 2022) V neděli po slavnosti Zjevení Páně (6.1.) se slaví svátek Křtu Páně.