Naplněný život existuje navzdory mnoha nenaplněným přáním. - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus B)
20. neděle v mezidobí - B / přímluvy

Sestry a bratři, vzývejme našeho Pána Ježíše Krista, který sem přichází ve svém slově, v eucharistii i v každém z nás: [1]
  1. Prosíme za svatou Církev, ať je domem tvé lásky a moudrosti, kde každý nalezne domov. [2]
  2. Prosíme za ty, kterým jsi dal moc proměňovat chléb ve svoje Tělo a víno ve svou Krev, ať tě pravdivě zastupují před Církví i světem. [3]
  3. Prosíme za všechny, kdo liturgii krášlí zpěvem a hrou, ať tě svým uměním chválí a rozdávají radost. [4]
  4. Prosíme za lidi naší doby, ať svůj čas nemarní zbytečnostmi a dají ho do služeb potřebných. [5]
  5. Prosíme za osoby závislé na návykových látkách, ať mají šanci se svých závislostí zbavit. [6]
  6. Prosíme o zodpovědné řidiče, kteří korektní a pozornou jízdou chrání sebe i druhé. [7]
  7. Prosíme za ty, kdo hladovějí po lásce, přijetí a troše štěstí, aby byli nasyceni. [8]
  8. Prosíme za budoucí generace, aby se chránily zla a konaly dobro; hledaly mír a usilovaly o něj. [9]
  9. Prosíme za naši farní rodinu, ať ve jménu tvém děkujeme Bohu Otci stále a za všechno. [10]
  10. Prosíme za všechny, které jsi zde na zemi sytil nebeským chlebem, aby měli život věčný, a ty jsi je vzkřísil v poslední den. [11]

 

Pane Ježíši Kriste, slyš naše prosby a dej, abychom tě

vírou vždycky přijímali a sytili se tebou jako pokrmem. [12]

Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

 

________________________

[1]   Srov. Jan 6,51-58.

[2]   Srov. Př 9,1-6; Ef 5,15-20; 1 Kor 1,24. Viz II. VATIKÁNSKÝ KONCIL: Lumen gentium, věroučná konstituce o církvi, čl. 6.

[3]   Srov. Mk 14,22-24 par; Jan 6,51nn.

[4]   Srov. Ef 5,19.

[5]   Srov. tamtéž, 16.

[6]   Srov. tamtéž, 18.

[7]   Srov. RATZINGER Joseph - BENEDIKT XVI.: 365 dní s Benediktem XVI., Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009, s. 127.

[8]   Srov. Jan 6,51nn; Ž 34,13; Př 9,5.

[9]   Srov. Ž 34,15.

[[1]0] Srov. Ef 5,20.

[11] Srov. Jan 6,44.54; Ž 105,40.

[12] Srov. Jan 6, 26-58.

Čtení z dnešního dne: Úterý

Nm 21,4-9; Jan 8,21-30

Komentář k Nm 21,4-9: Reptání na cestě ke svobodě jsme sami zažili. My však již můžeme reptajícím ukázat přímo na Kristův kříž!

Zdroj: Nedělní liturgie

Velikonoce

Velikonoce
(6. 4. 2020) Květná neděle, Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota; velikonoční noc (vigilie), příběh Velikonoc.

VÝZVA A PROSBA: podpořte křesťanská nakladatelství

VÝZVA A PROSBA: podpořte křesťanská nakladatelství
(30. 3. 2020) V současné situaci většina křesťanských nakladatelů bojuje o holé přežití.  A čím déle budou trvat…

Husté temnoty zahalily naše životy. Dolehly na nás obavy a rozpaky

Husté temnoty zahalily naše životy. Dolehly na nás obavy a rozpaky
(27. 3. 2020) Promluva papeže Františka při mimořádné modlitbě a požehnání Urbi et Orbi v pátek 27. 3. 2020

Terezie z Avily - výročí narození

(27. 3. 2020) Svatá Terezie od Ježíše, "Terezie z Ávily" (28. 3. 1515 Ávila – 4. 10. 1582 Alba de Tormes) Nic ať tě nemate, nic ať tě…

Velikonoce - pracovní listy pro děti

(26. 3. 2020) Pracovní listy k Velikonocům - k doplnění, přečtení, vybarvení i dokreslení...

Časně ráno 25. března 1951 v zajateckém táboře v Severní Korei

(25. 3. 2020) Časně ráno 25. března 1951, na Hod Boží velikonoční, vylekal Emil Kapaun všechny ostatní zajatce. Přemluvil totiž čínské…

Zvěstování Páně (25.3.)

(24. 3. 2020) Žádný učený z nebe nespadl a z nebe nespadl ani Bůh. Bůh si zvolil svou cestu do světa prostřednictvím člověka, který se…

Spojme se tuto středu a pátek s celým světem ke společné modlitbě

(23. 3. 2020) Papež vyzval všechny křesťany, aby se ve středu 25.3.2020 ve 12:00 spojili v modlitbě Otčenáš. V pátek večer pak…

Kam se dovolat pro potěchu ducha a duše

Kam se dovolat pro potěchu ducha a duše
(20. 3. 2020) Telefonní linky pomoci Charity, ale i kontakty na kněze, terapeuty atd.

Varování před sektou Shincheonji

Jde o nové náboženské hnutí z Jižní Koreje. Církve po celém světě proti němu varují.

Důvodem je sektářská povaha, manipulativní praktiky, snahu o utajování, zásadní odklon od křesťanského učení apod.

Její členové zpravidla postupně opouštějí rodiny a omezují veškeré kontakty s vnějším světem.

Více informací:

www.scjinfo.cz