Otevřená nebesa osvěcují mé životní putování. Když se zahledím do těchto zářivých nebes, dostávám odvahu  - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus C)
20. neděle v mezidobí - C / přímluvy

K Ježíši Kristu, našemu Pánu a Knížeti pokoje, s důvěrou volejme: Pane, smiluj se.

[1]

  1. Svým svatým Duchem zapal svou Církev, ať vždy neohroženě hlásá celou tvoji pravdu, i za cenu nepřijetí a velkých obětí. [2]
  2. Kéž se smíšená manželství křesťanů stávají živnou půdou ekumenického dialogu a touhy po sjednocení všech pokřtěných. [3]
  3. Dodej sílu těm, kteří touží po křtu, ale zdráhají se jej přijmout kvůli závazkům, které z něho vyplývají. [4]
  4. Ty, jenž jsi pravý Bůh a úplný člověk, skloň se k dnešnímu člověku, který ze sebe dělá Boha. [5]
  5. Svůj pokoj a jednotu vnes do rodin a společenství trpících nesváry a rozdělením. [6]
  6. Otevři oči všech, kteří žijí dvojím životem, nebo pod rouška dobra páchají zlo. [7]
  7. Dej nám, tebe prosícím, nechť svoje oči upíráme na tebe, odvracíme je ode všeho zlého a pro ty, kdo se dívají na nás, jsme požehnáním, nikoli pohoršením. [8]
  8. Sestrám a bratřím, kteří dokonali svůj pozemský běh, dopřej vejít tam, kde sedíš po pravici Božího trůnu. [9]

 

Ježíši Kriste, Spasiteli světa, vyslyš naše volání;

dej mír celé Zemi a všem lidským srdcím. [10]

Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

 

 

 

________________________

[1] Srov. Lk 12,51.

[2] Srov. Jer 38,1-6; Lk 12,49n; Žid 12,2b-4.  

[3] Srov. Lk 12,51-53. Srov. Katechismus katolické církve (KKC), čl. 1634–1636.

[4] Srov. Ž 40,3; Lk 12,50.

[5] Srov. Ž 40,2-3. Viz KKC, čl. 464–483. Srov. PAVEL VI.: Homilie ze dne 7. prosince 1965.

[6] Srov. Lk 12,51-53.

[7] Srov. Jer 38,4-6.8-10. Viz papež FRANTIŠEK: Homilie ze dne 27. července 2013 na téma Mt 13,1-23, pronesená při modlitební vigilii XXVIII. Světových dnů mládeže v Rio de Janeiru.

[8] Srov. Žid 12,1-2.

[9] Srov. tamtéž. Viz Český ekumenický překlad.

[10] Srov. Ž 40,2; Lk 12,51.

 

Čtení z dnešního dne: Pátek 23. 2.

1. čtení - Ez 18,21-28; Evangelium - Mt 5,20-26

Komentář k Ez 18,21-28: Obrácení není pouze odvrácení se od špatnosti, ale změna vztahu k Bohu. On není jakýmsi „hlídačem“, ale chce mou lásku! Právě to má být impulsem pro mé jednání.

Zdroj: Nedělní liturgie

Händel - výročí narození (* 23. února 1685)

(22. 2. 2024) Tělnatý, cholerický a věřiteli pronásledovaný skladatel přinesl přese všechno skvělé plody...

Stolec svatého Petra (22.2.)

Stolec svatého Petra (22.2.)
(21. 2. 2024) Svátek stolce svatého Petra připomíná primát apoštola Petra mezi ostatními apoštoly. Tuto službu ustanovil sám Ježíš a…

Co je důležitější než půst? / k poslechu

Co je důležitější než půst? / k poslechu
(16. 2. 2024) „Zaměření na druhé je důležitější než půst.“

DOPORUČUJEME NOVOU KNIHU, průvodce postem a Velikonocemi na každý den

DOPORUČUJEME NOVOU KNIHU, průvodce postem a Velikonocemi na každý den
(15. 2. 2024) Průvodce postní a velikonoční dobou – od Popeleční středy až po slavnost Seslání Ducha Svatého

15.2. - památka 14 pražských mučedníků - Bl. Bedřicha Bachsteina a druhů

15.2. - památka 14 pražských mučedníků - Bl. Bedřicha Bachsteina a druhů
(14. 2. 2024) 15. února 1611 bylo v klášterním kostele Panny Marie Sněžné v Praze umučeno 14 františkánů. 

Popeleční středou začíná Postní doba

(13. 2. 2024) Je důležité, aby se křesťan v postní době nezabýval sám sebou, ale především Bohem samotným...

sv. Valentin z Terni (14. února)

(12. 2. 2024) Svatý Valentin, jeden z nejuctívanějších světců na světě, byl občanem Interamny (dnešní Terni) v Umbrii a podstoupil…


Konference Jak slyšet Boží hlas s Petem Greigem 
22. – 23. 3. 2024 v Praze.