Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus C)
21. neděle v mezidobí - C / přímluvy

Milovaní, svoje zbožné prosby předložme tomu, který zná všechny naše skutky, myšlenky i přání.

[1]

 

  1. Povolávej ze svého lidu věrné a statečné ženy a muže, aby šli zvěstovat tvou slávu a spásu končinám, jež o tobě dosud neslyšely. [2]
  2. Povolej též nové kněze z naší vlasti a dalších zemí, v nichž se rozmáhá nevěra a náboženská lhostejnost. [3] 
  3. Svou milostí občerstvi a uzdrav slabé a zraněné údy svého mystického Těla. [4]
  4. Nechť spolupráce těch, kdo mají odpovědnost za životy lidí a národů, přinese ovoce míru a spravedlnosti celému světu. [5]  
  5. Naléhavě prosíme za všechny, kdo se ve jménu náboženství dopouštějí bezpráví a násilí na lidech, které mají podle tvé vůle milovat. [6]   
  6. Na přímluvu své panenské Matky posiluj naději chudých, hladových a ponížených, že právě poslední budou prvními. [7]
  7. Svěřujeme ti toto naše společenství: kéž i navzdory protivenstvím jdeme tvojí cestou, vyznáváme tvoji pravdu a žijeme ve tvé lásce. [8]
  8. Ty, jenž jsi umíral pro každého z lidí, dej, aby všichni byli spaseni a přijati do tvého království. [9]

 

Pane Ježíši Kriste, posilni naše ochablé ruce a klesající kolena,

abychom s radostí a jistým krokem kráčeli za tebou. [10]

Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

 

 

________________________

[[1]] Srov. Iz 66,18.

[2] Srov. Lk 13,22nn, Iz 66,18n; Ž 117,1; Mk 16,15 (odpověď žalmu).

[3] Srov. Iz 66,21.

[4] Srov. Žid 12,12n.

[5] Srov. tamtéž, v. 11.

[6] Viz Mt 22,39; Mk 12,31; Lk 10,27n.

[7] Srov. Lk 1,46-55; 13,30; Mt 20,1-16.

[8] Viz Jan 14,6 (zpěv před evangeliem).

[9] Srov. Lk 13,23-29; Mt 26,26-29; Mk 14,22-25. Viz Katechismus katolické církve, čl. 605–623.

[10] Srov. Žid 12,12-13a. Viz Český ekumenický překlad.  

 

 

Čtení z dnešního dne: Středa 22.9.

Ezd 9,5-9; Tob 13; ; Lk 9,1-6

Komentář k Ezd 9,5-9 : Smíšené sňatky ohrožovaly samotnou existenci národa. Ezdrášova modlitba je výkřikem a poznáním: lidé si tak sami ničí to, co jim Hospodin dopřál obnovit.

Zdroj: Nedělní liturgie

Sv. Padre Pio (23.9.)

Sv. Padre Pio (23.9.)
(22. 9. 2021) Otec Pio z Pietrelciny (1887 - 1968) je jednou z nejvýraznějších světeckých postav 20. století. Po celých padesát let…

Sobota pro ženy 16.10.2021 v Praze Dejvicích

(21. 9. 2021) Jedná se o program s dlouholetou tradicí. Původně to byla duchovně-vzdělávací setkání pro manželky, v současnosti jsou…

21.9. sv. Matouš

(20. 9. 2021) Dynamika Božího povolání a lidské odpovědi

20. září - památka korejských mučedníků

(19. 9. 2021) "... Už máme velmi blízko k rozhodujícímu zápasu, snažně vás prosím, žijte věrně z víry, abyste jednou vešli tam,…

Jak se stavět k odpadlíkům od církve? (Svatí Kornélius a Cyprián, svátek 17.9.)

(16. 9. 2021) Když v roce 251 pominulo pronásledování křesťanů, mnozí z těch, kteří předtím ze strachu od víry odpadli, se chtěli do…

Teolog, který nebyl odtažený od každodenních a aktuálních problémů

Teolog, který nebyl odtažený od každodenních a aktuálních problémů
(16. 9. 2021) Adolf Kajpr (5. 7. 1902, Hředle na Kladensku – 17. 9. 1959, komunistická věznice Leopoldov)

Kněz, kterého zastřelila sicilská mafie

(14. 9. 2021) 15. září 1993 byl sicilskou mafií zavražděn kněz Giuseppe Puglisi. Padre Giuseppe Puglisi se pokusil se o nemožné…

Papež František na Slovensku 12.-15.9.2021

Papež František na Slovensku 12.-15.9.2021
(13. 9. 2021) Odkazy na zdroje informací o cestě papeža Františka na Slovensko.

Svátek povýšení svatého kříže - 14. září

(13. 9. 2021) Kříž symbolizuje lásku Boha k člověku