Učiň mne, Pane, nástrojem abych přinášel jednotu, kde je nesvornost. - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus A)
22. neděle v mezidobí - A / přímluvy

Ve jménu Páně pozvedněme své dlaně k modlitbě, prosme a volejme: Pane, smiluj se. [1]

 

  1. Nad papežem Františkem, aby dokázal vždy dobře rozlišovat, rozhodovat se v lásce a pravdě. [2]
  2. Nade všemi, kdo vzali svůj kříž a následují tě, aby sami sebe přinášeli v oběť živou, svatou a tobě milou. [3]
  3. Nad hlasateli evangelia, aby navzdory překážkám a nepřijetím zůstávali věrní a vytrvalí. [4]
  4. Nad svými pronásledovanými a na životech ohroženými učedníky, aby čerpali sílu z tvého kříže a zmrtvýchvstání. [5]
  5. Nad politiky a pracovníky sdělovacích prostředků, aby mluvili pravdu a nebyli nuceni lhát. [6]
  6. Nad dětmi této doby, aby pro časné věci a starosti neztratily věčnost. [7]
  7. Nad těmi, jež tíží chudoba, nemoci, stáří a samota, aby je nesla tvá milost a pomoc bližních. [8]
  8. Nad námi a celým farním společenstvím, abychom se nepřizpůsobovali duchu světa, nýbrž Duchu tvému. [9]
  9. Nade všemi zemřelými, aby našli nový život u tebe, ve slávě tvého Otce. [10]

 

Tys, Pane, dobrý a shovívavý,

nejvýš milosrdný ke všem, kdo k tobě volají; [11]

ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

 

______________________

[[1]]   Srov. Ž 63,5b.

[2]   Srov. Řím 1,2; Mt 16,21-23. Viz PAPEŽ FRANTIŠEK, SPADARO Antonio: U mne je vždy otevřeno, Praha: Paulínky, 2014, s. 26–28.

[3]   Srov. Mt 16,24; Řím 12,1.

[4]   Srov. Jer 20,7-9.

[5]   Srov. tamtéž; Mt 16,21.25.

[6]   Srov. Ž 63,12.

[7]   Srov. Mt 16,26.

[8]   Srov. Ž 63,4; Mt 16,24. 

[9]   Srov. Řím 12,2; Mt 16,21-27. Viz PAPEŽ FRANTIŠEK: Promluva na téma Mk 12,28b-34 z 6. června 2013.

[10] Srov. Mt 16,25.27.

[11] Srov. Ž 86,3.5 (vstupní antifona).

 

 

Čtení z dnešního dne: Pátek 21. 1.

1 Sam 24,3-21; Mk 3,13-19

Komentář k Mk 3,13-19: Jak rozdílné povahy byli apoštolové! Výzva pro dnešní vztahy a toleranci v církvi. Vždyť náročný úkol kázat a vyhánět zlo nás má spojovat.

Zdroj: Nedělní liturgie

21.1.2014 zemřel P. Karel Fořt - ´Otec Karel z RFE´

(21. 1. 2022) Dlouholetý oblíbený redaktor náboženského vysílání Radia Svobodná Evropa.

Neděle Božího slova - 3. neděle liturgického mezidobí

Neděle Božího slova - 3. neděle liturgického mezidobí
(16. 1. 2022) Vždy 3. neděle liturgického mezidobí je v církvi věnována „slavení a šíření Božího slova a úvaze nad ním“.

Uvedení do neděle 16.1. 2 nvlm C

Uvedení do neděle 16.1. 2 nvlm C
(15. 1. 2022) Došlo víno, i když jsme ho tak poctivě chystali. Udělal jsem něco špatně? Něco jsem zanedbal? Proč tento vztah, dílo,…

Týden modliteb za jednotu křesťanů - smíření křesťanů přesahuje lidské síly...

(14. 1. 2022) "Týden modliteb za jednotu křesťanů" se slaví každý rok od 18. do 25. ledna (nebo na jižní polokouli kolem…

Etty Hillesum - výročí narození (15. 1. 1914)

(13. 1. 2022) Už uplynulo více než 100 let od narození Ester "Etty" Hillesum. Etty se narodila 15. ledna v roce 1914 v…

Online formační setkání pro kostelníky

Online formační setkání pro kostelníky
(11. 1. 2022) Ve čtvrtek 27. ledna 2022 ve 20:00 se uskuteční on-line on-line formační setkání pro kostelníky a pro všechny, kdo…

Ludvík Armbruster - poutavý dokument k poslechu

(10. 1. 2022) Chybí nám japonská zdvořilost. Naučili jsme se lhát, řekl před smrtí jezuita Armbruster v pořadu Příběhy 20.…

Marie Elekta od Ježíše (1605–1663), svátek 11.1.

(10. 1. 2022) V roce 1656 se konečně přes různé překážky podařilo realizovat založení pražského Karmelu. Zakladatelkou byla matka…

Svátek Křtu Páně

(7. 1. 2022) V neděli po slavnosti Zjevení Páně (6.1.) se slaví svátek Křtu Páně.