Duch svatý je Bohem působícím v nás. - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus A)
22. neděle v mezidobí - A / přímluvy

Ve jménu Páně pozvedněme své dlaně k modlitbě, prosme a volejme: Pane, smiluj se. [1]

 

  1. Nad papežem Františkem, aby dokázal vždy dobře rozlišovat, rozhodovat se v lásce a pravdě. [2]
  2. Nade všemi, kdo vzali svůj kříž a následují tě, aby sami sebe přinášeli v oběť živou, svatou a tobě milou. [3]
  3. Nad hlasateli evangelia, aby navzdory překážkám a nepřijetím zůstávali věrní a vytrvalí. [4]
  4. Nad svými pronásledovanými a na životech ohroženými učedníky, aby čerpali sílu z tvého kříže a zmrtvýchvstání. [5]
  5. Nad politiky a pracovníky sdělovacích prostředků, aby mluvili pravdu a nebyli nuceni lhát. [6]
  6. Nad dětmi této doby, aby pro časné věci a starosti neztratily věčnost. [7]
  7. Nad těmi, jež tíží chudoba, nemoci, stáří a samota, aby je nesla tvá milost a pomoc bližních. [8]
  8. Nad námi a celým farním společenstvím, abychom se nepřizpůsobovali duchu světa, nýbrž Duchu tvému. [9]
  9. Nade všemi zemřelými, aby našli nový život u tebe, ve slávě tvého Otce. [10]

 

Tys, Pane, dobrý a shovívavý,

nejvýš milosrdný ke všem, kdo k tobě volají; [11]

ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

 

______________________

[[1]]   Srov. Ž 63,5b.

[2]   Srov. Řím 1,2; Mt 16,21-23. Viz PAPEŽ FRANTIŠEK, SPADARO Antonio: U mne je vždy otevřeno, Praha: Paulínky, 2014, s. 26–28.

[3]   Srov. Mt 16,24; Řím 12,1.

[4]   Srov. Jer 20,7-9.

[5]   Srov. tamtéž; Mt 16,21.25.

[6]   Srov. Ž 63,12.

[7]   Srov. Mt 16,26.

[8]   Srov. Ž 63,4; Mt 16,24. 

[9]   Srov. Řím 12,2; Mt 16,21-27. Viz PAPEŽ FRANTIŠEK: Promluva na téma Mk 12,28b-34 z 6. června 2013.

[10] Srov. Mt 16,25.27.

[11] Srov. Ž 86,3.5 (vstupní antifona).

 

 

Čtení z dnešního dne: Středa 27.5.

SK 20,28-38; JAN 17,11B-19

Komentář k Jan 17,11b-19: Být ve světě – a přitom nebýt ze světa. Musím unést toto pnutí… Chci přitom naplňovat Ježíšovu úpěnlivou prosbu za jednotu?

Zdroj: Nedělní liturgie

Letnice, Svatodušní svátky...

(25. 5. 2020) O Letnicích křesťané slaví slavnost seslání Ducha svatého - tedy skutečnost, že Bůh skrze Ducha svatého působí (dodnes)…

Den modliteb za církev v Číně (24.5.)

(22. 5. 2020) Prosby za dar vytrvalosti pro bratry a sestry v Číně...

Den modliteb za pronásledované křesťany

(22. 5. 2020) Každý rok se o 6. neděli velikonoční připomínají naši pronásledovaní bratři a sestry po celém světě.

Emil Kapaun - kněz s černou páskou přes oko (+ 23. 5. 1951)

Emil Kapaun - kněz s černou páskou přes oko  (+ 23. 5. 1951)
(22. 5. 2020) Emil Kapaun byl americký katolický kněz s českými kořeny, který zahynul v zajateckém táboře v Severní Koreji v roce…

Svatá Rita - patronka v beznadějných situacích (22.5.)

Svatá Rita - patronka v beznadějných situacích (22.5.)
(21. 5. 2020) Odkaz svaté Rity je výzvou k oddanosti Kristu Spasiteli - zdroji smíření.

21.5. bl. Franz Jägerstätter

(19. 5. 2020) Franz Jägerstätter byl rakouský farmář, který který nesouhlasil s nadvládou nacistů…

Život plný překážek, protivenství a hledání: Klement Maria Hofbauer Dvořák (svátek 20.5.)

(19. 5. 2020) * 1751, Tasovice u Znojma + 1820, Vídeň, Rakousko

Světový den sdělovacích prostředků

Světový den sdělovacích prostředků
(18. 5. 2020) Světový den sdělovacích prostředků se připomíná vždy na 7. velikonoční neděli, neboli týden před Slavností seslání Ducha…

Nanebevstoupení Páně

(18. 5. 2020) Slavnost Nanebevstoupení Páně se slaví ve čtvrtek - 40. den po Velikonocích. Následující den začíná "novéna" -…

Varování před sektou Shincheonji

Jde o nové náboženské hnutí z Jižní Koreje. Církve po celém světě proti němu varují.

Důvodem je sektářská povaha, manipulativní praktiky, snahu o utajování, zásadní odklon od křesťanského učení apod.

Její členové zpravidla postupně opouštějí rodiny a omezují veškeré kontakty s vnějším světem.

Více informací:

www.scjinfo.cz