Dříve než vstoupíš do zaslíbené země, musíš přejít přes Rudé moře a poušť. (Don Bosco) - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus B)
22. neděle v mezidobí - B / přímluvy

Sestry a bratři, jsme milované děti Boha, Otce světel. Pojďme ho tedy s důvěrou prosit: [1]

 

1.      Učiň, aby každý, kdo slyší tvoje slovo, našel v něm impuls a inspiraci pro život. [2]

 

2.      Žehnej svému lidu, aby tě velebil mnoha jazyky a byl ti blízko jedním srdcem. [3]

 

3.      Uč křesťany užívat tvých dobrých darů, ať si nezávidí a nesoupeří, nýbrž spolupracují a slouží. [4]

 

4.      Pomáhej člověku objevovat tě a adorovat v kráse stvoření; ať o dílo tvých rukou pečuje a napravuje, co napáchal svým hříchem. [5]

 

5.      Dej, ať náš národ přijme za svá tvoje přikázání, aby byl v očích národů moudrým a rozumným. [6]

 

6.      Očišťuj a uzdravuj srdce bažící po pomstě, zabíjení a zločinech. [7]

 

7.      Chraň slabé a bezbranné před těmi, kdo chtějí zneužít jejich nouze a důvěřivosti. [8]

 

8.      Daruj všem žákům, studentům, učitelům a vychovatelům svého Svatého Ducha, ať je jejich světlem a průvodcem novým školním rokem.

 

9.      Pomoz i nám, místním farníkům, ať naše zbožnost netkví ve slovech, postojích a gestech, ale v živém vztahu k tobě a bližním. [9]

 

10.  Buď milostiv všem, kdo právě umírají, aby procitli ve tvém náručí. [10]

 

Velebíme tě, Bože, protože jsi velký,

děkujeme ti, poněvadž jsi dobrý,

a prosíme tě, neboť jsi náš Otec. [11]

Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

 

 

________________________

[[1]]   Srov. Jak 1,16.17.

[2]   Srov. tamtéž, 18.21b-22.

[3]   Srov. Mk 7,6-7; Iz 29,13.

[4]   Srov. Jak 1,17nn; Mk 7,20-23.

[5]   Srov. Jak 1,18 (zpěv před evangeliem). Viz Světový den modliteb za péči o stvoření, vyhlášený papežem Františkem na 1. září (s platností od roku 2015).

[6]   Srov. Dt 4,1-8; Mk 7,8.

[7]   Srov. Mk 7,20-23.

[8]   Srov. tamtéž; Ž 15,1-5.

[9]   Srov. Jak 1,27. Viz modlitba po přijímání.

[[1]0] Srov. Ž 17,15.

[11] Viz vstupní modlitba.

Čtení z dnešního dne: Čtvrtek Zelený čtvrtek

1 Kor 11,23-26; Jan 13,1-15

Komentář k 1 Kor 11,23-26: Chci svým životem docenit dar Kristova Těla tak, abych se proměňoval v to, co jím a piji?

Zdroj: Nedělní liturgie

Na Velký pátek - křížová cesta s papežem (online)

Na Velký pátek - křížová cesta s papežem (online)
(9. 4. 2020) Na Velký pátek večer  v 21.00 proběhne v Římě křížová cesta s papežem Františkem, která bude přenášena televizí…

Velikonoční obřady v pražské katedrále

Velikonoční obřady v pražské katedrále
(9. 4. 2020) Přinášíme přehled letošních velikonočních obřadů ve svatovítské katedrále, včetně možnosti sledování jejich přenosu.

Velikonoce pro jednotlivce – tipy a inspirace

Velikonoce pro jednotlivce – tipy a inspirace
(8. 4. 2020) Někteří lidé budou slavit Velikonoce sami. Nabízíme vám několik tipů, jak plodně prožít velikonoční třídení jen s…

Maria pod křížem nevolá: Sestup z kříže, zachraň sebe i mne!

Maria pod křížem nevolá: Sestup z kříže, zachraň sebe i mne!
(8. 4. 2020) Maria je Matkou naděje. Stejně jako Abraham, také ona doufá, proti vší naději. (maria.cz)

Zelený čtvrtek

(7. 4. 2020) Význam a obsah Zeleného čtvrtku. Proč je zelený?

Křížová cesta - omalovánka (nejen! pro děti)

Křížová cesta - omalovánka (nejen! pro děti)
(6. 4. 2020) Podle Marko Rupnika a umělců Centra Aletti v Římě

Velikonoce

Velikonoce
(6. 4. 2020) Květná neděle, Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota; velikonoční noc (vigilie), příběh Velikonoc.

Kdo mi pokřtí miminko v době pandemie?

(1. 4. 2020) Křest dětí lze snadno odložit. Lze však dobře pochopit strach maminky o život právě narozeného dítěte a její touhu po…

Jak žít všední život v karanténě?

(1. 4. 2020) Jak bychom měli toto období karantény nejlépe prožívat? Poraďte prosím.

Varování před sektou Shincheonji

Jde o nové náboženské hnutí z Jižní Koreje. Církve po celém světě proti němu varují.

Důvodem je sektářská povaha, manipulativní praktiky, snahu o utajování, zásadní odklon od křesťanského učení apod.

Její členové zpravidla postupně opouštějí rodiny a omezují veškeré kontakty s vnějším světem.

Více informací:

www.scjinfo.cz