Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus C)
22. neděle v mezidobí - C / přímluvy

Veliká je moc Pána, je slaven pokornými lidmi. S důvěrou tedy pokorně prosme: Pane, smiluj se.

[1] 

  1. Pane Ježíši Kriste, žehnej úsilí papeže Františka o církev chudou, blízkou lidem nejmenším a nejpotřebnějším. [2]
  2. Daruj svým ctitelům Ducha pokory a pravé modlitby, ať nepodléháme duchovní pýše a falešné zbožnosti. [3]
  3. Dopřávej naší zemi bohatou úrodu; uč nás s dary země dobře hospodařit a spravedlivě se o ně dělit. [4]
  4. Ze smutku k šťastnému životu vyveď opuštěné děti; muže a ženy osamělé, vězněné a bez domova. [5]
  5. Buď milostiv všem rodičům, kteří připustili umělý potrat, a zdravotníkům, kteří tento zákrok provedli. [6]
  6. Ty, který zveš ke své hostině a tvoříš z nás společenství, přiveď nazpět přátele, blízké a sousedy, kteří k nám ztratili cestu. [7]  
  7. Našim zemřelým dej podíl na blaženém společenství andělů a duší spravedlivých v nebeském Jeruzalémě. [6]   

 

 

Neboť ty jsi, Ježíši Kriste, prostředníkem nové smlouvy,

ty ses ponížil, abychom my byli povýšeni; [9]  

ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

 

 

 

________________________

[1] Sir 3,20.

[2] Srov. Ž 68,11; Lk 14,13n.

[3] Srov. Sir 3,19n.

[4] Srov. Ž 68,10.

[5] Srov. tamtéž, vv. 6.7ab.

[6] Srov. II. VATIKÁNSKÝ KONCIL: Gaudium et spes, pastorální konstituce o církvi v dnešním světě, čl. 51. Srov. PAVEL VI.: Humanae vitae, encyklika o správném řádu sdělování lidského života (1968), čl. 14. Srov. Kodex kanonického práva, kán. 1398, 1314, 1323–1324.

[7] Srov. Lk 14,8-14.

[8] Srov. Žid 12,22n. Srov. Katechismus katolické církve (KKC), čl. 336.

[9] Srov. Lk 14,11; Flp 2,6-11. Srov. KKC, čl. 460.  

 

 

Čtení z dnešního dne: Pátek 31. 3.

1. čtení - Jer 20,10-13; Evangelium - Jan 10,31-42

Komentář k Jer 20,10-13: Když i přátelé číhají na můj pád, bude vztah k Hospodinu silnější. Kéž si to uvědomím ve chvílích zoufalství…

Zdroj: Nedělní liturgie

Velikonoce

Velikonoce
(6. 4. 2023) Květná neděle, Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota; velikonoční noc (vigilie), příběh Velikonoc.

Květná neděle

Květná neděle
(29. 3. 2023) Květná (nebo též Pašijová) neděle je označení pro poslední postní neděli před Velikonocemi. Název svátku je odvozen od…

Terezie z Avily - výročí narození

(27. 3. 2023) Svatá Terezie od Ježíše, "Terezie z Ávily" (28. 3. 1515 Ávila – 4. 10. 1582 Alba de Tormes) Nic ať tě…

Časně ráno 25. března 1951 v zajateckém táboře v Severní Korei

(25. 3. 2023) Časně ráno 25. března 1951, na Hod Boží velikonoční, vylekal Emil Kapaun všechny ostatní zajatce. Přemluvil totiž čínské…

Velikonoce - pracovní listy pro děti

(24. 3. 2023) Pracovní listy k Velikonocům - k doplnění, přečtení, vybarvení i dokreslení...

Sv. Rebeka Rafqa (svátek 23.3.)

(23. 3. 2023) Rafqa Pietra Choboq Ar-Rayès * 29. 6. 1832 Libanon † 23. 3. 1914 Libanon 

Zvěstování Páně (25.3.)

(22. 3. 2023) Žádný učený z nebe nespadl a z nebe nespadl ani Bůh. Bůh si zvolil svou cestu do světa prostřednictvím člověka, který se…