Jsi prach „Pamatuj, že jsi prach a v prach se obrátíš“ (srov. Gen 3,19) - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus C)
22. neděle v mezidobí - C / přímluvy

Veliká je moc Pána, je slaven pokornými lidmi. S důvěrou tedy pokorně prosme: Pane, smiluj se.

[1] 

  1. Pane Ježíši Kriste, žehnej úsilí papeže Františka o církev chudou, blízkou lidem nejmenším a nejpotřebnějším. [2]
  2. Daruj svým ctitelům Ducha pokory a pravé modlitby, ať nepodléháme duchovní pýše a falešné zbožnosti. [3]
  3. Dopřávej naší zemi bohatou úrodu; uč nás s dary země dobře hospodařit a spravedlivě se o ně dělit. [4]
  4. Ze smutku k šťastnému životu vyveď opuštěné děti; muže a ženy osamělé, vězněné a bez domova. [5]
  5. Buď milostiv všem rodičům, kteří připustili umělý potrat, a zdravotníkům, kteří tento zákrok provedli. [6]
  6. Ty, který zveš ke své hostině a tvoříš z nás společenství, přiveď nazpět přátele, blízké a sousedy, kteří k nám ztratili cestu. [7]  
  7. Našim zemřelým dej podíl na blaženém společenství andělů a duší spravedlivých v nebeském Jeruzalémě. [6]   

 

 

Neboť ty jsi, Ježíši Kriste, prostředníkem nové smlouvy,

ty ses ponížil, abychom my byli povýšeni; [9]  

ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

 

 

 

________________________

[1] Sir 3,20.

[2] Srov. Ž 68,11; Lk 14,13n.

[3] Srov. Sir 3,19n.

[4] Srov. Ž 68,10.

[5] Srov. tamtéž, vv. 6.7ab.

[6] Srov. II. VATIKÁNSKÝ KONCIL: Gaudium et spes, pastorální konstituce o církvi v dnešním světě, čl. 51. Srov. PAVEL VI.: Humanae vitae, encyklika o správném řádu sdělování lidského života (1968), čl. 14. Srov. Kodex kanonického práva, kán. 1398, 1314, 1323–1324.

[7] Srov. Lk 14,8-14.

[8] Srov. Žid 12,22n. Srov. Katechismus katolické církve (KKC), čl. 336.

[9] Srov. Lk 14,11; Flp 2,6-11. Srov. KKC, čl. 460.  

 

 

Čtení z dnešního dne: Čtvrtek 22. 2., svátek Stolce sv. Petra

1. čtení - 1 Petr 5,1-4; Evangelium - Mt 16,13-19

Komentář k Mt 16,13-19: Užívání „klíčů“ musí provázet láska a odvaha jít občas proti zaběhlým zvyklostem. Dnes se mohu zvláště modlit za římského biskupa.

Zdroj: Nedělní liturgie

Händel - výročí narození (* 23. února 1685)

(22. 2. 2024) Tělnatý, cholerický a věřiteli pronásledovaný skladatel přinesl přese všechno skvělé plody...

Stolec svatého Petra (22.2.)

Stolec svatého Petra (22.2.)
(21. 2. 2024) Svátek stolce svatého Petra připomíná primát apoštola Petra mezi ostatními apoštoly. Tuto službu ustanovil sám Ježíš a…

Co je důležitější než půst? / k poslechu

Co je důležitější než půst? / k poslechu
(16. 2. 2024) „Zaměření na druhé je důležitější než půst.“

DOPORUČUJEME NOVOU KNIHU, průvodce postem a Velikonocemi na každý den

DOPORUČUJEME NOVOU KNIHU, průvodce postem a Velikonocemi na každý den
(15. 2. 2024) Průvodce postní a velikonoční dobou – od Popeleční středy až po slavnost Seslání Ducha Svatého

15.2. - památka 14 pražských mučedníků - Bl. Bedřicha Bachsteina a druhů

15.2. - památka 14 pražských mučedníků - Bl. Bedřicha Bachsteina a druhů
(14. 2. 2024) 15. února 1611 bylo v klášterním kostele Panny Marie Sněžné v Praze umučeno 14 františkánů. 

Popeleční středou začíná Postní doba

(13. 2. 2024) Je důležité, aby se křesťan v postní době nezabýval sám sebou, ale především Bohem samotným...

sv. Valentin z Terni (14. února)

(12. 2. 2024) Svatý Valentin, jeden z nejuctívanějších světců na světě, byl občanem Interamny (dnešní Terni) v Umbrii a podstoupil…


Konference Jak slyšet Boží hlas s Petem Greigem 
22. – 23. 3. 2024 v Praze.