Dříve než vstoupíš do zaslíbené země, musíš přejít přes Rudé moře a poušť. (Don Bosco) - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus B)
23. neděle v mezidobí - B / přímluvy

Sestry a bratři, otevřme svá srdce i ústa a prosme našeho Pána Ježíše Krista: [1]
  1. Otevři Církvi sluch, aby šla za tvým hlasem, a rozvaž jí jazyk, ať rozhlašuje tvou slávu. [2]
  2. Pomáhej svým učedníkům přivádět k tobě všechny, kdo hledají tvůj dotek a uzdravení. [3]
  3. Posiluj katechumeny a ty, kdo se jimi stanou, aby se ti vírou otevřeli a přijali tvé slovo. [4]
  4. Dej, aby bohatí a mocní nebyli hluší a němí k potřebám chudých. [5]
  5. Uzdravuj rodiny a vztahy, v nichž se lidé neposlouchají a přestávají spolu mluvit.
  6. Učiň zdravé a silné očima slepých, ušima hluchých, nohama chromých a jazyky němých. [6]
  7. Veď všechny, kdo hledají v Evropě nový domov, i každého, koho na své cestě potkají. [7]
  8. Dotýkej se vážně nemocných, zvláště rakovinou, AIDS a duševními poruchami.
  9. Dotkni se a otevři i každého z nás, abychom naslouchali, povzbuzovali a ujímali se potřebných v našem společenství. [8]

 

Pane Ježíši Kriste, věříme, že ty nám dáš víc,

než oč tě prosíme. Vždyť ty jsi Pán slávy,

ty žiješ a vládneš na věky věků. [9] Amen.

 

_______________________

[1]   Srov. Mk 7,33-35.

[2]   Srov. tamtéž, 31-37; Jak 2,1 (Český ekumenický překlad /ČEP/).

[3]   Srov. Mk 7,32.

[4]   Srov. tamtéž, 33-34. Viz Složení vyznání víry a obřad 'Efeta' na Bílou sobotu.  

[5]   Srov. Jak 2,1-5.

[6]   Srov. Iz 35,4-6; Ž 146,8a.

[7]   Srov. Ž 146,9.

[8]   Srov. Jak 2,1nn.

[9]   Srov. Mk 7,32-35; Jak 2,1 (ČEP).

Čtení z dnešního dne: Čtvrtek Zelený čtvrtek

1 Kor 11,23-26; Jan 13,1-15

Komentář k 1 Kor 11,23-26: Chci svým životem docenit dar Kristova Těla tak, abych se proměňoval v to, co jím a piji?

Zdroj: Nedělní liturgie

Velký pátek

(9. 4. 2020) Velký pátek je připomínkou utrpení a smrti Ježíše Krista na kříži.

Na Velký pátek - křížová cesta s papežem (online)

Na Velký pátek - křížová cesta s papežem (online)
(9. 4. 2020) Na Velký pátek večer  v 21.00 proběhne v Římě křížová cesta s papežem Františkem, která bude přenášena televizí…

Velikonoční obřady v pražské katedrále

Velikonoční obřady v pražské katedrále
(9. 4. 2020) Přinášíme přehled letošních velikonočních obřadů ve svatovítské katedrále, včetně možnosti sledování jejich přenosu.

Velikonoce pro jednotlivce – tipy a inspirace

Velikonoce pro jednotlivce – tipy a inspirace
(8. 4. 2020) Někteří lidé budou slavit Velikonoce sami. Nabízíme vám několik tipů, jak plodně prožít velikonoční třídení jen s…

Maria pod křížem nevolá: Sestup z kříže, zachraň sebe i mne!

Maria pod křížem nevolá: Sestup z kříže, zachraň sebe i mne!
(8. 4. 2020) Maria je Matkou naděje. Stejně jako Abraham, také ona doufá, proti vší naději. (maria.cz)

Zelený čtvrtek

(7. 4. 2020) Význam a obsah Zeleného čtvrtku. Proč je zelený?

Křížová cesta - omalovánka (nejen! pro děti)

Křížová cesta - omalovánka (nejen! pro děti)
(6. 4. 2020) Podle Marko Rupnika a umělců Centra Aletti v Římě

Velikonoce

Velikonoce
(6. 4. 2020) Květná neděle, Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota; velikonoční noc (vigilie), příběh Velikonoc.

Kdo mi pokřtí miminko v době pandemie?

(1. 4. 2020) Křest dětí lze snadno odložit. Lze však dobře pochopit strach maminky o život právě narozeného dítěte a její touhu po…

Varování před sektou Shincheonji

Jde o nové náboženské hnutí z Jižní Koreje. Církve po celém světě proti němu varují.

Důvodem je sektářská povaha, manipulativní praktiky, snahu o utajování, zásadní odklon od křesťanského učení apod.

Její členové zpravidla postupně opouštějí rodiny a omezují veškeré kontakty s vnějším světem.

Více informací:

www.scjinfo.cz