Otevřená nebesa osvěcují mé životní putování. Když se zahledím do těchto zářivých nebes, dostávám odvahu  - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus C)
23. neděle v mezidobí - C / přímluvy

Pánu, našemu Bohu, jehož jsme společně vyznali, přednesme nyní svoje prosby.

[1]

 

  1. Prosíme za pastýře tvého lidu, ať ve světle Ducha svatého čtou znamení času a v souladu s tvou vůlí budují současnou tvář Církve. [2]
  2. Prosíme o moudrost pro ty, kdo řídí národy světa, aby kráčeli cestami smíru a nepřipouštěli rizika ohrožující lidské životy a celosvětový mír. [3]
  3. Prosíme za vědce a vynálezce, ať svým dílem napomáhají lidskému pokroku a respektují přitom řád, který jsi vložil do svého stvoření. [4]
  4. Prosíme za osvobození novodobých otroků: těch, kteří jsou vykořisťováni druhými, i těch, kdo jsou ujařmeni svými zlozvyky a závislostmi. [5]
  5. Prosíme za ty, kdo se živí trestnou činností, hazardem nebo prostitucí, aby se dostali na správnou cestu a zachránili se. [6]
  6. Prosíme za nás zde přítomné (a celou naši farnost): kéž se zříkáme všeho, co nám brání žít naše povolání a následovat Krista. [7]
  7. Prosíme za všechny, kdo v minulých dnech a týdnech zahynuli následkem přírodních živlů, nenadálých neštěstí a dopravních nehod.

 

Dobrý Bože, na počátku nového týdne svěřujeme

tvé slitovnosti svoje naděje, práce a všechno, co nás čeká. [8]

Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

 

 

________________________

[1] Srov. Ž 90,17a.

[2] Srov. Mdr 9,13-14.17. Srov. II. VATIKÁNSKÝ KONCIL: Gaudium et spes, pastorální konstituce o církvi v dnešním světě, čl. 4.

[3] Srov. Ž 90,12; Mdr 9,13-14.17; Lk 14,28-32.

[4] Srov. Mdr 9,16.

[5] Srov. Flm 9-10.12-17.

[6] Srov. Mdr 9,18. Viz Český ekumenický překlad.

[7] Srov. Lk 14,26-33.

[8] Srov. Ž 90,14.17. 

 

 

 

Čtení z dnešního dne: Pátek 23. 2.

1. čtení - Ez 18,21-28; Evangelium - Mt 5,20-26

Komentář k Ez 18,21-28: Obrácení není pouze odvrácení se od špatnosti, ale změna vztahu k Bohu. On není jakýmsi „hlídačem“, ale chce mou lásku! Právě to má být impulsem pro mé jednání.

Zdroj: Nedělní liturgie

Händel - výročí narození (* 23. února 1685)

(22. 2. 2024) Tělnatý, cholerický a věřiteli pronásledovaný skladatel přinesl přese všechno skvělé plody...

Stolec svatého Petra (22.2.)

Stolec svatého Petra (22.2.)
(21. 2. 2024) Svátek stolce svatého Petra připomíná primát apoštola Petra mezi ostatními apoštoly. Tuto službu ustanovil sám Ježíš a…

Co je důležitější než půst? / k poslechu

Co je důležitější než půst? / k poslechu
(16. 2. 2024) „Zaměření na druhé je důležitější než půst.“

DOPORUČUJEME NOVOU KNIHU, průvodce postem a Velikonocemi na každý den

DOPORUČUJEME NOVOU KNIHU, průvodce postem a Velikonocemi na každý den
(15. 2. 2024) Průvodce postní a velikonoční dobou – od Popeleční středy až po slavnost Seslání Ducha Svatého

15.2. - památka 14 pražských mučedníků - Bl. Bedřicha Bachsteina a druhů

15.2. - památka 14 pražských mučedníků - Bl. Bedřicha Bachsteina a druhů
(14. 2. 2024) 15. února 1611 bylo v klášterním kostele Panny Marie Sněžné v Praze umučeno 14 františkánů. 

Popeleční středou začíná Postní doba

(13. 2. 2024) Je důležité, aby se křesťan v postní době nezabýval sám sebou, ale především Bohem samotným...

sv. Valentin z Terni (14. února)

(12. 2. 2024) Svatý Valentin, jeden z nejuctívanějších světců na světě, byl občanem Interamny (dnešní Terni) v Umbrii a podstoupil…


Konference Jak slyšet Boží hlas s Petem Greigem 
22. – 23. 3. 2024 v Praze.