Učiň mne, Pane, nástrojem abych přinášel jednotu, kde je nesvornost. - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus A)
24. neděle v mezidobí - A / přímluvy

Sestry a bratři, prosme dobrého Boha, který nám odpouští a chce, abychom i my odpouštěli: [1]

Prosíme za církev, aby vždy milosrdně odpouštěla a žádala o odpuštění.

 

Prosíme za rozdělené křesťany, aby cestou smíření dospěli k sjednocení.

 

Prosíme za válčící národy, aby uzavřely příměří.

 

Prosíme za znesvářené rodiny, aby jejich vztahy byly uzdraveny odpuštěním.

 

Prosíme za ty, kdo závidí, nenávidí a chystají mstu, aby neškodili sobě ani druhým. [2]

 

Prosíme za ty, kdo nám nejsou sympatičtí, ať se za ně spíše modlíme, než je kritizujeme. [3]

 

Prosíme za sebe, abychom vzali za své to, co se denně modlíme v modlitbě Páně. [4]

 

Prosíme za umírající, aby odcházeli smířeni s Bohem i s lidmi. [5]

 

Shlédni, Bože, na svůj lid, vyslyš naše prosby. [6]

Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

 

 

________________________

[1] Srov. Sir 27,33-28,9; Mt 18,21-35.

[2] Srov. Sir 27,30-28,6.

[3] Srov. tamtéž, 28,7.

[4] Srov. Mt 6,12; 21,35.

[5] Srov. Řím 14,7-9.

[6] Srov. Ž 103,11; Sir 36,16 (vstupní antifona).

Čtení z dnešního dne: Pátek 21. 1.

1 Sam 24,3-21; Mk 3,13-19

Komentář k Mk 3,13-19: Jak rozdílné povahy byli apoštolové! Výzva pro dnešní vztahy a toleranci v církvi. Vždyť náročný úkol kázat a vyhánět zlo nás má spojovat.

Zdroj: Nedělní liturgie

21.1.2014 zemřel P. Karel Fořt - ´Otec Karel z RFE´

(21. 1. 2022) Dlouholetý oblíbený redaktor náboženského vysílání Radia Svobodná Evropa.

Neděle Božího slova - 3. neděle liturgického mezidobí

Neděle Božího slova - 3. neděle liturgického mezidobí
(16. 1. 2022) Vždy 3. neděle liturgického mezidobí je v církvi věnována „slavení a šíření Božího slova a úvaze nad ním“.

Uvedení do neděle 16.1. 2 nvlm C

Uvedení do neděle 16.1. 2 nvlm C
(15. 1. 2022) Došlo víno, i když jsme ho tak poctivě chystali. Udělal jsem něco špatně? Něco jsem zanedbal? Proč tento vztah, dílo,…

Týden modliteb za jednotu křesťanů - smíření křesťanů přesahuje lidské síly...

(14. 1. 2022) "Týden modliteb za jednotu křesťanů" se slaví každý rok od 18. do 25. ledna (nebo na jižní polokouli kolem…

Etty Hillesum - výročí narození (15. 1. 1914)

(13. 1. 2022) Už uplynulo více než 100 let od narození Ester "Etty" Hillesum. Etty se narodila 15. ledna v roce 1914 v…

Online formační setkání pro kostelníky

Online formační setkání pro kostelníky
(11. 1. 2022) Ve čtvrtek 27. ledna 2022 ve 20:00 se uskuteční on-line on-line formační setkání pro kostelníky a pro všechny, kdo…

Ludvík Armbruster - poutavý dokument k poslechu

(10. 1. 2022) Chybí nám japonská zdvořilost. Naučili jsme se lhát, řekl před smrtí jezuita Armbruster v pořadu Příběhy 20.…

Marie Elekta od Ježíše (1605–1663), svátek 11.1.

(10. 1. 2022) V roce 1656 se konečně přes různé překážky podařilo realizovat založení pražského Karmelu. Zakladatelkou byla matka…

Svátek Křtu Páně

(7. 1. 2022) V neděli po slavnosti Zjevení Páně (6.1.) se slaví svátek Křtu Páně.