Duch svatý je Bohem působícím v nás. - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus A)
24. neděle v mezidobí - A / přímluvy

Sestry a bratři, prosme dobrého Boha, který nám odpouští a chce, abychom i my odpouštěli: [1]

Prosíme za církev, aby vždy milosrdně odpouštěla a žádala o odpuštění.

 

Prosíme za rozdělené křesťany, aby cestou smíření dospěli k sjednocení.

 

Prosíme za válčící národy, aby uzavřely příměří.

 

Prosíme za znesvářené rodiny, aby jejich vztahy byly uzdraveny odpuštěním.

 

Prosíme za ty, kdo závidí, nenávidí a chystají mstu, aby neškodili sobě ani druhým. [2]

 

Prosíme za ty, kdo nám nejsou sympatičtí, ať se za ně spíše modlíme, než je kritizujeme. [3]

 

Prosíme za sebe, abychom vzali za své to, co se denně modlíme v modlitbě Páně. [4]

 

Prosíme za umírající, aby odcházeli smířeni s Bohem i s lidmi. [5]

 

Shlédni, Bože, na svůj lid, vyslyš naše prosby. [6]

Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

 

 

________________________

[1] Srov. Sir 27,33-28,9; Mt 18,21-35.

[2] Srov. Sir 27,30-28,6.

[3] Srov. tamtéž, 28,7.

[4] Srov. Mt 6,12; 21,35.

[5] Srov. Řím 14,7-9.

[6] Srov. Ž 103,11; Sir 36,16 (vstupní antifona).

Čtení z dnešního dne: Úterý 2.6.

;

Komentář k Mk 12,13-17: Ježíš se nedal nachytat. Prohlédl jejich pokrytectví. Ve chvílích, kdy budu zkoušen, kéž dá i mně výmluvnost – dar schopnosti odpovědět…

Zdroj: Nedělní liturgie

Slavnost Nejsvětější Trojice

(1. 6. 2020) Svátek připomíná ústřední křesťanskou nauku o Bohu, který je Láska, a který existuje ve společenství tří osob: Bůh -…

Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

(1. 6. 2020) Ve čtvrtek po slavnosti Seslání Ducha svatého se slaví svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze (latinsky festum…

Ubožáku, tobě se líbí křesťanství?

(31. 5. 2020) Sv. Justin, mučedník - svátek 1.6.

Noc kostelů

Noc kostelů
(30. 5. 2020) V pátek 24. května 2019 večer se na mnoha místech otevřou dveře a brány kostelů. Nabízíme vám základní…

Letnice, Svatodušní svátky...

(25. 5. 2020) O Letnicích křesťané slaví slavnost seslání Ducha svatého - tedy skutečnost, že Bůh skrze Ducha svatého působí (dodnes)…

Den modliteb za církev v Číně (24.5.)

(22. 5. 2020) Prosby za dar vytrvalosti pro bratry a sestry v Číně...

Den modliteb za pronásledované křesťany

(22. 5. 2020) Každý rok se o 6. neděli velikonoční připomínají naši pronásledovaní bratři a sestry po celém světě.

Emil Kapaun - kněz s černou páskou přes oko (+ 23. 5. 1951)

Emil Kapaun - kněz s černou páskou přes oko  (+ 23. 5. 1951)
(22. 5. 2020) Emil Kapaun byl americký katolický kněz s českými kořeny, který zahynul v zajateckém táboře v Severní Koreji v roce…

Varování před sektou Shincheonji

Jde o nové náboženské hnutí z Jižní Koreje. Církve po celém světě proti němu varují.

Důvodem je sektářská povaha, manipulativní praktiky, snahu o utajování, zásadní odklon od křesťanského učení apod.

Její členové zpravidla postupně opouštějí rodiny a omezují veškeré kontakty s vnějším světem.

Více informací:

www.scjinfo.cz