Dříve než vstoupíš do zaslíbené země, musíš přejít přes Rudé moře a poušť. (Don Bosco) - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus B)
24. neděle v mezidobí - B / přímluvy

Sestry a bratři, vyznali jsme, kým je pro nás Ježíš Kristus. Teď svého Pána a nejlepšího přítele společně prosme: [1]
 1. Pane Ježíši, daruj mír všem národům a spásu všem lidem. [2]
 2. Posiluj víru Církve, ať její modlitby jsou vyslyšeny a její díla požehnána. [3]
 3. Provázej Svatého otce na jeho cestách, ať všude ztělesňuje tvou dobrotu, pokoru a radost. [4]
 4. Nauč své následovníky chápat, co znamená sebezápor a přijetí vlastního kříže, aby na sebe ani druhé nekladli žádná zbytečná břemena. [5]
 5. Sbližuj nás s našimi odloučenými bratry, ať se jedni od druhých učíme a podporujeme se. [6]
 6. Dej pochopit dnešním lidem, že mají být nejen chytří, vzdělaní a světaznalí, ale hlavně dobří. [7]
 7. Ukaž se každému, kdo tě pokládá za někoho z minulosti, jako Pán dějin a Spasitel světa. [8]
 8. Pomáhej všem, kdo pro tebe a evangelium přijali úděl trpících služebníků. [9]
 9. Přidružuj se k putujícím v nouzi, ať zakusí tvé milosrdenství skrze pomoc bližních. [10]
 10. Veď naše (farní) společenství, ať naši víru oživují skutky a nikdy ať nejednáme bez víry. [11]
 11. Přijmi k sobě naše zemřelé, ať mají věčný domov v zemi živých. [12]

 

Slyš nás, Pane Ježíši, a dej, abychom tě za blaho Církve,

světa a lidí s důvěrou prosili a aktivně se o ně přičiňovali. [13]

Skrze tebe, našeho Pána. Amen.

 

__________________

[1]   Srov. Mk 8,27-29.

[2]   Viz II. VATIKÁNSKÝ KONCIL (II. VAT.): Sacrosanctum Concilium, konstituce o posvátné liturgii, čl. 53.

[3]   Srov. Jak 2,14-18; Sir 36,18 (vstupní antifona).

[4]   Srov. Mk 8,29. Viz vstupní modlitba.

[5]   Srov. Mk 8,34-35; Iz 50,5-9a.

[6]   Viz II. VAT.: Unitatis redintegratio, dekret o ekumenismu, čl. 19–23.

[7]   Srov. Jak 2,14nn.

[8]   Srov. Mk 8,27-29.

[9]   Srov. tamtéž, 35; Iz 50,5nn; Ž 116,6.

[10] Srov. Mk 8,27; Ž 116,5.

[11] Srov. Jak 2,14nn.

[12] Srov. Ž 146,9.19.

[13] Srov. Jak 2,14nn.

Čtení z dnešního dne: Čtvrtek Zelený čtvrtek

1 Kor 11,23-26; Jan 13,1-15

Komentář k 1 Kor 11,23-26: Chci svým životem docenit dar Kristova Těla tak, abych se proměňoval v to, co jím a piji?

Zdroj: Nedělní liturgie

Velký pátek

(9. 4. 2020) Velký pátek je připomínkou utrpení a smrti Ježíše Krista na kříži.

Na Velký pátek - křížová cesta s papežem (online)

Na Velký pátek - křížová cesta s papežem (online)
(9. 4. 2020) Na Velký pátek večer  v 21.00 proběhne v Římě křížová cesta s papežem Františkem, která bude přenášena televizí…

Velikonoční obřady v pražské katedrále

Velikonoční obřady v pražské katedrále
(9. 4. 2020) Přinášíme přehled letošních velikonočních obřadů ve svatovítské katedrále, včetně možnosti sledování jejich přenosu.

Velikonoce pro jednotlivce – tipy a inspirace

Velikonoce pro jednotlivce – tipy a inspirace
(8. 4. 2020) Někteří lidé budou slavit Velikonoce sami. Nabízíme vám několik tipů, jak plodně prožít velikonoční třídení jen s…

Maria pod křížem nevolá: Sestup z kříže, zachraň sebe i mne!

Maria pod křížem nevolá: Sestup z kříže, zachraň sebe i mne!
(8. 4. 2020) Maria je Matkou naděje. Stejně jako Abraham, také ona doufá, proti vší naději. (maria.cz)

Zelený čtvrtek

(7. 4. 2020) Význam a obsah Zeleného čtvrtku. Proč je zelený?

Křížová cesta - omalovánka (nejen! pro děti)

Křížová cesta - omalovánka (nejen! pro děti)
(6. 4. 2020) Podle Marko Rupnika a umělců Centra Aletti v Římě

Velikonoce

Velikonoce
(6. 4. 2020) Květná neděle, Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota; velikonoční noc (vigilie), příběh Velikonoc.

Kdo mi pokřtí miminko v době pandemie?

(1. 4. 2020) Křest dětí lze snadno odložit. Lze však dobře pochopit strach maminky o život právě narozeného dítěte a její touhu po…

Varování před sektou Shincheonji

Jde o nové náboženské hnutí z Jižní Koreje. Církve po celém světě proti němu varují.

Důvodem je sektářská povaha, manipulativní praktiky, snahu o utajování, zásadní odklon od křesťanského učení apod.

Její členové zpravidla postupně opouštějí rodiny a omezují veškeré kontakty s vnějším světem.

Více informací:

www.scjinfo.cz