Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus C)
24. neděle v mezidobí - C / přímluvy

Ježíš Kristus přišel na svět, aby zachránil hříšníky a přemohl smrt. Oslavujíce jeho slavné vítězství volejme: Pane, smiluj se.

[1]

 

  1. Pane Ježíši Kriste, ukazuj cestu Církvi, svaté i vyžadující neustálou obnovu, a jejím dětem, povolaným k svatosti i trvalému pokání. [2]
  2. Šťastný návrat do své náruče dopřej všem, kdo opustili tvůj otcovský dům; a těm, kteří tě hledají, dej se i nalézt. [3]
  3. Pozvedej svět rozdělený konflikty a válkami, národy trýzněné bratrovražednými boji, společenství a rodiny narušené řevnivostí a spory o majetek. [4]
  4. Buď milostiv všem, kdo se stali uctívači novodobých model: úspěchu, peněz, konzumu, pohlavní nevázanosti či kultu těla. [5]
  5. Hladovějícím dej najít obživu, nezaměstnaným práci, osamělým objetí a vlídné slovo. [6]
  6. Stvoř nám čistá srdce, naplněná radostí, vděčností a hrdostí, že jsme tvými sestrami a bratry, tvými přáteli. [7]
  7. Svou shovívavost ukaž všem, kdo v tebe kdy uvěřili, aby též dosáhli života věčného. [8]

 

Neboť ty jsi Král věků, náš jediný Pán a Bůh;

tobě náleží čest a sláva na věčné věky. [9] Amen.

 

________________________

[1] Srov. 1 Tim 1,15.

[2] Viz II. VATIKÁNSKÝ KONCIL: Lumen gentium, věroučná konstituce o církvi, čl. 8, 39nn.

[3] Srov. Lk 15,4-10.11-24. Srov. Kancionál, společný zpěvník českých a moravských diecézí, č. 066.

[4] Viz Lk 15,11-13.25-32.

[5] Srov. Ex 32,7-10a.14; Ž 51,3-4.

[6] Srov. Lk 15,14-16.20.

[7] Srov. Ž 51,12; Lk 15,4-7.8-10.23n.32; Jan 15,15.

[8] Srov. 1 Tim 1,16.

[9] Srov. tamtéž, v. 17; Jan 20,28.

 

Čtení z dnešního dne: Pátek 31. 3.

1. čtení - Jer 20,10-13; Evangelium - Jan 10,31-42

Komentář k Jer 20,10-13: Když i přátelé číhají na můj pád, bude vztah k Hospodinu silnější. Kéž si to uvědomím ve chvílích zoufalství…

Zdroj: Nedělní liturgie

Velikonoce

Velikonoce
(6. 4. 2023) Květná neděle, Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota; velikonoční noc (vigilie), příběh Velikonoc.

Květná neděle

Květná neděle
(29. 3. 2023) Květná (nebo též Pašijová) neděle je označení pro poslední postní neděli před Velikonocemi. Název svátku je odvozen od…

Terezie z Avily - výročí narození

(27. 3. 2023) Svatá Terezie od Ježíše, "Terezie z Ávily" (28. 3. 1515 Ávila – 4. 10. 1582 Alba de Tormes) Nic ať tě…

Časně ráno 25. března 1951 v zajateckém táboře v Severní Korei

(25. 3. 2023) Časně ráno 25. března 1951, na Hod Boží velikonoční, vylekal Emil Kapaun všechny ostatní zajatce. Přemluvil totiž čínské…

Velikonoce - pracovní listy pro děti

(24. 3. 2023) Pracovní listy k Velikonocům - k doplnění, přečtení, vybarvení i dokreslení...

Sv. Rebeka Rafqa (svátek 23.3.)

(23. 3. 2023) Rafqa Pietra Choboq Ar-Rayès * 29. 6. 1832 Libanon † 23. 3. 1914 Libanon 

Zvěstování Páně (25.3.)

(22. 3. 2023) Žádný učený z nebe nespadl a z nebe nespadl ani Bůh. Bůh si zvolil svou cestu do světa prostřednictvím člověka, který se…