Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus C)
24. neděle v mezidobí - C / přímluvy

Ježíš Kristus přišel na svět, aby zachránil hříšníky a přemohl smrt. Oslavujíce jeho slavné vítězství volejme: Pane, smiluj se.

[1]

 

  1. Pane Ježíši Kriste, ukazuj cestu Církvi, svaté i vyžadující neustálou obnovu, a jejím dětem, povolaným k svatosti i trvalému pokání. [2]
  2. Šťastný návrat do své náruče dopřej všem, kdo opustili tvůj otcovský dům; a těm, kteří tě hledají, dej se i nalézt. [3]
  3. Pozvedej svět rozdělený konflikty a válkami, národy trýzněné bratrovražednými boji, společenství a rodiny narušené řevnivostí a spory o majetek. [4]
  4. Buď milostiv všem, kdo se stali uctívači novodobých model: úspěchu, peněz, konzumu, pohlavní nevázanosti či kultu těla. [5]
  5. Hladovějícím dej najít obživu, nezaměstnaným práci, osamělým objetí a vlídné slovo. [6]
  6. Stvoř nám čistá srdce, naplněná radostí, vděčností a hrdostí, že jsme tvými sestrami a bratry, tvými přáteli. [7]
  7. Svou shovívavost ukaž všem, kdo v tebe kdy uvěřili, aby též dosáhli života věčného. [8]

 

Neboť ty jsi Král věků, náš jediný Pán a Bůh;

tobě náleží čest a sláva na věčné věky. [9] Amen.

 

________________________

[1] Srov. 1 Tim 1,15.

[2] Viz II. VATIKÁNSKÝ KONCIL: Lumen gentium, věroučná konstituce o církvi, čl. 8, 39nn.

[3] Srov. Lk 15,4-10.11-24. Srov. Kancionál, společný zpěvník českých a moravských diecézí, č. 066.

[4] Viz Lk 15,11-13.25-32.

[5] Srov. Ex 32,7-10a.14; Ž 51,3-4.

[6] Srov. Lk 15,14-16.20.

[7] Srov. Ž 51,12; Lk 15,4-7.8-10.23n.32; Jan 15,15.

[8] Srov. 1 Tim 1,16.

[9] Srov. tamtéž, v. 17; Jan 20,28.

 

Čtení z dnešního dne: Neděle . .

Dt 4,32-34.39-40 ; Žalm 33; Řím 8,14-17
Mt 28,16-20

Pojem Nejsvětější Trojice nastiňuje více míst Nového zákona, jako např. závěr dnešního evangelia. Zvláště v Janově evangeliu vidíme, že pojem Trojice odvozujeme z popisovaných vazeb mezi Otcem, Synem a Duchem. Z toho plyne, že základní vlastnost Boha je vztah. Bůh žije z nekonečně milujícího vztahu mezi Bohem Otcem a Bohem Synem, resp. jejich společného sdílení Ducha svatého. Bůh Otec nikdy nepřestal naprosto milovat Syna a také Syn nikdy nepřestal milovat Otce. Je třeba se vzdát pokřivených teorií, kde Ježíš smiřuje člověka s Otcem tím, že si na něm Bůh Otec vylije hněv za hříšné lidstvo. Opak je pravdou. Otec miluje Syna tak, že by pro něj udělal cokoli, a podobě i Syn. A právě Bůh Syn se pro lásku k Otci stává člověkem. A Bůh Otec s nesmírnou bolestí připustil, že milovaný Syn se vydal na cestu záchrany člověka za cenu sebeobětování. Tato bolest Otce je jeho oběť, dar člověku. Ale právě pro vzájemnou lásku Otce a Syna žádná smrt nemůže přerušit vztah proudící mezi osobami Trojice. A do tohoto místa žáru lásky je nyní pozván každý člověk, který přijal Krista.

Zdroj: Nedělní liturgie

26. KVĚTNA - SV. FILIP NERI

(24. 5. 2024) Filip Neri se narodil dne 21. července roku 1515 ve Florencii v rodině Františka a Lukrecie z Mosciana. O jeho dětství…

Den modliteb za církev v Číně (24.5.)

(22. 5. 2024) Prosby za dar vytrvalosti pro bratry a sestry v Číně...

Emil Kapaun - kněz s černou páskou přes oko (+ 23. 5. 1951)

Emil Kapaun - kněz s černou páskou přes oko  (+ 23. 5. 1951)
(22. 5. 2024) Emil Kapaun byl americký katolický kněz s českými kořeny, který zahynul v zajateckém táboře v Severní Koreji v roce…

Svatá Rita - patronka v beznadějných situacích (22.5.)

Svatá Rita - patronka v beznadějných situacích (22.5.)
(21. 5. 2024) Odkaz svaté Rity je výzvou k oddanosti Kristu Spasiteli - zdroji smíření.

Nejsvětější Trojice

Nejsvětější Trojice
(20. 5. 2024) V  neděli po Letnicích (Slavnosti seslání Ducha svatého) se připomíná mysterium Boha v Trojici.

Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
(20. 5. 2024) Ve čtvrtek po slavnosti Seslání Ducha svatého se slaví svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze (latinsky festum…

Letnice, Svatodušní svátky... datum

(19. 5. 2024) O Letnicích křesťané slaví slavnost seslání Ducha svatého - tedy skutečnost, že Bůh skrze Ducha svatého působí (dodnes)…