Naplněný život existuje navzdory mnoha nenaplněným přáním. - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus B)
25. neděle v mezidobí - B / přímluvy

Bratři a sestry, vzývejme Pána, který byl vydán do rukou lidí a zabit, aby po třech dnech vstal. [1]
  1. Papeže Františka, biskupy a kněze naplň svou moudrostí, ať nově promýšlejí a do života uvádějí odkaz Druhého vatikánského koncilu. [2]
  2. Ode všech věřících vzdaluj falešnou zbožnost, zastírající zlé myšlenky a touhy. [3]
  3. V lidech umlč každou špatnost, ať láska vládne v rodinách a společenstvích, mír mezi národy. [4]
  4. Zvláště lidským vládcům a politikům dej usilovat o pokoj, jehož plodem je spravedlnost. [5]
  5. Všem, kdo chtějí být první, dej, ať se napřed stanou služebníky všech. [6]
  6. Rodičům daruj široké srdce, aby dovedli přijmout každý nový život. [7]
  7. Velkým a movitým dej nepřezírat maličké a chudé. [8]
  8. Těm, kteří doplácejí na to, že tě vyznávají, dej odvahu zůstat věřícími. [9]
  9. Nám pomáhej jít po tvých cestách, jakkoli jim nerozumíme, a přijímat tvou vůli, ač to bývá těžké. [10]
  10. Naše zesnulé uveď milostivě tam, kam jsi vystoupil po svém zmrtvýchvstání. [11]

 

Pane Ježíši Kriste, kéž tě vždy prosíme s nerozděleným srdcem,

abys nás vyslyšel ty, který žiješ a vládneš na věky věků. [12]

 

________________________

[1]   Srov. Mk 9,31.

[2]   Srov. Jak 3,17-18; 1 Kor 1,24. Viz Motu proprio „Mitis Iudex Dominus Iesus“ a „Mitis et misericors Iesus“ papeže Františka ze dne 15. srpna 2015.

[3]   Srov. Jak 4,3.

[4]   Srov. Jak 3,16.4,1-2.

[5]   Srov. Jak 3,18.

[6]   Srov. Mk 9,33-35.

[7]   Srov. tamtéž, 36-37.

[8]   Srov. tamtéž, 35-37; Ž 54,6.

[9]   Srov. Mdr 2,12a.17-20; Ž 54,8.

[10] Srov. Mk 9,30-33. Viz vstupní modlitba.

[11] Srov. Mk 9,31 par.; Jan 12,32; 20,17.

[12] Srov. Jak 4,3. Viz Katechismus katolické církve, čl. 2737.

Čtení z dnešního dne: Úterý

Nm 21,4-9; Jan 8,21-30

Komentář k Nm 21,4-9: Reptání na cestě ke svobodě jsme sami zažili. My však již můžeme reptajícím ukázat přímo na Kristův kříž!

Zdroj: Nedělní liturgie

Velikonoce

Velikonoce
(6. 4. 2020) Květná neděle, Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota; velikonoční noc (vigilie), příběh Velikonoc.

VÝZVA A PROSBA: podpořte křesťanská nakladatelství

VÝZVA A PROSBA: podpořte křesťanská nakladatelství
(30. 3. 2020) V současné situaci většina křesťanských nakladatelů bojuje o holé přežití.  A čím déle budou trvat…

Husté temnoty zahalily naše životy. Dolehly na nás obavy a rozpaky

Husté temnoty zahalily naše životy. Dolehly na nás obavy a rozpaky
(27. 3. 2020) Promluva papeže Františka při mimořádné modlitbě a požehnání Urbi et Orbi v pátek 27. 3. 2020

Terezie z Avily - výročí narození

(27. 3. 2020) Svatá Terezie od Ježíše, "Terezie z Ávily" (28. 3. 1515 Ávila – 4. 10. 1582 Alba de Tormes) Nic ať tě nemate, nic ať tě…

Velikonoce - pracovní listy pro děti

(26. 3. 2020) Pracovní listy k Velikonocům - k doplnění, přečtení, vybarvení i dokreslení...

Časně ráno 25. března 1951 v zajateckém táboře v Severní Korei

(25. 3. 2020) Časně ráno 25. března 1951, na Hod Boží velikonoční, vylekal Emil Kapaun všechny ostatní zajatce. Přemluvil totiž čínské…

Zvěstování Páně (25.3.)

(24. 3. 2020) Žádný učený z nebe nespadl a z nebe nespadl ani Bůh. Bůh si zvolil svou cestu do světa prostřednictvím člověka, který se…

Spojme se tuto středu a pátek s celým světem ke společné modlitbě

(23. 3. 2020) Papež vyzval všechny křesťany, aby se ve středu 25.3.2020 ve 12:00 spojili v modlitbě Otčenáš. V pátek večer pak…

Kam se dovolat pro potěchu ducha a duše

Kam se dovolat pro potěchu ducha a duše
(20. 3. 2020) Telefonní linky pomoci Charity, ale i kontakty na kněze, terapeuty atd.

Varování před sektou Shincheonji

Jde o nové náboženské hnutí z Jižní Koreje. Církve po celém světě proti němu varují.

Důvodem je sektářská povaha, manipulativní praktiky, snahu o utajování, zásadní odklon od křesťanského učení apod.

Její členové zpravidla postupně opouštějí rodiny a omezují veškeré kontakty s vnějším světem.

Více informací:

www.scjinfo.cz