Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus C)
25. neděle v mezidobí - C / přímluvy

Konejme, co je milé Bohu, našemu Spasiteli: přednesme mu své prosebné a přímluvné modlitby.

[1]

  1. Shlédni, Bože, na svou Církev, ať jejím pravým bohatstvím zůstává péče o chudé, opuštěné a potřebné. [2] 
  2. Pomáhej pastýřům svého lidu, aby tvé vůli dávali vždy přednost před možností pozemských zisků. [3]
  3. Ty, který jsi povznesen nade vším, požehnej všecky lidi, jejich vůdce a všechny, kdo mají moc, aby lidstvo žilo bez hněvu a sváru ve světě bez zbraní a válek. [4]  
  4. Prosíme za národohospodáře a správce majetku, aby byli prozíraví ve svém smýšlení, poctiví ve svém jednání. [5]
  5. Pozvedej lidi trpící nouzí hmotnou i intelektuální, a smiluj se i nad těmi, kdo žijí v nadbytku, ale nemají víru a dostatek lásky. [6]
  6. Slyš prosbu za toto společenství a dej, ať nás péče o tělo a hmotné statky nikdy neodvede od tebe a tvojí služby. [7]
  7. Rozpomeň se na všechny zemřelé, zejména oběti hladovění, chudoby a útlaku, a přijmi je do příbytků věčných. [8]

 

Dobrý Bože, k tobě pozvedáme ruce s důvěrou,

že všichni lidé dojdou spásy a poznají tvoji pravdu. [9]

Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

 

 

________________________

[1] Srov. 1 Tim 2,1-2.3. Srov. II. VATIKÁNSKÝ KONCIL: Sacrosanctum Concilium, konstituce o posvátné liturgii, čl. 53.

[2] Srov. Ž 113,5; Lk 16,11. Viz legenda o sv. Vavřinci. Viz promluva papeže Františka ze dne 10. září 2013, pronesená v centru Astalli v Římě, pečujícím o imigranty. 

[3] Srov. Am 8,7; Lk 16,13. Srov. POSÁD Pavel: Slovo na cestu 2013, Brno: Vydavatelství Sypták, 2012, 38. týden.

[4] Srov. Ž 113,4n; 1 Tim 2,1-2.8.

[5] Srov. Am 8,4-7; Lk 16,1-12.

[6] Srov. Ž 113,7; Lk 16,11.

[7] Srov. Lk 16,13.

[8] Am 8,4.6; Lk 16,9b.

[9] Srov. 1 Tim 2,3-4.8. Viz Český ekumenický překlad.

 

Čtení z dnešního dne: Pátek 31. 3.

1. čtení - Jer 20,10-13; Evangelium - Jan 10,31-42

Komentář k Jer 20,10-13: Když i přátelé číhají na můj pád, bude vztah k Hospodinu silnější. Kéž si to uvědomím ve chvílích zoufalství…

Zdroj: Nedělní liturgie

Velikonoce

Velikonoce
(6. 4. 2023) Květná neděle, Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota; velikonoční noc (vigilie), příběh Velikonoc.

Květná neděle

Květná neděle
(29. 3. 2023) Květná (nebo též Pašijová) neděle je označení pro poslední postní neděli před Velikonocemi. Název svátku je odvozen od…

Terezie z Avily - výročí narození

(27. 3. 2023) Svatá Terezie od Ježíše, "Terezie z Ávily" (28. 3. 1515 Ávila – 4. 10. 1582 Alba de Tormes) Nic ať tě…

Časně ráno 25. března 1951 v zajateckém táboře v Severní Korei

(25. 3. 2023) Časně ráno 25. března 1951, na Hod Boží velikonoční, vylekal Emil Kapaun všechny ostatní zajatce. Přemluvil totiž čínské…

Velikonoce - pracovní listy pro děti

(24. 3. 2023) Pracovní listy k Velikonocům - k doplnění, přečtení, vybarvení i dokreslení...

Sv. Rebeka Rafqa (svátek 23.3.)

(23. 3. 2023) Rafqa Pietra Choboq Ar-Rayès * 29. 6. 1832 Libanon † 23. 3. 1914 Libanon 

Zvěstování Páně (25.3.)

(22. 3. 2023) Žádný učený z nebe nespadl a z nebe nespadl ani Bůh. Bůh si zvolil svou cestu do světa prostřednictvím člověka, který se…