Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus C)
25. neděle v mezidobí - C / přímluvy

Konejme, co je milé Bohu, našemu Spasiteli: přednesme mu své prosebné a přímluvné modlitby.

[1]

  1. Shlédni, Bože, na svou Církev, ať jejím pravým bohatstvím zůstává péče o chudé, opuštěné a potřebné. [2] 
  2. Pomáhej pastýřům svého lidu, aby tvé vůli dávali vždy přednost před možností pozemských zisků. [3]
  3. Ty, který jsi povznesen nade vším, požehnej všecky lidi, jejich vůdce a všechny, kdo mají moc, aby lidstvo žilo bez hněvu a sváru ve světě bez zbraní a válek. [4]  
  4. Prosíme za národohospodáře a správce majetku, aby byli prozíraví ve svém smýšlení, poctiví ve svém jednání. [5]
  5. Pozvedej lidi trpící nouzí hmotnou i intelektuální, a smiluj se i nad těmi, kdo žijí v nadbytku, ale nemají víru a dostatek lásky. [6]
  6. Slyš prosbu za toto společenství a dej, ať nás péče o tělo a hmotné statky nikdy neodvede od tebe a tvojí služby. [7]
  7. Rozpomeň se na všechny zemřelé, zejména oběti hladovění, chudoby a útlaku, a přijmi je do příbytků věčných. [8]

 

Dobrý Bože, k tobě pozvedáme ruce s důvěrou,

že všichni lidé dojdou spásy a poznají tvoji pravdu. [9]

Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

 

 

________________________

[1] Srov. 1 Tim 2,1-2.3. Srov. II. VATIKÁNSKÝ KONCIL: Sacrosanctum Concilium, konstituce o posvátné liturgii, čl. 53.

[2] Srov. Ž 113,5; Lk 16,11. Viz legenda o sv. Vavřinci. Viz promluva papeže Františka ze dne 10. září 2013, pronesená v centru Astalli v Římě, pečujícím o imigranty. 

[3] Srov. Am 8,7; Lk 16,13. Srov. POSÁD Pavel: Slovo na cestu 2013, Brno: Vydavatelství Sypták, 2012, 38. týden.

[4] Srov. Ž 113,4n; 1 Tim 2,1-2.8.

[5] Srov. Am 8,4-7; Lk 16,1-12.

[6] Srov. Ž 113,7; Lk 16,11.

[7] Srov. Lk 16,13.

[8] Am 8,4.6; Lk 16,9b.

[9] Srov. 1 Tim 2,3-4.8. Viz Český ekumenický překlad.

 

Čtení z dnešního dne: Středa 22.9.

Ezd 9,5-9; Tob 13; ; Lk 9,1-6

Komentář k Ezd 9,5-9 : Smíšené sňatky ohrožovaly samotnou existenci národa. Ezdrášova modlitba je výkřikem a poznáním: lidé si tak sami ničí to, co jim Hospodin dopřál obnovit.

Zdroj: Nedělní liturgie

Sv. Padre Pio (23.9.)

Sv. Padre Pio (23.9.)
(22. 9. 2021) Otec Pio z Pietrelciny (1887 - 1968) je jednou z nejvýraznějších světeckých postav 20. století. Po celých padesát let…

Sobota pro ženy 16.10.2021 v Praze Dejvicích

(21. 9. 2021) Jedná se o program s dlouholetou tradicí. Původně to byla duchovně-vzdělávací setkání pro manželky, v současnosti jsou…

21.9. sv. Matouš

(20. 9. 2021) Dynamika Božího povolání a lidské odpovědi

20. září - památka korejských mučedníků

(19. 9. 2021) "... Už máme velmi blízko k rozhodujícímu zápasu, snažně vás prosím, žijte věrně z víry, abyste jednou vešli tam,…

Jak se stavět k odpadlíkům od církve? (Svatí Kornélius a Cyprián, svátek 17.9.)

(16. 9. 2021) Když v roce 251 pominulo pronásledování křesťanů, mnozí z těch, kteří předtím ze strachu od víry odpadli, se chtěli do…

Teolog, který nebyl odtažený od každodenních a aktuálních problémů

Teolog, který nebyl odtažený od každodenních a aktuálních problémů
(16. 9. 2021) Adolf Kajpr (5. 7. 1902, Hředle na Kladensku – 17. 9. 1959, komunistická věznice Leopoldov)

Kněz, kterého zastřelila sicilská mafie

(14. 9. 2021) 15. září 1993 byl sicilskou mafií zavražděn kněz Giuseppe Puglisi. Padre Giuseppe Puglisi se pokusil se o nemožné…

Papež František na Slovensku 12.-15.9.2021

Papež František na Slovensku 12.-15.9.2021
(13. 9. 2021) Odkazy na zdroje informací o cestě papeža Františka na Slovensko.

Svátek povýšení svatého kříže - 14. září

(13. 9. 2021) Kříž symbolizuje lásku Boha k člověku