Každý ať Krista následuje podle své životní situace a tomu odpovídající formou. - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus A)
26. neděle v mezidobí - A / přímluvy

Sestry a bratři, vyznali jsme, že Ježíš je náš Pán. S důvěrou ho nyní prosme: [1]

Prosíme za papeže N.... i papeže budoucí, aby byli pravými služebníky služebníků Božích. [2]

 

Prosíme za pastýře i věřící, aby žili v pokoře, bez rivality a přehnaných ambicí. [3]

 

Prosíme za všechny lidi dobré vůle, aby poznali Boha a jeho vůli. [4]

 

Prosíme za politiky vrcholné i místní, ať mají na mysli, co slouží druhým, ne jenom jim. [5]

 

Prosíme za ty, kdo se ubírají cestou zločinu, aby se obrátili a zachránili. [6]

 

Prosíme za sebe navzájem, ať máme v úctě každého člověka a nikým nepohrdáme. [7]

 

Prosíme za naši farní rodinu, ať nás vjedno spojuje tvá láska. [8]

 

Prosíme za zemřelé, aby se jim otevřela nekonečná budoucnost. [9]

 

Vždyť tobě, Pane Ježíši, patří všechna sláva a moc,

nyní i na věky věků. [10] Amen.

 

 

________________________

[1] Srov. Flp 2,11.

[2] Srov. tamtéž, 5-11. Viz titul římských biskupů užívaný od sv. Řehoře Velikého (590–604).

[3] Srov. Flp 2,3.

[4] Srov. Mt 21,28-32.

[5] Viz Flp 2,4 (Český ekumenický překlad).

[6] Srov. Ez 18,27n; Ž 25,4-5.6-7.8-9.

[7] Srov. Mt 21,31n.

[8] Srov. Flp 2,2n.

[9] Srov. vstupní modlitba.

[10] Srov. Flp 2,9-11.

Čtení z dnešního dne: Pátek 18.10. svátek sv. Lukáše

2 Tim 4,9-17b; Lk 10,1-9

Komentář k 2 Tim 4,9-17b: Pouze Lukáš, „milý lékař“ je v těžké chvíli s Pavlem. Kéž je mi vzorem ve své stálosti! Jeho evangeliu vděčíme za popis událostí z Ježíšova dětství a přiblížení Ježíšovy matky Marie.

Zdroj: Nedělní liturgie

Oblíbené rekolekce s J. Augystynem

Oblíbené rekolekce s J. Augystynem
(17. 10. 2019) 8.–9. listopadu 2019 rekolekce na téma Eucharistie – zdroj lásky, odvahy a radosti života pořádá Pastorační…

Jerzy Popiełuszko († 19.10.1984)

Jerzy Popiełuszko († 19.10.1984)
(17. 10. 2019) V období výjimečného stavu dodával polský kněz Jerzy Popiełuszko svým krajanům sílu a naději. Na jeho mše se sjížděli…

Doporučujeme ke zhlédnutí animovaný film o papeži Janu Pavlu II. na DVD

(16. 10. 2019) Při příležitosti zvolení Jana Pavla II. papežem (16.10.1978) doporučujeme animovaný film: Karol, Odvaha otce Karola

Jan Pavel II. - výročí zvolení papežem

(15. 10. 2019) 16.10. 1978 byl zvolen papežem Karol Wojtyla. V papežském úřadě byl do své smrti 2. dubna 2005. Papež Jan Pavel II.…

Terezie z Avily - Svatý, který je smutný, je smutný svatý...

(14. 10. 2019) Opravdová svatost s sebou nese radost.

Doporučujeme k přečtení: O nesnázích v manželství - Aleš Opatrný

Doporučujeme k přečtení: O nesnázích v manželství - Aleš Opatrný
(10. 10. 2019) Vyvarovat se je třeba dvou extrémů: vědomé lehkomyslnosti a přehnané ustaranosti. Hrozby a problémy nemusí znamenat…

Sv. Vintíř - společný světec Čechů a Němců (svátek 9.10.)

(7. 10. 2019) dne 9.10.1045 zemřel v šumavských lesích za přítomnosti knížete Břetislava a biskupa Severia (Šebíře). Následně byl…

Panna Maria Růžencová

(6. 10. 2019) Dne 7. 10. se slaví památka Panny Marie Růžencové.

Svatá Faustina (Faustyna) Kowalská / 5. říjen

(4. 10. 2019) Faustina Kowalská je zvěstovatelkou Božího milosrdenství. Její poselství dalo vzniknout duchovnímu hnutí úcty k Božímu…