Duch svatý je Bohem působícím v nás. - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus A)
26. neděle v mezidobí - A / přímluvy

Sestry a bratři, vyznali jsme, že Ježíš je náš Pán. S důvěrou ho nyní prosme: [1]

Prosíme za papeže N.... i papeže budoucí, aby byli pravými služebníky služebníků Božích. [2]

 

Prosíme za pastýře i věřící, aby žili v pokoře, bez rivality a přehnaných ambicí. [3]

 

Prosíme za všechny lidi dobré vůle, aby poznali Boha a jeho vůli. [4]

 

Prosíme za politiky vrcholné i místní, ať mají na mysli, co slouží druhým, ne jenom jim. [5]

 

Prosíme za ty, kdo se ubírají cestou zločinu, aby se obrátili a zachránili. [6]

 

Prosíme za sebe navzájem, ať máme v úctě každého člověka a nikým nepohrdáme. [7]

 

Prosíme za naši farní rodinu, ať nás vjedno spojuje tvá láska. [8]

 

Prosíme za zemřelé, aby se jim otevřela nekonečná budoucnost. [9]

 

Vždyť tobě, Pane Ježíši, patří všechna sláva a moc,

nyní i na věky věků. [10] Amen.

 

 

________________________

[1] Srov. Flp 2,11.

[2] Srov. tamtéž, 5-11. Viz titul římských biskupů užívaný od sv. Řehoře Velikého (590–604).

[3] Srov. Flp 2,3.

[4] Srov. Mt 21,28-32.

[5] Viz Flp 2,4 (Český ekumenický překlad).

[6] Srov. Ez 18,27n; Ž 25,4-5.6-7.8-9.

[7] Srov. Mt 21,31n.

[8] Srov. Flp 2,2n.

[9] Srov. vstupní modlitba.

[10] Srov. Flp 2,9-11.

Čtení z dnešního dne: Středa 27.5.

SK 20,28-38; JAN 17,11B-19

Komentář k Jan 17,11b-19: Být ve světě – a přitom nebýt ze světa. Musím unést toto pnutí… Chci přitom naplňovat Ježíšovu úpěnlivou prosbu za jednotu?

Zdroj: Nedělní liturgie

Letnice, Svatodušní svátky...

(25. 5. 2020) O Letnicích křesťané slaví slavnost seslání Ducha svatého - tedy skutečnost, že Bůh skrze Ducha svatého působí (dodnes)…

Den modliteb za církev v Číně (24.5.)

(22. 5. 2020) Prosby za dar vytrvalosti pro bratry a sestry v Číně...

Den modliteb za pronásledované křesťany

(22. 5. 2020) Každý rok se o 6. neděli velikonoční připomínají naši pronásledovaní bratři a sestry po celém světě.

Emil Kapaun - kněz s černou páskou přes oko (+ 23. 5. 1951)

Emil Kapaun - kněz s černou páskou přes oko  (+ 23. 5. 1951)
(22. 5. 2020) Emil Kapaun byl americký katolický kněz s českými kořeny, který zahynul v zajateckém táboře v Severní Koreji v roce…

Svatá Rita - patronka v beznadějných situacích (22.5.)

Svatá Rita - patronka v beznadějných situacích (22.5.)
(21. 5. 2020) Odkaz svaté Rity je výzvou k oddanosti Kristu Spasiteli - zdroji smíření.

21.5. bl. Franz Jägerstätter

(19. 5. 2020) Franz Jägerstätter byl rakouský farmář, který který nesouhlasil s nadvládou nacistů…

Život plný překážek, protivenství a hledání: Klement Maria Hofbauer Dvořák (svátek 20.5.)

(19. 5. 2020) * 1751, Tasovice u Znojma + 1820, Vídeň, Rakousko

Světový den sdělovacích prostředků

Světový den sdělovacích prostředků
(18. 5. 2020) Světový den sdělovacích prostředků se připomíná vždy na 7. velikonoční neděli, neboli týden před Slavností seslání Ducha…

Nanebevstoupení Páně

(18. 5. 2020) Slavnost Nanebevstoupení Páně se slaví ve čtvrtek - 40. den po Velikonocích. Následující den začíná "novéna" -…

Varování před sektou Shincheonji

Jde o nové náboženské hnutí z Jižní Koreje. Církve po celém světě proti němu varují.

Důvodem je sektářská povaha, manipulativní praktiky, snahu o utajování, zásadní odklon od křesťanského učení apod.

Její členové zpravidla postupně opouštějí rodiny a omezují veškeré kontakty s vnějším světem.

Více informací:

www.scjinfo.cz