Učiň mne, Pane, nástrojem abych přinášel jednotu, kde je nesvornost. - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus A)
26. neděle v mezidobí - A / přímluvy

Sestry a bratři, vyznali jsme, že Ježíš je náš Pán. S důvěrou ho nyní prosme: [1]

Prosíme za papeže N.... i papeže budoucí, aby byli pravými služebníky služebníků Božích. [2]

 

Prosíme za pastýře i věřící, aby žili v pokoře, bez rivality a přehnaných ambicí. [3]

 

Prosíme za všechny lidi dobré vůle, aby poznali Boha a jeho vůli. [4]

 

Prosíme za politiky vrcholné i místní, ať mají na mysli, co slouží druhým, ne jenom jim. [5]

 

Prosíme za ty, kdo se ubírají cestou zločinu, aby se obrátili a zachránili. [6]

 

Prosíme za sebe navzájem, ať máme v úctě každého člověka a nikým nepohrdáme. [7]

 

Prosíme za naši farní rodinu, ať nás vjedno spojuje tvá láska. [8]

 

Prosíme za zemřelé, aby se jim otevřela nekonečná budoucnost. [9]

 

Vždyť tobě, Pane Ježíši, patří všechna sláva a moc,

nyní i na věky věků. [10] Amen.

 

 

________________________

[1] Srov. Flp 2,11.

[2] Srov. tamtéž, 5-11. Viz titul římských biskupů užívaný od sv. Řehoře Velikého (590–604).

[3] Srov. Flp 2,3.

[4] Srov. Mt 21,28-32.

[5] Viz Flp 2,4 (Český ekumenický překlad).

[6] Srov. Ez 18,27n; Ž 25,4-5.6-7.8-9.

[7] Srov. Mt 21,31n.

[8] Srov. Flp 2,2n.

[9] Srov. vstupní modlitba.

[10] Srov. Flp 2,9-11.

Čtení z dnešního dne: Pátek 21. 1.

1 Sam 24,3-21; Mk 3,13-19

Komentář k Mk 3,13-19: Jak rozdílné povahy byli apoštolové! Výzva pro dnešní vztahy a toleranci v církvi. Vždyť náročný úkol kázat a vyhánět zlo nás má spojovat.

Zdroj: Nedělní liturgie

21.1.2014 zemřel P. Karel Fořt - ´Otec Karel z RFE´

(21. 1. 2022) Dlouholetý oblíbený redaktor náboženského vysílání Radia Svobodná Evropa.

Neděle Božího slova - 3. neděle liturgického mezidobí

Neděle Božího slova - 3. neděle liturgického mezidobí
(16. 1. 2022) Vždy 3. neděle liturgického mezidobí je v církvi věnována „slavení a šíření Božího slova a úvaze nad ním“.

Uvedení do neděle 16.1. 2 nvlm C

Uvedení do neděle 16.1. 2 nvlm C
(15. 1. 2022) Došlo víno, i když jsme ho tak poctivě chystali. Udělal jsem něco špatně? Něco jsem zanedbal? Proč tento vztah, dílo,…

Týden modliteb za jednotu křesťanů - smíření křesťanů přesahuje lidské síly...

(14. 1. 2022) "Týden modliteb za jednotu křesťanů" se slaví každý rok od 18. do 25. ledna (nebo na jižní polokouli kolem…

Etty Hillesum - výročí narození (15. 1. 1914)

(13. 1. 2022) Už uplynulo více než 100 let od narození Ester "Etty" Hillesum. Etty se narodila 15. ledna v roce 1914 v…

Online formační setkání pro kostelníky

Online formační setkání pro kostelníky
(11. 1. 2022) Ve čtvrtek 27. ledna 2022 ve 20:00 se uskuteční on-line on-line formační setkání pro kostelníky a pro všechny, kdo…

Ludvík Armbruster - poutavý dokument k poslechu

(10. 1. 2022) Chybí nám japonská zdvořilost. Naučili jsme se lhát, řekl před smrtí jezuita Armbruster v pořadu Příběhy 20.…

Marie Elekta od Ježíše (1605–1663), svátek 11.1.

(10. 1. 2022) V roce 1656 se konečně přes různé překážky podařilo realizovat založení pražského Karmelu. Zakladatelkou byla matka…

Svátek Křtu Páně

(7. 1. 2022) V neděli po slavnosti Zjevení Páně (6.1.) se slaví svátek Křtu Páně.