Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus C)
26. neděle v mezidobí - C / přímluvy

Milovaní, volejme k Hospodinu, Bohu milosrdnému a bohatě štědrému ke všem, kdo ho vzývají.

[1]

 

Učiň Církev obrazem svého milosrdenství: laskavou matkou vlastních dětí a služebnicí všech, kdo potřebují pomoc, ochranu a povzbuzení. [2]

Ctnostmi zbožnosti, spravedlnosti, víry, lásky, trpělivosti a mírnosti ozdob svoje věrné, zvláště ty, kteří ti výhradně zasvětili svůj život. [3]

Povzbuzuj vládce a občany vyspělejších zemí k solidaritě s národy chudšími a potřebnějšími. [4]  

Dej se nalézt těmi, kteří smysl a naplnění svého bytí hledají jen v pozemských radostech. [5]

Rozpomeň se na nejposlednější z lidí; na všechny opomíjené a na ty, za něž se nikdo nemodlí. [6]

Otevři naše srdce pro lidi nemocné a neschopné se o sebe postarat, ať nečekáme, až začnou ti druzí, ale sami chceme pomáhat a sloužit. [7]

Mocí Kristova vzkříšení kéž zesnulí dojdou tvého světla a spočinou ve tvém náručí. [8]

 

Uslyš nás, požehnaný, jediný Vládce,

Králi králů a Pane pánů,

jemuž patří čest, sláva a věčná moc. Amen. [9]

 

 

________________________

[1] Srov. Ž 145,18-19.

[2] Srov. Ž 146,6-7.8-9. Srov. II. VATIKÁNSKÝ KONCIL: Gaudium et spes, pastorální konstituce o církvi v dnešním světě, čl. 1–3.

[3] Srov. 1 Tim 6,11.  

[4] Srov. Am 6,1.4-6; Lk 16,19-21.25. Srov. Katechismus katolické církve, čl. 2437–2442, 2463.

[5] Srov. Lk 16,19-31; Am 6,4-7.

[6] Srov. Lk 16,20-22a. Viz promluva papeže Františka ze dne 10. září 2013, pronesená v centru Astalli v Římě.   

[7] Srov. Lk 16,19-25.

[8] Srov. tamtéž, vv. 22a.23; Jan 1,18; 13,23; 1 Tim 6,16ab.

[9] Srov. 1 Tim 6,15.16c (Český ekumenický překlad); Ž 146,10.

 

 

Čtení z dnešního dne: Pátek 31. 3.

1. čtení - Jer 20,10-13; Evangelium - Jan 10,31-42

Komentář k Jer 20,10-13: Když i přátelé číhají na můj pád, bude vztah k Hospodinu silnější. Kéž si to uvědomím ve chvílích zoufalství…

Zdroj: Nedělní liturgie

Velikonoce

Velikonoce
(6. 4. 2023) Květná neděle, Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota; velikonoční noc (vigilie), příběh Velikonoc.

Květná neděle

Květná neděle
(29. 3. 2023) Květná (nebo též Pašijová) neděle je označení pro poslední postní neděli před Velikonocemi. Název svátku je odvozen od…

Terezie z Avily - výročí narození

(27. 3. 2023) Svatá Terezie od Ježíše, "Terezie z Ávily" (28. 3. 1515 Ávila – 4. 10. 1582 Alba de Tormes) Nic ať tě…

Časně ráno 25. března 1951 v zajateckém táboře v Severní Korei

(25. 3. 2023) Časně ráno 25. března 1951, na Hod Boží velikonoční, vylekal Emil Kapaun všechny ostatní zajatce. Přemluvil totiž čínské…

Velikonoce - pracovní listy pro děti

(24. 3. 2023) Pracovní listy k Velikonocům - k doplnění, přečtení, vybarvení i dokreslení...

Sv. Rebeka Rafqa (svátek 23.3.)

(23. 3. 2023) Rafqa Pietra Choboq Ar-Rayès * 29. 6. 1832 Libanon † 23. 3. 1914 Libanon 

Zvěstování Páně (25.3.)

(22. 3. 2023) Žádný učený z nebe nespadl a z nebe nespadl ani Bůh. Bůh si zvolil svou cestu do světa prostřednictvím člověka, který se…