Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus C)
26. neděle v mezidobí - C / přímluvy

Milovaní, volejme k Hospodinu, Bohu milosrdnému a bohatě štědrému ke všem, kdo ho vzývají.

[1]

 

Učiň Církev obrazem svého milosrdenství: laskavou matkou vlastních dětí a služebnicí všech, kdo potřebují pomoc, ochranu a povzbuzení. [2]

Ctnostmi zbožnosti, spravedlnosti, víry, lásky, trpělivosti a mírnosti ozdob svoje věrné, zvláště ty, kteří ti výhradně zasvětili svůj život. [3]

Povzbuzuj vládce a občany vyspělejších zemí k solidaritě s národy chudšími a potřebnějšími. [4]  

Dej se nalézt těmi, kteří smysl a naplnění svého bytí hledají jen v pozemských radostech. [5]

Rozpomeň se na nejposlednější z lidí; na všechny opomíjené a na ty, za něž se nikdo nemodlí. [6]

Otevři naše srdce pro lidi nemocné a neschopné se o sebe postarat, ať nečekáme, až začnou ti druzí, ale sami chceme pomáhat a sloužit. [7]

Mocí Kristova vzkříšení kéž zesnulí dojdou tvého světla a spočinou ve tvém náručí. [8]

 

Uslyš nás, požehnaný, jediný Vládce,

Králi králů a Pane pánů,

jemuž patří čest, sláva a věčná moc. Amen. [9]

 

 

________________________

[1] Srov. Ž 145,18-19.

[2] Srov. Ž 146,6-7.8-9. Srov. II. VATIKÁNSKÝ KONCIL: Gaudium et spes, pastorální konstituce o církvi v dnešním světě, čl. 1–3.

[3] Srov. 1 Tim 6,11.  

[4] Srov. Am 6,1.4-6; Lk 16,19-21.25. Srov. Katechismus katolické církve, čl. 2437–2442, 2463.

[5] Srov. Lk 16,19-31; Am 6,4-7.

[6] Srov. Lk 16,20-22a. Viz promluva papeže Františka ze dne 10. září 2013, pronesená v centru Astalli v Římě.   

[7] Srov. Lk 16,19-25.

[8] Srov. tamtéž, vv. 22a.23; Jan 1,18; 13,23; 1 Tim 6,16ab.

[9] Srov. 1 Tim 6,15.16c (Český ekumenický překlad); Ž 146,10.

 

 

Čtení z dnešního dne: Středa 22.9.

Ezd 9,5-9; Tob 13; ; Lk 9,1-6

Komentář k Ezd 9,5-9 : Smíšené sňatky ohrožovaly samotnou existenci národa. Ezdrášova modlitba je výkřikem a poznáním: lidé si tak sami ničí to, co jim Hospodin dopřál obnovit.

Zdroj: Nedělní liturgie

Sv. Padre Pio (23.9.)

Sv. Padre Pio (23.9.)
(22. 9. 2021) Otec Pio z Pietrelciny (1887 - 1968) je jednou z nejvýraznějších světeckých postav 20. století. Po celých padesát let…

Sobota pro ženy 16.10.2021 v Praze Dejvicích

(21. 9. 2021) Jedná se o program s dlouholetou tradicí. Původně to byla duchovně-vzdělávací setkání pro manželky, v současnosti jsou…

21.9. sv. Matouš

(20. 9. 2021) Dynamika Božího povolání a lidské odpovědi

20. září - památka korejských mučedníků

(19. 9. 2021) "... Už máme velmi blízko k rozhodujícímu zápasu, snažně vás prosím, žijte věrně z víry, abyste jednou vešli tam,…

Jak se stavět k odpadlíkům od církve? (Svatí Kornélius a Cyprián, svátek 17.9.)

(16. 9. 2021) Když v roce 251 pominulo pronásledování křesťanů, mnozí z těch, kteří předtím ze strachu od víry odpadli, se chtěli do…

Teolog, který nebyl odtažený od každodenních a aktuálních problémů

Teolog, který nebyl odtažený od každodenních a aktuálních problémů
(16. 9. 2021) Adolf Kajpr (5. 7. 1902, Hředle na Kladensku – 17. 9. 1959, komunistická věznice Leopoldov)

Kněz, kterého zastřelila sicilská mafie

(14. 9. 2021) 15. září 1993 byl sicilskou mafií zavražděn kněz Giuseppe Puglisi. Padre Giuseppe Puglisi se pokusil se o nemožné…

Papež František na Slovensku 12.-15.9.2021

Papež František na Slovensku 12.-15.9.2021
(13. 9. 2021) Odkazy na zdroje informací o cestě papeža Františka na Slovensko.

Svátek povýšení svatého kříže - 14. září

(13. 9. 2021) Kříž symbolizuje lásku Boha k člověku