Ve štěstí nezpychni! V utrpení je víra nezbytná, štěstí ji však zapuzuje. - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Slavnosti a svátky s jednotným čtením
26.12. Sv. Štěpána / přímluvy

Sestry a bratři, prosme našeho Pána Ježíše Krista, který svého mučedníka Štěpána ověnčil korunou života: [1]

  1. Prosíme za všechen Boží lid, ať vyniká křesťanskou láskou a horlivou evangelizací. [2]
  2. Prosíme za ty, kdo vykonávají jáhenskou službu, aby plni víry a Ducha svatého sloužili tobě a všem. [3]
  3. Prosíme za vladaře a krále, ať pamatují na chudé a potřebné jako náš svatý kníže Václav. [4]
  4. Prosíme za ty, kdo jsou nenáviděni pro tvoje jméno, ať se modlí za své nepřátele a vytrvají až do konce. [5]
  5. Prosíme za nepřátele a pronásledovatele křesťanů, aby se z těchto Šavlů stali Pavlové. [6]
  6. Prosíme za ty, kdo mezi nás nemohou přijít, abychom my přišli za nimi a potěšili je. [7]
  7. Prosíme za zemřelé, aby uzřeli Boží slávu a tebe, stojícího po Boží pravici. [8]

 

Pane Ježíši Kriste, v den  svátku svatého Štěpána,

jenž jako první dosvědčil tvou pravdu prolitím své krve, [9]

slyš a vyslyš naše prosby. Ty, který žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

 

________________________

[1]   Srov. Mt 10,22; Zj 2,10. Viz Denní modlitba církve: Invitatorium, antifona k úvodnímu žalmu ze svátku sv. Štěpána.

[2]   Srov. Mt 10,20; Sk 6,1-6.
[3]   Srov. Sk 6,5.8; 7,55a. Viz Katechismus katolické církve (KKC), čl. 1569–1571.
[4]   Srov. Mt 10,18. Viz anglická vánoční koleda Good King Wenceslas, pojící se k dnešnímu svátku.
[5]   Srov. Mt 10,22; Lk 23,34; Sk 7,60.
[6]   Srov. Sk 7,58; 9,1-30.
[7]   Srov. Mt 25,35-36.
[8]   Srov. Sk 7,55b-56.
[9]   Srov. Jan 18,37; Sk 7,54-60. Viz KKC 2473–2474.

Mediálně spolupracujeme:

Celostátní setkání mládeže v Hradci Králové od 9. do 14. 8. 2022 pro mladé lidi od 14 do 26 let.celostatnisetkanimladeze.cz

UNITED - křesťanský multižánrový festival, 18. – 20. 8. 2022 Vsetínfestivalunited.cz

 

Čtení z dnešního dne: Pátek 12. 8.

1. čtení - Ez 16,1-15.60.63; Evangelium – Mt 19,3-12

Komentář k Mt 19,3-12: Věrnost v manželství je obrazem věrnosti Boha k člověku. I v tom máme být jeho obrazem. A on také trpí, když vidí naše mnohé nevěry a nestálost…

Zdroj: Nedělní liturgie

Odpírač služby v Hitlerově armádě Franz Jägerstätter – popraven 9.8.1943

Odpírač služby v Hitlerově armádě Franz Jägerstätter – popraven 9.8.1943
(7. 8. 2022) Rakouský farmář Franze Jägerstättera nesouhlasil s nadvládou nacistů a ve druhé světové válce za…

SV. TEREZIE BENEDIKTA OD KŘÍŽE - EDITA STEINOVÁ (9. SRPNA)

(7. 8. 2022) Německá židovka, křesťanka, katolička a řeholnice - popravená nacisty...

Proměnění Páně (6.8.)

(4. 8. 2022) Událost Proměnění Páně obrací náš pohled k Božímu světlu, abychom se tak vymanili z temnot života…

Jan Maria Vianney (svátek 4.8.)

(2. 8. 2022) “Má-li člověk Ducha svatého, jak sladké jsou všechna námahy tohoto světa“, říká svatý Jan Maria Vianney…

Sv. Ignác z Loyoly (svátek 31.7.)

(30. 7. 2022) Zakladatel Jezuitů. Ignác chtěl být původně rytířem a vstoupit do služeb kastilského krále Karla V. Nakonec vstoupil do…

Václav Dvořák († 30. 7. 2008)

(29. 7. 2022) Mons. Václav Dvořák (1921 - 2008) byl jedním z kněží, jejichž víra byla tvrdě zkoušena nejdříve v totálním nasazení v…