Maria bojuje po našem boku a podporuje křesťany v zápasu proti silám zla. - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Slavnosti a svátky s jednotným čtením
26.12. Sv. Štěpána / přímluvy

Sestry a bratři, prosme našeho Pána Ježíše Krista, který svého mučedníka Štěpána ověnčil korunou života: [1]

  1. Prosíme za všechen Boží lid, ať vyniká křesťanskou láskou a horlivou evangelizací. [2]
  2. Prosíme za ty, kdo vykonávají jáhenskou službu, aby plni víry a Ducha svatého sloužili tobě a všem. [3]
  3. Prosíme za vladaře a krále, ať pamatují na chudé a potřebné jako náš svatý kníže Václav. [4]
  4. Prosíme za ty, kdo jsou nenáviděni pro tvoje jméno, ať se modlí za své nepřátele a vytrvají až do konce. [5]
  5. Prosíme za nepřátele a pronásledovatele křesťanů, aby se z těchto Šavlů stali Pavlové. [6]
  6. Prosíme za ty, kdo mezi nás nemohou přijít, abychom my přišli za nimi a potěšili je. [7]
  7. Prosíme za zemřelé, aby uzřeli Boží slávu a tebe, stojícího po Boží pravici. [8]

 

Pane Ježíši Kriste, v den  svátku svatého Štěpána,

jenž jako první dosvědčil tvou pravdu prolitím své krve, [9]

slyš a vyslyš naše prosby. Ty, který žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

 

________________________

[1]   Srov. Mt 10,22; Zj 2,10. Viz Denní modlitba církve: Invitatorium, antifona k úvodnímu žalmu ze svátku sv. Štěpána.

[2]   Srov. Mt 10,20; Sk 6,1-6.
[3]   Srov. Sk 6,5.8; 7,55a. Viz Katechismus katolické církve (KKC), čl. 1569–1571.
[4]   Srov. Mt 10,18. Viz anglická vánoční koleda Good King Wenceslas, pojící se k dnešnímu svátku.
[5]   Srov. Mt 10,22; Lk 23,34; Sk 7,60.
[6]   Srov. Sk 7,58; 9,1-30.
[7]   Srov. Mt 25,35-36.
[8]   Srov. Sk 7,55b-56.
[9]   Srov. Jan 18,37; Sk 7,54-60. Viz KKC 2473–2474.

Mediálně spolupracujeme:

Celostátní setkání mládeže v Hradci Králové od 9. do 14. 8. 2022 pro mladé lidi od 14 do 26 let.celostatnisetkanimladeze.cz

UNITED - křesťanský multižánrový festival, 18. – 20. 8. 2022 Vsetínfestivalunited.cz

 

Čtení z dnešního dne: Neděle . .

Jer 38,4-6.8-10; Žalm 40; Žid 12,1-4
Lk 12,49-53

Ježíš je na cestě do Jeruzaléma, kde položí život za spásu člověka. Na této cestě potkává různé lidi, kteří si rádi poslechnou jeho slova, ale více je to nezajímá. To, co za nedlouho způsobí Ježíšova smrt a vzkříšení, zasáhne svět zcela zásadně. Kristův oheň není zničující, ale je žárem lásky, která se vydává za všechny. Odmítneme, nebo přijmeme? Anebo se jen pousmějeme, že to přeci známe? Žít evangelium znamená souznít s Kristovým zapálením pro život.

Zdroj: Nedělní liturgie

Svatý Maxmilián Maria Kolbe (svátek 14.8.)

(13. 8. 2022) "Nenávist není tvůrčí síla, jenom láska je tvůrčí síla..." (odkaz na kna.cz)

15.8. Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

(13. 8. 2022) K čemu nám slouží tento svátek?

Odpírač služby v Hitlerově armádě Franz Jägerstätter – popraven 9.8.1943

Odpírač služby v Hitlerově armádě Franz Jägerstätter – popraven 9.8.1943
(7. 8. 2022) Rakouský farmář Franze Jägerstättera nesouhlasil s nadvládou nacistů a ve druhé světové válce za…

SV. TEREZIE BENEDIKTA OD KŘÍŽE - EDITA STEINOVÁ (9. SRPNA)

(7. 8. 2022) Německá židovka, křesťanka, katolička a řeholnice - popravená nacisty...

Proměnění Páně (6.8.)

(4. 8. 2022) Událost Proměnění Páně obrací náš pohled k Božímu světlu, abychom se tak vymanili z temnot života…

Jan Maria Vianney (svátek 4.8.)

(2. 8. 2022) “Má-li člověk Ducha svatého, jak sladké jsou všechna námahy tohoto světa“, říká svatý Jan Maria Vianney…