Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus B)
27. neděle v mezidobí - B / přímluvy

Milovaní, náš Pán nás neváhá nazývat svými sestrami a bratry, svou rodinou. [1] My ho prosme a volejme: Pane, smiluj se.
 1. Prosme Pána za papeže Františka a všechny pastýře Církve, aby hájili posvátnost manželství a rodiny v Božím řádu. [2]
 2. Prosme Pána za státníky a zákonodárce, aby manželství chápali a vykládali tak, jak to platí od počátku. [3]
 3. Prosme Pána za ty, kdo jsou voláni k životu v manželství, aby zvolili toho pravého – tu pravou na celý život. [4]
 4. Prosme Pána za ty, kdo se manželství zřekli pro nebeské království, aby v Kristu nacházeli své všechno. [5]
 5. Prosme Pána za křesťanské manžele a rodiny, ať čerpají posilu z Eucharistie – svátosti jednoty. [6]
 6. Prosme Pána za ženy, aby svůj život naplnily mateřstvím, ať tělesným či duchovním. [7]
 7. Prosme Pána za muže, aby nemuseli do válek a mohli se těšit ze svých žen a dětí. [8]
 8. Prosme Pána za děti a mládež, aby jednou převzali odpovědnost za sebe i druhé; stali se dobrými manželi, rodiči i těmi, kdo se zasvětí Bohu. [9]
 9. Prosme Pána za seniory, aby poznali vděk a péči těch, které vychovali. [10]
 10. Prosme Pána za ty, kdo zůstali sami, aby se jejich rodinou stala Církev. [11]
 11. Prosme Pána za ty v Církvi, jejichž manželství ztroskotala, aby se nesetkali s odsudky a pohrdáním, nýbrž s porozuměním a přijetím. [12]
 12. Prosme Pána za naši farnost, ať tvoříme jednu rodinu, v níž je místo pro každého a nikdo se necítí sám. [13]

 

Slyš nás, Pane Ježíši, a dej, ať velkou rodinu křesťanů, rodiny národů,

lidské rodiny a vztahy proniká tvá láska a pokoj. Vždyť ty jsi náš Pán a bratr, [14]

ty žiješ a vládneš na věky věků. Amen.

 

________________________

[1]   Srov. Žid 2,11; Mk 3,31-35.

[2]   Srov. Mk 10,2-12.

[3]   Srov. Gn 2,18-24; Mk 10,6-8.

[4]   Srov. Gn 2,23n.

[5]   Srov. Mt 12,19.

[6]   Srov. Katechismus katolické církve, čl. 1396.

[7]   Srov. Ž 128,3a.

[8]   Srov. tamtéž, 1-6.

[9]   Srov. Mk 10,13-16.

[10] Srov. Ž 128,6.

[11] Srov. sv. JAN PAVEL II.: Familiaris consortio, apoštolská adhortace o úkolech křesťanské rodiny v současném světě, čl. 85.

[12] Viz tamtéž, 83-84.

[13] Srov. Kancionál, společný zpěvník českých a moravských diecézí, č. 522.

[14] Srov. Žid 2,11.

Mediálně spolupracujeme.

Čtení z dnešního dne: Pátek 25. 6.

Gn 17,1.5.9-10.15-22; Mt 8,1-4

Komentář k Gn 17,1.5.9-10.15-22: I já jsem „dítě Abrahámovo“, pokud Bohu věřím i tam, kde se zdají být věci málo pravděpodobné. Změna jména a nové oslovení se pak týkají i mě!

Zdroj: Nedělní liturgie

27. června 1950 byla komunisty popravena Milada Horáková

27. června 1950 byla komunisty popravena Milada Horáková
(25. 6. 2021) 27. 6. se proto připomíná Den památky obětí komunistického režimu. / "Jsem odevzdaná do vůle Boží - chci splnit…

Jan Křtitel (svátek 24. 6.)

Jan Křtitel (svátek 24. 6.)
(23. 6. 2021) Početím Jana Křtitele se odstartovaly události přímo vedoucí k našemu vykoupení. Proto církev věnuje pozornost nejen…

Sv. Jan Fisher (svátek 22.6.)

Sv. Jan Fisher (svátek 22.6.)
(21. 6. 2021) Horlivý a zbožný biskup, který žil v chudobě. Reformátor kléru. Popraven králem Jindřichem VII. 22. 6. 1535

Kázání papeže Pavla VI. při svatořečení sv. Jana Nepomuckého Neumanna (český překlad)

Kázání papeže Pavla VI. při svatořečení sv. Jana Nepomuckého Neumanna (český překlad)
(18. 6. 2021) Z neděle 19.6.1977. Text byl původně pronesen v angličtině, italštině a krátce také v němčině. Zde…

Patron lidí závislých na alkoholu - Matt Talbot (19.6.)

Patron lidí závislých na alkoholu - Matt Talbot (19.6.)
(18. 6. 2021) Matt se narodil 2. 5. 1856 v Dublinu v Irsku. Všichni muži v rodině pili tak, že se…

Jan Nepomucký Neumann (svátek 19.6.)

Jan Nepomucký Neumann (svátek 19.6.)
(15. 6. 2021) Prachatický rodák Jan Nepomucký Neumann se stal misionářem v USA a americkým světcem. Ztělesňoval most mezi různými…

On-line večerní seminář a exercicie s P. ELIASEM VELLOU OFM

(14. 6. 2021) Úterý 29. 6. 2021 až  pátek 2. 7. 2021 v Koclířově jako duchovní  příprava na slavnost našich otců víry…

Svatý Antonín z Padovy (svátek 13.6.)

(11. 6. 2021) Původní jméno velkého kazatele svatého Antonína z Padovy je Fernandez Bulhão. Narodil se v portugalském Lisabonu ve…

Nejsvětější srdce Ježíšovo - slavnost

Nejsvětější srdce Ježíšovo - slavnost
(11. 6. 2021) Svátek Nejsvětějšího Srdce Ježíšova ustanovil r. 1856 Pius IX. na třetí pátek po letnicích. Co je obsahem tohoto…