Duch svatý je Bohem působícím v nás. - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus A)
27. neděle v mezidobí - A / přímluvy

Sestry a bratři, v společné modlitbě předložme Pánu, našemu Bohu, svoje prosby a volejme: Pane, smiluj se. [1]
 1. Prosme Pána veškerenstva za lidské dcery a syny, aby jim daroval svůj pokoj, kterým oni naplní svět. [2]
 2. Prosme Pána za ty, kterým svěřil Církev – svoji vzácnou vinici, ať jsou jejími dobrými, poctivými správci. [3]
 3. Prosme Pána za všechny křesťany, aby srostli v jedinou Boží stavbu založenou na něm jako kameni úhelném. [4]
 4. Prosme Pána za Židy, naše starší bratry ve víře, aby v něm poznali a přijali očekávaného Mesiáše. [5]
 5. Prosme Pána za ty, kterým propůjčil moc nad lidmi a národy, aby od nich vzdálil všechnu panovačnost, krutost a ziskuchtivost. [6]
 6. Prosme Pána za rodiče a prarodiče, ať sklidí bohaté ovoce lásky, kterou dávají svým dětem. [7]
 7. Prosme Pána za bezdětné manželské páry, aby našly správný způsob, jak touhu po rodičovství naplnit. [8]
 8. Prosme Pána za ty, kteří selhali a nesplnili od něho přijatý úkol, aby se nepouštěli jeho pravice. [9]
 9. Prosme Pána o dar vnitřní obnovy pro ty, kdo se dopustili nejhanebnějších zločinů. [10]
 10. Prosme Pána, který je s námi, za toto společenství, za každého jednotlivě a za vše, co neseme ve svých srdcích. [11]

 

Pane Ježíši Kriste, smiluj se nad živými i zemřelými:

všechny zachraň a přiveď před svou nejjasnější tvář. [12]

Neboť ty žiješ a vládneš na věky věků. Amen.

 

 

________________________

[1]   Srov. Flp 4,6.

[2]   Srov. tamtéž, 7.9; Est 13,9.10-11 (vstupní antifona).

[3]   Srov. Ž 80,9.12; Iz 5,1-7; Mt 21,41. Viz II. VATIKÁNSKÝ KONCIL (II. VAT.): Lumen gentium (LG), věroučná konstituce o církvi, čl. 6.

[4]   Srov. Mt 21,42; Sk 4,11; 1 Petr 2,7; Ž 117,22. Viz LG 6.

[5]   Srov. Mt 21,33-43; Iz 5,1nn. Viz II. VAT.: Nostra aetate, deklarace o poměru církve k nekřesťanským náboženstvím, čl. 4.

[6]   Srov. Mt 21,33-39; Flp 4,8; Řím 13,1-7.

[7]   Srov. Iz 5,1-2; Mt 21,43.

[8]   Srov. Iz 5,1n.

[9]   Srov. Mt 21,33nn; Ž 80,15-16.18.

[10] Srov. Ž 80,20; Mt 21,33-39.

[11] Srov. Flp 4,9; Iz 7,14; Mt 1,23.

[12] Srov. Ž 80,19n.

Čtení z dnešního dne: Pondělí 1. 6. památka Panny Marie, Matky církve

;

Komentář k Gn 3,9-15.20 : Narušení vztahů, zničení přátelství mezi člověkem a Bohem. Ale dík souhlasu Panny Marie, nové Evy, je vše napraveno. Kéž nás jako Matka shromažďuje a tmelí v jedno společenství!

Zdroj: Nedělní liturgie

Slavnost Nejsvětější Trojice

(1. 6. 2020) Svátek připomíná ústřední křesťanskou nauku o Bohu, který je Láska, a který existuje ve společenství tří osob: Bůh -…

Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

(1. 6. 2020) Ve čtvrtek po slavnosti Seslání Ducha svatého se slaví svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze (latinsky festum…

Ubožáku, tobě se líbí křesťanství?

(31. 5. 2020) Sv. Justin, mučedník - svátek 1.6.

Noc kostelů

Noc kostelů
(30. 5. 2020) V pátek 24. května 2019 večer se na mnoha místech otevřou dveře a brány kostelů. Nabízíme vám základní…

Letnice, Svatodušní svátky...

(25. 5. 2020) O Letnicích křesťané slaví slavnost seslání Ducha svatého - tedy skutečnost, že Bůh skrze Ducha svatého působí (dodnes)…

Den modliteb za církev v Číně (24.5.)

(22. 5. 2020) Prosby za dar vytrvalosti pro bratry a sestry v Číně...

Den modliteb za pronásledované křesťany

(22. 5. 2020) Každý rok se o 6. neděli velikonoční připomínají naši pronásledovaní bratři a sestry po celém světě.

Emil Kapaun - kněz s černou páskou přes oko (+ 23. 5. 1951)

Emil Kapaun - kněz s černou páskou přes oko (+ 23. 5. 1951)
(22. 5. 2020) Emil Kapaun byl americký katolický kněz s českými kořeny, který zahynul v zajateckém táboře v Severní Koreji v roce…

Varování před sektou Shincheonji

Jde o nové náboženské hnutí z Jižní Koreje. Církve po celém světě proti němu varují.

Důvodem je sektářská povaha, manipulativní praktiky, snahu o utajování, zásadní odklon od křesťanského učení apod.

Její členové zpravidla postupně opouštějí rodiny a omezují veškeré kontakty s vnějším světem.

Více informací:

www.scjinfo.cz