Učiň mne, Pane, nástrojem abych přinášel jednotu, kde je nesvornost. - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus A)
27. neděle v mezidobí - A / přímluvy

Sestry a bratři, v společné modlitbě předložme Pánu, našemu Bohu, svoje prosby a volejme: Pane, smiluj se. [1]
  1. Prosme Pána veškerenstva za lidské dcery a syny, aby jim daroval svůj pokoj, kterým oni naplní svět. [2]
  2. Prosme Pána za ty, kterým svěřil Církev – svoji vzácnou vinici, ať jsou jejími dobrými, poctivými správci. [3]
  3. Prosme Pána za všechny křesťany, aby srostli v jedinou Boží stavbu založenou na něm jako kameni úhelném. [4]
  4. Prosme Pána za Židy, naše starší bratry ve víře, aby v něm poznali a přijali očekávaného Mesiáše. [5]
  5. Prosme Pána za ty, kterým propůjčil moc nad lidmi a národy, aby od nich vzdálil všechnu panovačnost, krutost a ziskuchtivost. [6]
  6. Prosme Pána za rodiče a prarodiče, ať sklidí bohaté ovoce lásky, kterou dávají svým dětem. [7]
  7. Prosme Pána za bezdětné manželské páry, aby našly správný způsob, jak touhu po rodičovství naplnit. [8]
  8. Prosme Pána za ty, kteří selhali a nesplnili od něho přijatý úkol, aby se nepouštěli jeho pravice. [9]
  9. Prosme Pána o dar vnitřní obnovy pro ty, kdo se dopustili nejhanebnějších zločinů. [10]
  10. Prosme Pána, který je s námi, za toto společenství, za každého jednotlivě a za vše, co neseme ve svých srdcích. [11]

 

Pane Ježíši Kriste, smiluj se nad živými i zemřelými:

všechny zachraň a přiveď před svou nejjasnější tvář. [12]

Neboť ty žiješ a vládneš na věky věků. Amen.

 

 

________________________

[1]   Srov. Flp 4,6.

[2]   Srov. tamtéž, 7.9; Est 13,9.10-11 (vstupní antifona).

[3]   Srov. Ž 80,9.12; Iz 5,1-7; Mt 21,41. Viz II. VATIKÁNSKÝ KONCIL (II. VAT.): Lumen gentium (LG), věroučná konstituce o církvi, čl. 6.

[4]   Srov. Mt 21,42; Sk 4,11; 1 Petr 2,7; Ž 117,22. Viz LG 6.

[5]   Srov. Mt 21,33-43; Iz 5,1nn. Viz II. VAT.: Nostra aetate, deklarace o poměru církve k nekřesťanským náboženstvím, čl. 4.

[6]   Srov. Mt 21,33-39; Flp 4,8; Řím 13,1-7.

[7]   Srov. Iz 5,1-2; Mt 21,43.

[8]   Srov. Iz 5,1n.

[9]   Srov. Mt 21,33nn; Ž 80,15-16.18.

[10] Srov. Ž 80,20; Mt 21,33-39.

[11] Srov. Flp 4,9; Iz 7,14; Mt 1,23.

[12] Srov. Ž 80,19n.

Čtení z dnešního dne: Pátek 21. 1.

1 Sam 24,3-21; Mk 3,13-19

Komentář k Mk 3,13-19: Jak rozdílné povahy byli apoštolové! Výzva pro dnešní vztahy a toleranci v církvi. Vždyť náročný úkol kázat a vyhánět zlo nás má spojovat.

Zdroj: Nedělní liturgie

21.1.2014 zemřel P. Karel Fořt - ´Otec Karel z RFE´

(21. 1. 2022) Dlouholetý oblíbený redaktor náboženského vysílání Radia Svobodná Evropa.

Neděle Božího slova - 3. neděle liturgického mezidobí

Neděle Božího slova - 3. neděle liturgického mezidobí
(16. 1. 2022) Vždy 3. neděle liturgického mezidobí je v církvi věnována „slavení a šíření Božího slova a úvaze nad ním“.

Uvedení do neděle 16.1. 2 nvlm C

Uvedení do neděle 16.1. 2 nvlm C
(15. 1. 2022) Došlo víno, i když jsme ho tak poctivě chystali. Udělal jsem něco špatně? Něco jsem zanedbal? Proč tento vztah, dílo,…

Týden modliteb za jednotu křesťanů - smíření křesťanů přesahuje lidské síly...

(14. 1. 2022) "Týden modliteb za jednotu křesťanů" se slaví každý rok od 18. do 25. ledna (nebo na jižní polokouli kolem…

Etty Hillesum - výročí narození (15. 1. 1914)

(13. 1. 2022) Už uplynulo více než 100 let od narození Ester "Etty" Hillesum. Etty se narodila 15. ledna v roce 1914 v…

Online formační setkání pro kostelníky

Online formační setkání pro kostelníky
(11. 1. 2022) Ve čtvrtek 27. ledna 2022 ve 20:00 se uskuteční on-line on-line formační setkání pro kostelníky a pro všechny, kdo…

Ludvík Armbruster - poutavý dokument k poslechu

(10. 1. 2022) Chybí nám japonská zdvořilost. Naučili jsme se lhát, řekl před smrtí jezuita Armbruster v pořadu Příběhy 20.…

Marie Elekta od Ježíše (1605–1663), svátek 11.1.

(10. 1. 2022) V roce 1656 se konečně přes různé překážky podařilo realizovat založení pražského Karmelu. Zakladatelkou byla matka…

Svátek Křtu Páně

(7. 1. 2022) V neděli po slavnosti Zjevení Páně (6.1.) se slaví svátek Křtu Páně.