Dříve než vstoupíš do zaslíbené země, musíš přejít přes Rudé moře a poušť. (Don Bosco) - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus B)
27. neděle v mezidobí - B / přímluvy

Milovaní, náš Pán nás neváhá nazývat svými sestrami a bratry, svou rodinou. [1] My ho prosme a volejme: Pane, smiluj se.
 1. Prosme Pána za papeže Františka a všechny pastýře Církve, aby hájili posvátnost manželství a rodiny v Božím řádu. [2]
 2. Prosme Pána za státníky a zákonodárce, aby manželství chápali a vykládali tak, jak to platí od počátku. [3]
 3. Prosme Pána za ty, kdo jsou voláni k životu v manželství, aby zvolili toho pravého – tu pravou na celý život. [4]
 4. Prosme Pána za ty, kdo se manželství zřekli pro nebeské království, aby v Kristu nacházeli své všechno. [5]
 5. Prosme Pána za křesťanské manžele a rodiny, ať čerpají posilu z Eucharistie – svátosti jednoty. [6]
 6. Prosme Pána za ženy, aby svůj život naplnily mateřstvím, ať tělesným či duchovním. [7]
 7. Prosme Pána za muže, aby nemuseli do válek a mohli se těšit ze svých žen a dětí. [8]
 8. Prosme Pána za děti a mládež, aby jednou převzali odpovědnost za sebe i druhé; stali se dobrými manželi, rodiči i těmi, kdo se zasvětí Bohu. [9]
 9. Prosme Pána za seniory, aby poznali vděk a péči těch, které vychovali. [10]
 10. Prosme Pána za ty, kdo zůstali sami, aby se jejich rodinou stala Církev. [11]
 11. Prosme Pána za ty v Církvi, jejichž manželství ztroskotala, aby se nesetkali s odsudky a pohrdáním, nýbrž s porozuměním a přijetím. [12]
 12. Prosme Pána za naši farnost, ať tvoříme jednu rodinu, v níž je místo pro každého a nikdo se necítí sám. [13]

 

Slyš nás, Pane Ježíši, a dej, ať velkou rodinu křesťanů, rodiny národů,

lidské rodiny a vztahy proniká tvá láska a pokoj. Vždyť ty jsi náš Pán a bratr, [14]

ty žiješ a vládneš na věky věků. Amen.

 

________________________

[1]   Srov. Žid 2,11; Mk 3,31-35.

[2]   Srov. Mk 10,2-12.

[3]   Srov. Gn 2,18-24; Mk 10,6-8.

[4]   Srov. Gn 2,23n.

[5]   Srov. Mt 12,19.

[6]   Srov. Katechismus katolické církve, čl. 1396.

[7]   Srov. Ž 128,3a.

[8]   Srov. tamtéž, 1-6.

[9]   Srov. Mk 10,13-16.

[10] Srov. Ž 128,6.

[11] Srov. sv. JAN PAVEL II.: Familiaris consortio, apoštolská adhortace o úkolech křesťanské rodiny v současném světě, čl. 85.

[12] Viz tamtéž, 83-84.

[13] Srov. Kancionál, společný zpěvník českých a moravských diecézí, č. 522.

[14] Srov. Žid 2,11.

Čtení z dnešního dne: Čtvrtek Zelený čtvrtek

1 Kor 11,23-26; Jan 13,1-15

Komentář k 1 Kor 11,23-26: Chci svým životem docenit dar Kristova Těla tak, abych se proměňoval v to, co jím a piji?

Zdroj: Nedělní liturgie

Velký pátek

(9. 4. 2020) Velký pátek je připomínkou utrpení a smrti Ježíše Krista na kříži.

Na Velký pátek - křížová cesta s papežem (online)

Na Velký pátek - křížová cesta s papežem (online)
(9. 4. 2020) Na Velký pátek večer  v 21.00 proběhne v Římě křížová cesta s papežem Františkem, která bude přenášena televizí…

Velikonoční obřady v pražské katedrále

Velikonoční obřady v pražské katedrále
(9. 4. 2020) Přinášíme přehled letošních velikonočních obřadů ve svatovítské katedrále, včetně možnosti sledování jejich přenosu.

Velikonoce pro jednotlivce – tipy a inspirace

Velikonoce pro jednotlivce – tipy a inspirace
(8. 4. 2020) Někteří lidé budou slavit Velikonoce sami. Nabízíme vám několik tipů, jak plodně prožít velikonoční třídení jen s…

Maria pod křížem nevolá: Sestup z kříže, zachraň sebe i mne!

Maria pod křížem nevolá: Sestup z kříže, zachraň sebe i mne!
(8. 4. 2020) Maria je Matkou naděje. Stejně jako Abraham, také ona doufá, proti vší naději. (maria.cz)

Zelený čtvrtek

(7. 4. 2020) Význam a obsah Zeleného čtvrtku. Proč je zelený?

Křížová cesta - omalovánka (nejen! pro děti)

Křížová cesta - omalovánka (nejen! pro děti)
(6. 4. 2020) Podle Marko Rupnika a umělců Centra Aletti v Římě

Velikonoce

Velikonoce
(6. 4. 2020) Květná neděle, Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota; velikonoční noc (vigilie), příběh Velikonoc.

Kdo mi pokřtí miminko v době pandemie?

(1. 4. 2020) Křest dětí lze snadno odložit. Lze však dobře pochopit strach maminky o život právě narozeného dítěte a její touhu po…

Varování před sektou Shincheonji

Jde o nové náboženské hnutí z Jižní Koreje. Církve po celém světě proti němu varují.

Důvodem je sektářská povaha, manipulativní praktiky, snahu o utajování, zásadní odklon od křesťanského učení apod.

Její členové zpravidla postupně opouštějí rodiny a omezují veškeré kontakty s vnějším světem.

Více informací:

www.scjinfo.cz