Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus C)
27. neděle v mezidobí - C / přímluvy

Sestry a bratři, Bůh nám daroval Ducha síly, lásky a rozvahy. [[1]] V tomto Duchu jej prosme:

Mocí tvého Ducha kéž stále roste počet těch, kdo vírou přijímají tebe, věčného Otce, a tvého Syna Ježíše, Spasitele světa. [2]

Shlédni na služebníky a služebnice Církve, ať nehledají osobní výsady ani prospěch, nýbrž tvou vůli a užitek svých sester a bratří. [3]

Osvěcuj ty, kdo jsou posláni tlumočit zjevené pravdy, aby je předávali v úplnosti a neporušenosti, slovem i životem, vzdor překážkám a protivenstvím. [3]

Přispěj na pomoc všem, na nichž je pácháno bezpráví a násilí proto, že ti důvěřují a slouží. [5]

Dej prozřít těm ze svých dětí, jež církevní učení vědomě překrucují či odmítají některou jeho podstatnou část. [6]

Podepři malověrné a pochybující; ty, kteří prožívají krizi víry nebo víru ztratili. [7]

Pomáhej nám zde shromážděným, ať ti za svou víru nepřestáváme děkovat, prožíváme ji radostně a vytrváme v ní až do konce. [8]

Bože, náš nebeský Otče, slyš naše pokorné prosby;

přijď na pomoc svému lidu a všem, které ti s důvěrou svěřujeme. [9]

Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

________________________

[[1]] Srov. 2 Tim 1,7 (Český ekumenický překlad).

[2] Srov. tamtéž, v. 14.

[3] Srov. Lk 17,7-10.

[4] Srov. 2 Tim 1,8.13n. Srov. PAVEL VI.: Evangelii nuntiandi, apoštolská exhortace z 8. prosince 1975, čl. 21–22.

[5] Srov. Hab 1,2-3; Lk 17,5-10.

[6] Viz Ž 95,7c-8a.

[7] Srov. Lk 17,5.

[8] Viz 2 Tim 1,13-14.

[9] Srov. Ž 95,7; Hab 1,2.

 

 

Čtení z dnešního dne: Středa 22.9.

Ezd 9,5-9; Tob 13; ; Lk 9,1-6

Komentář k Ezd 9,5-9 : Smíšené sňatky ohrožovaly samotnou existenci národa. Ezdrášova modlitba je výkřikem a poznáním: lidé si tak sami ničí to, co jim Hospodin dopřál obnovit.

Zdroj: Nedělní liturgie

Sv. Padre Pio (23.9.)

Sv. Padre Pio (23.9.)
(22. 9. 2021) Otec Pio z Pietrelciny (1887 - 1968) je jednou z nejvýraznějších světeckých postav 20. století. Po celých padesát let…

Sobota pro ženy 16.10.2021 v Praze Dejvicích

(21. 9. 2021) Jedná se o program s dlouholetou tradicí. Původně to byla duchovně-vzdělávací setkání pro manželky, v současnosti jsou…

21.9. sv. Matouš

(20. 9. 2021) Dynamika Božího povolání a lidské odpovědi

20. září - památka korejských mučedníků

(19. 9. 2021) "... Už máme velmi blízko k rozhodujícímu zápasu, snažně vás prosím, žijte věrně z víry, abyste jednou vešli tam,…

Jak se stavět k odpadlíkům od církve? (Svatí Kornélius a Cyprián, svátek 17.9.)

(16. 9. 2021) Když v roce 251 pominulo pronásledování křesťanů, mnozí z těch, kteří předtím ze strachu od víry odpadli, se chtěli do…

Teolog, který nebyl odtažený od každodenních a aktuálních problémů

Teolog, který nebyl odtažený od každodenních a aktuálních problémů
(16. 9. 2021) Adolf Kajpr (5. 7. 1902, Hředle na Kladensku – 17. 9. 1959, komunistická věznice Leopoldov)

Kněz, kterého zastřelila sicilská mafie

(14. 9. 2021) 15. září 1993 byl sicilskou mafií zavražděn kněz Giuseppe Puglisi. Padre Giuseppe Puglisi se pokusil se o nemožné…

Papež František na Slovensku 12.-15.9.2021

Papež František na Slovensku 12.-15.9.2021
(13. 9. 2021) Odkazy na zdroje informací o cestě papeža Františka na Slovensko.

Svátek povýšení svatého kříže - 14. září

(13. 9. 2021) Kříž symbolizuje lásku Boha k člověku