Učiň mne, Pane, nástrojem abych přinášel jednotu, kde je nesvornost. - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus A)
28. neděle v mezidobí - A / přímluvy

Milovaní, prosme Boha, našeho dobrého Otce, který z bohatství svých darů štědře rozdává: [1]
  1. Žehnej papeži Františkovi, všem biskupům a kněžím, aby jako odvážní, moudří pastýři vedli tvůj lid po správných cestách. [2]
  2. Přiváděj věřící k tomu, aby se cítili církví a vzali na sebe svůj díl odpovědnosti za ni. [3]
  3. Pomáhej každému, kdo je zván k životu z víry, aby tvé pozvání přijal. [4]
  4. Posiluj malomyslné a malověrné, ať uvěří, že s tebou dokáží mnohé, neboť ty můžeš všechno. [5]
  5. Uchraň národy a jejich obyvatele nebezpečí a pohrom, zvláště takových, které páchá lidská zloba. [6]
  6. Dej těm, kteří stíhají a trýzní tvoje služebníky, zakusit svou moc i slitovnost. [7]
  7. Doveď lidi, mající na rozdávání a schopné pomoci, k těm, kdo žijí v nedostatku a těžkostech. [8]
  8. Setři každou slzu z tváře opuštěných dětí, starých lidí a všech, na něž druzí zapomněli. [9]
  9. Shlédni na toto společenství, ať s radostí bereme ze stolu Slova a Chleba, který pro nás prostíráš. [10]
  10. Buď milostiv našim zemřelým: kéž jsou hodni Synovy svatební hostiny v nebi. [11]

 

Bože, náš Otče, věříme, že nám dáš

všechno, oč tě prosíme a co potřebujeme.

Tobě patří věčná sláva v Kristu Ježíši,

našem Pánu. Amen. [12]

 

 

________________________

[[1]]   Srov. Iz 25,6-10a; Ž 23,1-6; Flp 4,19. Viz vstupní modlitba.

[2]   Srov. Ž 23,1nn.

[3]   Srov. Mt 22,1-14. Viz Katechismus katolické církve (KKC), čl. 796.

[4]   Srov. Mt 22,1nn.

[5]   Srov. Ž 23,4; 42,6-11.

[6]   Srov. Iz 25,6nn.

[7]   Srov. tamtéž, 10a; Mt 22,1-6.

[8]   Srov. Flp 4,12-14.19.

[9]   Srov. Iz 25,8.

[10] Srov. Ž 23,5; Iz 25,9. Viz II. VATIKÁNSKÝ KONCIL: Sacrosanctum Concilium, konstituce o posvátné liturgii, čl. 51, 55.

[11] Srov. Mt 22,8.14. Viz KKC 1027.

[12] Srov. Flp 4,19-20; Ef 3,21.

 

 

Čtení z dnešního dne: Pátek 21. 1.

1 Sam 24,3-21; Mk 3,13-19

Komentář k Mk 3,13-19: Jak rozdílné povahy byli apoštolové! Výzva pro dnešní vztahy a toleranci v církvi. Vždyť náročný úkol kázat a vyhánět zlo nás má spojovat.

Zdroj: Nedělní liturgie

21.1.2014 zemřel P. Karel Fořt - ´Otec Karel z RFE´

(21. 1. 2022) Dlouholetý oblíbený redaktor náboženského vysílání Radia Svobodná Evropa.

Neděle Božího slova - 3. neděle liturgického mezidobí

Neděle Božího slova - 3. neděle liturgického mezidobí
(16. 1. 2022) Vždy 3. neděle liturgického mezidobí je v církvi věnována „slavení a šíření Božího slova a úvaze nad ním“.

Uvedení do neděle 16.1. 2 nvlm C

Uvedení do neděle 16.1. 2 nvlm C
(15. 1. 2022) Došlo víno, i když jsme ho tak poctivě chystali. Udělal jsem něco špatně? Něco jsem zanedbal? Proč tento vztah, dílo,…

Týden modliteb za jednotu křesťanů - smíření křesťanů přesahuje lidské síly...

(14. 1. 2022) "Týden modliteb za jednotu křesťanů" se slaví každý rok od 18. do 25. ledna (nebo na jižní polokouli kolem…

Etty Hillesum - výročí narození (15. 1. 1914)

(13. 1. 2022) Už uplynulo více než 100 let od narození Ester "Etty" Hillesum. Etty se narodila 15. ledna v roce 1914 v…

Online formační setkání pro kostelníky

Online formační setkání pro kostelníky
(11. 1. 2022) Ve čtvrtek 27. ledna 2022 ve 20:00 se uskuteční on-line on-line formační setkání pro kostelníky a pro všechny, kdo…

Ludvík Armbruster - poutavý dokument k poslechu

(10. 1. 2022) Chybí nám japonská zdvořilost. Naučili jsme se lhát, řekl před smrtí jezuita Armbruster v pořadu Příběhy 20.…

Marie Elekta od Ježíše (1605–1663), svátek 11.1.

(10. 1. 2022) V roce 1656 se konečně přes různé překážky podařilo realizovat založení pražského Karmelu. Zakladatelkou byla matka…

Svátek Křtu Páně

(7. 1. 2022) V neděli po slavnosti Zjevení Páně (6.1.) se slaví svátek Křtu Páně.