Duch svatý je Bohem působícím v nás. - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus A)
28. neděle v mezidobí - A / přímluvy

Milovaní, prosme Boha, našeho dobrého Otce, který z bohatství svých darů štědře rozdává: [1]
 1. Žehnej papeži Františkovi, všem biskupům a kněžím, aby jako odvážní, moudří pastýři vedli tvůj lid po správných cestách. [2]
 2. Přiváděj věřící k tomu, aby se cítili církví a vzali na sebe svůj díl odpovědnosti za ni. [3]
 3. Pomáhej každému, kdo je zván k životu z víry, aby tvé pozvání přijal. [4]
 4. Posiluj malomyslné a malověrné, ať uvěří, že s tebou dokáží mnohé, neboť ty můžeš všechno. [5]
 5. Uchraň národy a jejich obyvatele nebezpečí a pohrom, zvláště takových, které páchá lidská zloba. [6]
 6. Dej těm, kteří stíhají a trýzní tvoje služebníky, zakusit svou moc i slitovnost. [7]
 7. Doveď lidi, mající na rozdávání a schopné pomoci, k těm, kdo žijí v nedostatku a těžkostech. [8]
 8. Setři každou slzu z tváře opuštěných dětí, starých lidí a všech, na něž druzí zapomněli. [9]
 9. Shlédni na toto společenství, ať s radostí bereme ze stolu Slova a Chleba, který pro nás prostíráš. [10]
 10. Buď milostiv našim zemřelým: kéž jsou hodni Synovy svatební hostiny v nebi. [11]

 

Bože, náš Otče, věříme, že nám dáš

všechno, oč tě prosíme a co potřebujeme.

Tobě patří věčná sláva v Kristu Ježíši,

našem Pánu. Amen. [12]

 

 

________________________

[[1]]   Srov. Iz 25,6-10a; Ž 23,1-6; Flp 4,19. Viz vstupní modlitba.

[2]   Srov. Ž 23,1nn.

[3]   Srov. Mt 22,1-14. Viz Katechismus katolické církve (KKC), čl. 796.

[4]   Srov. Mt 22,1nn.

[5]   Srov. Ž 23,4; 42,6-11.

[6]   Srov. Iz 25,6nn.

[7]   Srov. tamtéž, 10a; Mt 22,1-6.

[8]   Srov. Flp 4,12-14.19.

[9]   Srov. Iz 25,8.

[10] Srov. Ž 23,5; Iz 25,9. Viz II. VATIKÁNSKÝ KONCIL: Sacrosanctum Concilium, konstituce o posvátné liturgii, čl. 51, 55.

[11] Srov. Mt 22,8.14. Viz KKC 1027.

[12] Srov. Flp 4,19-20; Ef 3,21.

 

 

Čtení z dnešního dne: Úterý 2.6.

;

Komentář k Mk 12,13-17: Ježíš se nedal nachytat. Prohlédl jejich pokrytectví. Ve chvílích, kdy budu zkoušen, kéž dá i mně výmluvnost – dar schopnosti odpovědět…

Zdroj: Nedělní liturgie

Slavnost Nejsvětější Trojice

(1. 6. 2020) Svátek připomíná ústřední křesťanskou nauku o Bohu, který je Láska, a který existuje ve společenství tří osob: Bůh -…

Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

(1. 6. 2020) Ve čtvrtek po slavnosti Seslání Ducha svatého se slaví svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze (latinsky festum…

Ubožáku, tobě se líbí křesťanství?

(31. 5. 2020) Sv. Justin, mučedník - svátek 1.6.

Noc kostelů

Noc kostelů
(30. 5. 2020) V pátek 24. května 2019 večer se na mnoha místech otevřou dveře a brány kostelů. Nabízíme vám základní…

Letnice, Svatodušní svátky...

(25. 5. 2020) O Letnicích křesťané slaví slavnost seslání Ducha svatého - tedy skutečnost, že Bůh skrze Ducha svatého působí (dodnes)…

Den modliteb za církev v Číně (24.5.)

(22. 5. 2020) Prosby za dar vytrvalosti pro bratry a sestry v Číně...

Den modliteb za pronásledované křesťany

(22. 5. 2020) Každý rok se o 6. neděli velikonoční připomínají naši pronásledovaní bratři a sestry po celém světě.

Emil Kapaun - kněz s černou páskou přes oko (+ 23. 5. 1951)

Emil Kapaun - kněz s černou páskou přes oko (+ 23. 5. 1951)
(22. 5. 2020) Emil Kapaun byl americký katolický kněz s českými kořeny, který zahynul v zajateckém táboře v Severní Koreji v roce…

Varování před sektou Shincheonji

Jde o nové náboženské hnutí z Jižní Koreje. Církve po celém světě proti němu varují.

Důvodem je sektářská povaha, manipulativní praktiky, snahu o utajování, zásadní odklon od křesťanského učení apod.

Její členové zpravidla postupně opouštějí rodiny a omezují veškeré kontakty s vnějším světem.

Více informací:

www.scjinfo.cz