Dříve než vstoupíš do zaslíbené země, musíš přejít přes Rudé moře a poušť. (Don Bosco) - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus B)
28. neděle v mezidobí - B / přímluvy

Bratři a sestry, Boží slovo je plné života a síly, ostřejší než každý dvojsečný meč. [1] Nechme je v sobě znít a modleme se:
 1. Modleme se za svatou Církev, aby šla ve stopách Krista radostného a chudého. [2]
 2. Modleme se za všechny pokřtěné, aby žili podle Desatera a následovali svého Pána. [3]
 3. Modleme se za ty, kdo opustili všechno pro Ježíše a evangelium, aby dostali, co jim Pán přislíbil. [4]
 4. Modleme se za nevěřící, aby se stali Božími přáteli. [5]
 5. Modleme se za ty, kdo nám vládnou, aby byli moudří a nepodplatitelní. [6]
 6. Modleme se za všechny, kdo studují a pracují, aby jejich dílo bylo požehnáno. [7]
 7. Modleme se za chudé a lidi v tísni, ať zakusí lidskou solidaritu a štědrost. [8]
 8. Modleme se za osamělé a nemilované, aby pocítili Ježíšův láskyplný pohled. [9]
 9. Modleme se za těžce zkoušené křesťany, aby víra byla jejich štítem, mečem Boží slovo. [10]
 10. Modleme se za naši farní rodinu, ať v Pánu společně jásáme a radujeme se po celý život. [11]
 11. Modleme se za všechny, pro které Ježíš trpěl, umřel a byl oslaven, aby došli věčné spásy. [12]

 

Vždyť u tebe je možné všechno, Bože,

slituj se nade všemi a nade vším. [13]

Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

 

 

________________________

[1]   Viz Žid 4,12.

[2]   Srov. Mk 10,17-30.

[3]   Srov. tamtéž, 17-21.

[4]   Srov. tamtéž, 28-30.

[5]   Srov. Mdr 7,14.

[6]   Srov. tamtéž, 7-11.

[7]   Srov. Ž 90,17bc.

[8]   Srov. Mk 10,21.

[9]   Srov. tamtéž.

[10] Srov. Ef 6,10-17; Žid 4,12.

[11] Srov. Ž 90,14.

[12] Srov. Mk 10,26-27.

[13] Srov. tamtéž, 27; Ž 90,13c.

Čtení z dnešního dne: Čtvrtek Zelený čtvrtek

1 Kor 11,23-26; Jan 13,1-15

Komentář k 1 Kor 11,23-26: Chci svým životem docenit dar Kristova Těla tak, abych se proměňoval v to, co jím a piji?

Zdroj: Nedělní liturgie

Velký pátek

(9. 4. 2020) Velký pátek je připomínkou utrpení a smrti Ježíše Krista na kříži.

Na Velký pátek - křížová cesta s papežem (online)

Na Velký pátek - křížová cesta s papežem (online)
(9. 4. 2020) Na Velký pátek večer  v 21.00 proběhne v Římě křížová cesta s papežem Františkem, která bude přenášena televizí…

Velikonoční obřady v pražské katedrále

Velikonoční obřady v pražské katedrále
(9. 4. 2020) Přinášíme přehled letošních velikonočních obřadů ve svatovítské katedrále, včetně možnosti sledování jejich přenosu.

Velikonoce pro jednotlivce – tipy a inspirace

Velikonoce pro jednotlivce – tipy a inspirace
(8. 4. 2020) Někteří lidé budou slavit Velikonoce sami. Nabízíme vám několik tipů, jak plodně prožít velikonoční třídení jen s…

Maria pod křížem nevolá: Sestup z kříže, zachraň sebe i mne!

Maria pod křížem nevolá: Sestup z kříže, zachraň sebe i mne!
(8. 4. 2020) Maria je Matkou naděje. Stejně jako Abraham, také ona doufá, proti vší naději. (maria.cz)

Zelený čtvrtek

(7. 4. 2020) Význam a obsah Zeleného čtvrtku. Proč je zelený?

Křížová cesta - omalovánka (nejen! pro děti)

Křížová cesta - omalovánka (nejen! pro děti)
(6. 4. 2020) Podle Marko Rupnika a umělců Centra Aletti v Římě

Velikonoce

Velikonoce
(6. 4. 2020) Květná neděle, Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota; velikonoční noc (vigilie), příběh Velikonoc.

Kdo mi pokřtí miminko v době pandemie?

(1. 4. 2020) Křest dětí lze snadno odložit. Lze však dobře pochopit strach maminky o život právě narozeného dítěte a její touhu po…

Varování před sektou Shincheonji

Jde o nové náboženské hnutí z Jižní Koreje. Církve po celém světě proti němu varují.

Důvodem je sektářská povaha, manipulativní praktiky, snahu o utajování, zásadní odklon od křesťanského učení apod.

Její členové zpravidla postupně opouštějí rodiny a omezují veškeré kontakty s vnějším světem.

Více informací:

www.scjinfo.cz