Duch svatý je Bohem působícím v nás. - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus A)
29. neděle v mezidobí - A / přímluvy

Sestry a bratři, v tomto radostném dni prosme dobrého Boha zvláště za to, aby se jeho slovo šířilo a naplnilo svět. [1]
  1. Bože Otče, vyzbroj svým Duchem hlasatele radostné zvěsti, aby získali tvému Synu za učedníky všechny národy. [2]
  2. Bože milosrdný, dej, aby účinnost evangelia zvláště vynikala v křesťanské pomoci nejpotřebnějším z lidí. [3]
  3. Bože Trojice, sjednoť křesťany v naší vlasti spoluprací na díle nové evangelizace. [4]
  4. Bože, který voláš každého jménem, pomáhej těm, kdo se obrátili, ať se pevně drží slova života a najdou společenství, v němž tě budou moci chválit, svou víru sdílet a rozvíjet. [5]
  5. Bože, který řídíš národy podle práva, učiň pozemské vládce nástroji své prozřetelnosti, spravedlnosti a pokoje. [6]
  6. Bože mocný, dej odvahu věřícím svíraným totalitními režimy a ideologiemi, ať poslouchají více tebe než lidi. [7]
  7. Bože silný, posiluj ty, kdo snášejí obtíže spojené s hlásáním evangelia, aby jejich svědectví a oběti byly o to větší setbou nových křesťanů. [8]
  8. Bože, náš Otče, učiň, ať i my o Kristu svědčíme otevřeným srdcem, láskyplným slovem a ochotnýma rukama. [9]
  9. Bože věčný, dopřej těm, kdo se stali tvými dětmi a svědky, spatřit tě jednou tváří v tvář a bez konce tě oslavovat. [10]

 

Milostivý Bože, naplň svou mocí všechen svůj lid,

ať je jeho víra účinná, láska obětavá a naděje vytrvalá,

aby se tvá spása rozšířila až do končin země. [11]

Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

 

________________________

[[1]]   Srov. 1 Sol 1,8.

[2]   Srov. Mt 28,18-20; 1 Sol 1,5.

[3]   Srov. 1 Sol 1,5. Viz II. VATIKÁNSKÝ KONCIL: Ad gentes, dekret o misijní činnosti církve, čl. 12.

[4]   Viz sv. JAN PAVEL II.: Redemptoris missio, encyklika o stálé platnosti misijního poslání ze 7. prosince 1990, čl. 33.

[5]   Srov. Iz 43,1; 45,3.4; Flp 2,16a; Ž 96,1nn.

[6]   Srov. Ž 96,10c; Iz 45,1.4-6; Mt 22,15-21.

[7]   Srov. Mt 22,21; Sk 5,29. Viz Katechismus katolické církve (KKC), čl. 2242.

[8]   Viz KKC 852.

[9]   Srov. 1 Sol 1,3.

[10] Srov. Ž 96,6.7-8.

[11] Srov. 1 Sol 1,1.3; Iz 49,6.

Čtení z dnešního dne: Středa 27.5.

SK 20,28-38; JAN 17,11B-19

Komentář k Jan 17,11b-19: Být ve světě – a přitom nebýt ze světa. Musím unést toto pnutí… Chci přitom naplňovat Ježíšovu úpěnlivou prosbu za jednotu?

Zdroj: Nedělní liturgie

Letnice, Svatodušní svátky...

(25. 5. 2020) O Letnicích křesťané slaví slavnost seslání Ducha svatého - tedy skutečnost, že Bůh skrze Ducha svatého působí (dodnes)…

Den modliteb za církev v Číně (24.5.)

(22. 5. 2020) Prosby za dar vytrvalosti pro bratry a sestry v Číně...

Den modliteb za pronásledované křesťany

(22. 5. 2020) Každý rok se o 6. neděli velikonoční připomínají naši pronásledovaní bratři a sestry po celém světě.

Emil Kapaun - kněz s černou páskou přes oko (+ 23. 5. 1951)

Emil Kapaun - kněz s černou páskou přes oko  (+ 23. 5. 1951)
(22. 5. 2020) Emil Kapaun byl americký katolický kněz s českými kořeny, který zahynul v zajateckém táboře v Severní Koreji v roce…

Svatá Rita - patronka v beznadějných situacích (22.5.)

Svatá Rita - patronka v beznadějných situacích (22.5.)
(21. 5. 2020) Odkaz svaté Rity je výzvou k oddanosti Kristu Spasiteli - zdroji smíření.

21.5. bl. Franz Jägerstätter

(19. 5. 2020) Franz Jägerstätter byl rakouský farmář, který který nesouhlasil s nadvládou nacistů…

Život plný překážek, protivenství a hledání: Klement Maria Hofbauer Dvořák (svátek 20.5.)

(19. 5. 2020) * 1751, Tasovice u Znojma + 1820, Vídeň, Rakousko

Světový den sdělovacích prostředků

Světový den sdělovacích prostředků
(18. 5. 2020) Světový den sdělovacích prostředků se připomíná vždy na 7. velikonoční neděli, neboli týden před Slavností seslání Ducha…

Nanebevstoupení Páně

(18. 5. 2020) Slavnost Nanebevstoupení Páně se slaví ve čtvrtek - 40. den po Velikonocích. Následující den začíná "novéna" -…

Varování před sektou Shincheonji

Jde o nové náboženské hnutí z Jižní Koreje. Církve po celém světě proti němu varují.

Důvodem je sektářská povaha, manipulativní praktiky, snahu o utajování, zásadní odklon od křesťanského učení apod.

Její členové zpravidla postupně opouštějí rodiny a omezují veškeré kontakty s vnějším světem.

Více informací:

www.scjinfo.cz