Naplněný život existuje navzdory mnoha nenaplněným přáním. - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus B)
29. neděle v mezidobí - B / přímluvy

Sestry a bratři, přistupme k Pánu s důvěrou a prosme: Ježíši Kriste, Synu Boží, vyslyš nás. [1]
 1. Pane Ježíši, ty dáváš příklad dokonalé služby a vyzýváš k jeho následování. Pomáhej Svatému otci, biskupům, kněžím, zasvěceným osobám i laikům hlásat národům radostnou zvěst, budovat nové místní církve a pomáhat tvým nejmenším sestrám a bratřím. [2]
   
 2. Svým apoštolům jsi předpověděl, že ponesou podíl na tvém údělu a strázních. Posiluj milostivě všechny ponižované, pronásledované, vězněné, mučené a umlčované šiřitele evangelia. [3]
   
 3. Říkáš, že ti, kdo se pokládají za panovníky, tvrdě vládnou národům a velmoži dávají cítit svou moc. Dopřej národům takové vládce, kteří by péčí o obecné blaho, udržováním míru a starostí o potřebné byli pravými služebníky všech. [4]
   
 4. V tomto okamžiku na světě hladoví každý osmý člověk. Ukazuj lidem žijícím v dostatku účinné cesty, jak přispívat těm, kterým chybí základní prostředky k životu. [5]
   
 5. V současnosti je i naše vlast misijním územím. Dej, ať se z našich diecézí, farností a domovů šíří pravdivé svědectví slova a života, kterým ti získáme nové učedníky. [6]
   
 6. Tys nepřišel, aby sis nechal sloužit, ale abys sloužil a dal svůj život jako výkupné za všechny. Odměň svou slávou zvláště ty, kdo pochopili, že naplněním života není vláda, ale služba. [7]

 

Pane Ježíši Kriste, ty sám jsi byl vyzkoušen ve všem možném jako my,

ale nikdy ses nedopustil hříchu. Měj soucit s námi slabými a vyslyš naše prosby. [8]

Ty, který žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

 

 

________________________

[1]   Srov. Mk 10,35.42a; Žid 4,16.

[2]   Srov. Mk 10,43-45. Viz II. VATIKÁNSKÝ KONCIL: Ad gentes, dekret o misijní činnosti církve, čl. 35–41.

[3]   Srov. Mk 10,35-40; Iz 53,10-11.

[4]   Srov. Mk 10,42-44.

[5]   Viz dosud platný statistický údaj, zveřejněný OSN v říjnu 2012. Viz PAPEŽ FRANTIŠEK: Promluva k členům nadace Banco Alimentare, 3. října 2015.

[6]   Srov. Mt 28,18-20. Srov. bl. PAVEL VI.: Evangelii nuntiandi, apoštolská exhortace z 8. prosince 1975, čl. 42, 43.

[7]   Viz Mk 10,45. Srov. tamtéž, 42-44; Žid 4,16.

[8]   Srov. Žid 4,15.

Čtení z dnešního dne: Úterý

Nm 21,4-9; Jan 8,21-30

Komentář k Nm 21,4-9: Reptání na cestě ke svobodě jsme sami zažili. My však již můžeme reptajícím ukázat přímo na Kristův kříž!

Zdroj: Nedělní liturgie

Velikonoce

Velikonoce
(6. 4. 2020) Květná neděle, Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota; velikonoční noc (vigilie), příběh Velikonoc.

VÝZVA A PROSBA: podpořte křesťanská nakladatelství

VÝZVA A PROSBA: podpořte křesťanská nakladatelství
(30. 3. 2020) V současné situaci většina křesťanských nakladatelů bojuje o holé přežití.  A čím déle budou trvat…

Husté temnoty zahalily naše životy. Dolehly na nás obavy a rozpaky

Husté temnoty zahalily naše životy. Dolehly na nás obavy a rozpaky
(27. 3. 2020) Promluva papeže Františka při mimořádné modlitbě a požehnání Urbi et Orbi v pátek 27. 3. 2020

Terezie z Avily - výročí narození

(27. 3. 2020) Svatá Terezie od Ježíše, "Terezie z Ávily" (28. 3. 1515 Ávila – 4. 10. 1582 Alba de Tormes) Nic ať tě nemate, nic ať tě…

Velikonoce - pracovní listy pro děti

(26. 3. 2020) Pracovní listy k Velikonocům - k doplnění, přečtení, vybarvení i dokreslení...

Časně ráno 25. března 1951 v zajateckém táboře v Severní Korei

(25. 3. 2020) Časně ráno 25. března 1951, na Hod Boží velikonoční, vylekal Emil Kapaun všechny ostatní zajatce. Přemluvil totiž čínské…

Zvěstování Páně (25.3.)

(24. 3. 2020) Žádný učený z nebe nespadl a z nebe nespadl ani Bůh. Bůh si zvolil svou cestu do světa prostřednictvím člověka, který se…

Spojme se tuto středu a pátek s celým světem ke společné modlitbě

(23. 3. 2020) Papež vyzval všechny křesťany, aby se ve středu 25.3.2020 ve 12:00 spojili v modlitbě Otčenáš. V pátek večer pak…

Kam se dovolat pro potěchu ducha a duše

Kam se dovolat pro potěchu ducha a duše
(20. 3. 2020) Telefonní linky pomoci Charity, ale i kontakty na kněze, terapeuty atd.

Varování před sektou Shincheonji

Jde o nové náboženské hnutí z Jižní Koreje. Církve po celém světě proti němu varují.

Důvodem je sektářská povaha, manipulativní praktiky, snahu o utajování, zásadní odklon od křesťanského učení apod.

Její členové zpravidla postupně opouštějí rodiny a omezují veškeré kontakty s vnějším světem.

Více informací:

www.scjinfo.cz