Krbec Jan | Sekce: Kázání

Postní doba (cyklus A)
3. neděle postní - A / přímluvy

Se samařskou ženou dnes prosme Pána, aby nám dal vodu živou, a vzývejme ho: Pane, smiluj se. [1]

 

1. Svůj svatý lid, stádce vedené tvou rukou, uchraň veškerého sváru, bludu a rozdělení. [2]

2. Posiluj čekatele křtu, ať jsou uzdraveni z následků hříchů, vyproštěni z moci zla a Zlého. [3]

3. Pro tvoje slovo a naše svědectví kéž v tebe uvěří naši nevěřící spoluobčané. [4]

4. Obměkči srdce lidí tohoto pokolení, ať se nezničí svou bojechtivostí, mravní nevázaností a náboženskou lhostejností. [5] 

5. Pomáhej pracovníkům a dobrovolníkům, kteří denně nasazují životy a zdraví při pomoci bližním. [6]

6. Buď milostiv obětem sucha, hladomorů, přírodních pohrom, epidemií a všem, které nelze zachránit lidskými silami. [7]

7. Mužům a ženám, žijícím spolu bez manželské smlouvy, dej ocenit dobra a vznešenost manželství. [8]

8. Pamatuj na nás a naši farnost, ať se v postní době hojně sytíme tvým slovem, svátostmi, modlitbou a konáním tvé vůle. [9]

9. S nadějí, že dosáhnou tvé slávy, svěřujeme ti naše zemřelé. [10] 

Pane Ježíši, dej, ať jsme pravými Božími ctiteli,
kteří uctívají Otce v Duchu a Pravdě. [11]
Neboť ty žiješ a kraluješ s Bohem Otcem
v jednotě Ducha Svatého po všechny věky věků. Amen.

 

________________________
[ ]   Srov. Jan 4,10-15.
[2]   Srov. Ex 17,3-7; Ž 95,7-9. 
[3]   Viz Úvod k obřadům uvedení do křesťanského života, čl. 25a. Srov. Příprava dospělých na křest: pomůcka pro ty, kteří vedou přípravu, Praha: Pastorační středisko sv. Vojtěcha při AP, 2001, s. 20, 21.
[4]   Srov. Jan 4,28-30.39-42.
[5]   Srov. Ž 95,7-8.
[6]   Srov. Řím 5,7.
[7]   Srov. Ex 17,1-6.
[8]   Srov. Jan 4,16-18. Viz II. VATIKÁNSKÝ KONCIL: Gaudium et spes, pastorální konstituce o církvi v dnešním světě, čl. 47–52.
[9]   Srov. Jan 4,31-34.
[10] Srov. Řím 5,2 (Český ekumenický překlad).
[11] Srov. Jan 4,23-24; 14,6.

Čtení z dnešního dne: Pondělí 22. 4.

Sk 11,1-18; Evangelium Jan 10,1-10

Komentář k Sk 11,1-18: I dnes zve naše víra k překonávání hranic. S odvahou se máme otevírat, inspirováni snem, podobně jako první papež.

Zdroj: Nedělní liturgie

Den Země - 22. dubna

Den Země - 22. dubna
(22. 4. 2024) 22. dubna si celosvětově připomínáme Den Země. Nejde o svátek, kdy bychom se měli stát nějakými pohanskými uctívači…

Svatý Vojtěch (23. duben)

(22. 4. 2024) Dvakrát z Čech odešel a dvakrát se vrátil. Svůj život završil mučednickou smrtí při hlásání evangelia pohanům v…

Celosvětový den skautů - 24. duben

Celosvětový den skautů - 24. duben
(21. 4. 2024) Na svátek sv. Jiří se po celém světě připomíná Den skautů.

P. Emil Kapaun (* 20. 4. 1916)

P. Emil Kapaun (* 20. 4. 1916)
(19. 4. 2024) Emil Kapaun byl Americký katolický kněz s českými kořeny, který zahynul v zajateckém táboře v Severní Koreji v roce…

Vychovával mládež ke svobodě jako křesťany a skauty - a stal se obětí fašistů

Vychovával mládež ke svobodě jako křesťany a skauty - a stal se obětí fašistů
(15. 4. 2024) Kněz Giovanni Minzoni rozuměl toxickému náboji ideologií

Týden modliteb za duchovní povolání

(15. 4. 2024) Týden modliteb za duchovní povolání každoročně vrcholí o 4. neděli velikonoční, která se nazývá nedělí Dobrého pastýře…

Sv. Damián de Veuster - největší Belgičan všech dob (svátek 15. 4.)

(14. 4. 2024) Diváci vlámské televize VRT nedávno zvolili v anketě největší Belgičan všech dob P. Damiána de Veuster