Maria bojuje po našem boku a podporuje křesťany v zápasu proti silám zla. - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus A)
3. neděle v mezidobí – A / přímluvy

K tomu, který nás povolal do svého společenství, společně volejme: Pane, smiluj se. [1]

 

  1. Žehnej svaté Církvi, aby vstříc tvému království šla cestou pokání a trvalé obnovy. [2]
  2. Pomáhej těm, které jsi učinil rybáři lidí, věrně hlásat evangelium, křtít a učit; být nástroji tvého milosrdenství a uzdravování. [3]
  3. Otevři srdce těch, které voláš ke kněžství a zasvěcenému životu, aby ti řekli své "ano" jako tvá matka Maria a tvoji apoštolové. [4]
  4. Lidem chodícím ve tmě daruj světlo víry, ať v tobě najdou svou spásu a štít, ať se radují ve svobodě Božích dětí. [5]
  5. Jako jsi oslavil Galileu pohanů tím, že ses v ní usadil, oslav také naši vlast a všechny, kteří ji obývají. [6]
  6. Ty, který jsi uzdravoval každou nemoc a chorobu v lidu, dej, ať stojíme na blízku těm, kdo se pro nemoc nebo stáří neobejdou bez pomoci druhých. [7]
  7. Prosíme za naši farní rodinu, ať žijeme v jednotě smýšlení i přesvědčení, beze sváru a stranictví. [8]
  8. Posiluj naši víru a naději, že uzříme tvé blaho v zemi živých společně s těmi, kteří nás tam předešli. [9]

 

Pane Ježíši Kriste, přijmi tyto prosby i vše,

oč tě žádáme a po čem toužíme ve svém srdci. [10]

Ty, který žiješ a vládneš na věky věků. Amen.

 

 

__________________________

[1] Srov. Mt 4,18-22.

[2] Srov. tamtéž, v. 17; Mk 1,15. Viz II. VATIKÁNSKÝ KONCIL: Lumen gentium, věroučná konstituce o církvi, čl. 5, 8.

[3] Srov. Mt 4,18-23; 28,18-20; Řím 12,15; 1 Kor 1,17. Srov. Katechismus katolické církve, čl. 1420–1421, 1592. iz PAPEŽ FRANTIŠEK: Promluva ze dne 14. ledna 2014 na téma 1 Sam 1,9-20; Mk 1,21b-28.

[4] Srov. Mt 4,18-22; Lk 1,26-38.

[5] Srov. Ž 27,1; Iz 9,1-3; Mt 4,17; Řím 8,21.

[6] Srov. Iz 8,23; Mt 4,13-16

[7] Srov. Mt 4,23. Viz Český ekumenický překlad (ČEP).

[8] Srov. 1 Kor 1,10-13 (viz ČEP).

[9] Srov. Ž 27,13.

[10] Srov. tamtéž, v. 4.

Mediálně spolupracujeme:

Celostátní setkání mládeže v Hradci Králové od 9. do 14. 8. 2022 pro mladé lidi od 14 do 26 let.celostatnisetkanimladeze.cz

UNITED - křesťanský multižánrový festival, 18. – 20. 8. 2022 Vsetínfestivalunited.cz

 

Čtení z dnešního dne: Úterý 16.8.

Ez 28,1-10; Mt 19,23-30

Komentář k Ez 28,1-10: Vždy špatně skončí, když se lidé staví na Boží místo. V minulém století jsme se o tom přesvědčili. Platí to ovšem i pro mě a v maličkostech…

Zdroj: Nedělní liturgie

Svatý Maxmilián Maria Kolbe (svátek 14.8.)

(13. 8. 2022) "Nenávist není tvůrčí síla, jenom láska je tvůrčí síla..." (odkaz na kna.cz)

15.8. Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

(13. 8. 2022) K čemu nám slouží tento svátek?

Odpírač služby v Hitlerově armádě Franz Jägerstätter – popraven 9.8.1943

Odpírač služby v Hitlerově armádě Franz Jägerstätter – popraven 9.8.1943
(7. 8. 2022) Rakouský farmář Franze Jägerstättera nesouhlasil s nadvládou nacistů a ve druhé světové válce za…

SV. TEREZIE BENEDIKTA OD KŘÍŽE - EDITA STEINOVÁ (9. SRPNA)

(7. 8. 2022) Německá židovka, křesťanka, katolička a řeholnice - popravená nacisty...

Proměnění Páně (6.8.)

(4. 8. 2022) Událost Proměnění Páně obrací náš pohled k Božímu světlu, abychom se tak vymanili z temnot života…

Jan Maria Vianney (svátek 4.8.)

(2. 8. 2022) “Má-li člověk Ducha svatého, jak sladké jsou všechna námahy tohoto světa“, říká svatý Jan Maria Vianney…