Duch svatý je Bohem působícím v nás. - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus A)
3. neděle v mezidobí – A / přímluvy

K tomu, který nás povolal do svého společenství, společně volejme: Pane, smiluj se. [1]

 

  1. Žehnej svaté Církvi, aby vstříc tvému království šla cestou pokání a trvalé obnovy. [2]
  2. Pomáhej těm, které jsi učinil rybáři lidí, věrně hlásat evangelium, křtít a učit; být nástroji tvého milosrdenství a uzdravování. [3]
  3. Otevři srdce těch, které voláš ke kněžství a zasvěcenému životu, aby ti řekli své "ano" jako tvá matka Maria a tvoji apoštolové. [4]
  4. Lidem chodícím ve tmě daruj světlo víry, ať v tobě najdou svou spásu a štít, ať se radují ve svobodě Božích dětí. [5]
  5. Jako jsi oslavil Galileu pohanů tím, že ses v ní usadil, oslav také naši vlast a všechny, kteří ji obývají. [6]
  6. Ty, který jsi uzdravoval každou nemoc a chorobu v lidu, dej, ať stojíme na blízku těm, kdo se pro nemoc nebo stáří neobejdou bez pomoci druhých. [7]
  7. Prosíme za naši farní rodinu, ať žijeme v jednotě smýšlení i přesvědčení, beze sváru a stranictví. [8]
  8. Posiluj naši víru a naději, že uzříme tvé blaho v zemi živých společně s těmi, kteří nás tam předešli. [9]

 

Pane Ježíši Kriste, přijmi tyto prosby i vše,

oč tě žádáme a po čem toužíme ve svém srdci. [10]

Ty, který žiješ a vládneš na věky věků. Amen.

 

 

__________________________

[1] Srov. Mt 4,18-22.

[2] Srov. tamtéž, v. 17; Mk 1,15. Viz II. VATIKÁNSKÝ KONCIL: Lumen gentium, věroučná konstituce o církvi, čl. 5, 8.

[3] Srov. Mt 4,18-23; 28,18-20; Řím 12,15; 1 Kor 1,17. Srov. Katechismus katolické církve, čl. 1420–1421, 1592. iz PAPEŽ FRANTIŠEK: Promluva ze dne 14. ledna 2014 na téma 1 Sam 1,9-20; Mk 1,21b-28.

[4] Srov. Mt 4,18-22; Lk 1,26-38.

[5] Srov. Ž 27,1; Iz 9,1-3; Mt 4,17; Řím 8,21.

[6] Srov. Iz 8,23; Mt 4,13-16

[7] Srov. Mt 4,23. Viz Český ekumenický překlad (ČEP).

[8] Srov. 1 Kor 1,10-13 (viz ČEP).

[9] Srov. Ž 27,13.

[10] Srov. tamtéž, v. 4.

Čtení z dnešního dne: Středa 27.5.

SK 20,28-38; JAN 17,11B-19

Komentář k Jan 17,11b-19: Být ve světě – a přitom nebýt ze světa. Musím unést toto pnutí… Chci přitom naplňovat Ježíšovu úpěnlivou prosbu za jednotu?

Zdroj: Nedělní liturgie

Letnice, Svatodušní svátky...

(25. 5. 2020) O Letnicích křesťané slaví slavnost seslání Ducha svatého - tedy skutečnost, že Bůh skrze Ducha svatého působí (dodnes)…

Den modliteb za církev v Číně (24.5.)

(22. 5. 2020) Prosby za dar vytrvalosti pro bratry a sestry v Číně...

Den modliteb za pronásledované křesťany

(22. 5. 2020) Každý rok se o 6. neděli velikonoční připomínají naši pronásledovaní bratři a sestry po celém světě.

Emil Kapaun - kněz s černou páskou přes oko (+ 23. 5. 1951)

Emil Kapaun - kněz s černou páskou přes oko  (+ 23. 5. 1951)
(22. 5. 2020) Emil Kapaun byl americký katolický kněz s českými kořeny, který zahynul v zajateckém táboře v Severní Koreji v roce…

Svatá Rita - patronka v beznadějných situacích (22.5.)

Svatá Rita - patronka v beznadějných situacích (22.5.)
(21. 5. 2020) Odkaz svaté Rity je výzvou k oddanosti Kristu Spasiteli - zdroji smíření.

21.5. bl. Franz Jägerstätter

(19. 5. 2020) Franz Jägerstätter byl rakouský farmář, který který nesouhlasil s nadvládou nacistů…

Život plný překážek, protivenství a hledání: Klement Maria Hofbauer Dvořák (svátek 20.5.)

(19. 5. 2020) * 1751, Tasovice u Znojma + 1820, Vídeň, Rakousko

Světový den sdělovacích prostředků

Světový den sdělovacích prostředků
(18. 5. 2020) Světový den sdělovacích prostředků se připomíná vždy na 7. velikonoční neděli, neboli týden před Slavností seslání Ducha…

Nanebevstoupení Páně

(18. 5. 2020) Slavnost Nanebevstoupení Páně se slaví ve čtvrtek - 40. den po Velikonocích. Následující den začíná "novéna" -…

Varování před sektou Shincheonji

Jde o nové náboženské hnutí z Jižní Koreje. Církve po celém světě proti němu varují.

Důvodem je sektářská povaha, manipulativní praktiky, snahu o utajování, zásadní odklon od křesťanského učení apod.

Její členové zpravidla postupně opouštějí rodiny a omezují veškeré kontakty s vnějším světem.

Více informací:

www.scjinfo.cz