Nedomnívejte se,  že mimo Krista pro vás existuje nějaká jiná pravá hodnota. - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus A)
3. neděle v mezidobí – A / přímluvy

K tomu, který nás povolal do svého společenství, společně volejme: Pane, smiluj se. [1]

 

  1. Žehnej svaté Církvi, aby vstříc tvému království šla cestou pokání a trvalé obnovy. [2]
  2. Pomáhej těm, které jsi učinil rybáři lidí, věrně hlásat evangelium, křtít a učit; být nástroji tvého milosrdenství a uzdravování. [3]
  3. Otevři srdce těch, které voláš ke kněžství a zasvěcenému životu, aby ti řekli své "ano" jako tvá matka Maria a tvoji apoštolové. [4]
  4. Lidem chodícím ve tmě daruj světlo víry, ať v tobě najdou svou spásu a štít, ať se radují ve svobodě Božích dětí. [5]
  5. Jako jsi oslavil Galileu pohanů tím, že ses v ní usadil, oslav také naši vlast a všechny, kteří ji obývají. [6]
  6. Ty, který jsi uzdravoval každou nemoc a chorobu v lidu, dej, ať stojíme na blízku těm, kdo se pro nemoc nebo stáří neobejdou bez pomoci druhých. [7]
  7. Prosíme za naši farní rodinu, ať žijeme v jednotě smýšlení i přesvědčení, beze sváru a stranictví. [8]
  8. Posiluj naši víru a naději, že uzříme tvé blaho v zemi živých společně s těmi, kteří nás tam předešli. [9]

 

Pane Ježíši Kriste, přijmi tyto prosby i vše,

oč tě žádáme a po čem toužíme ve svém srdci. [10]

Ty, který žiješ a vládneš na věky věků. Amen.

 

 

__________________________

[1] Srov. Mt 4,18-22.

[2] Srov. tamtéž, v. 17; Mk 1,15. Viz II. VATIKÁNSKÝ KONCIL: Lumen gentium, věroučná konstituce o církvi, čl. 5, 8.

[3] Srov. Mt 4,18-23; 28,18-20; Řím 12,15; 1 Kor 1,17. Srov. Katechismus katolické církve, čl. 1420–1421, 1592. iz PAPEŽ FRANTIŠEK: Promluva ze dne 14. ledna 2014 na téma 1 Sam 1,9-20; Mk 1,21b-28.

[4] Srov. Mt 4,18-22; Lk 1,26-38.

[5] Srov. Ž 27,1; Iz 9,1-3; Mt 4,17; Řím 8,21.

[6] Srov. Iz 8,23; Mt 4,13-16

[7] Srov. Mt 4,23. Viz Český ekumenický překlad (ČEP).

[8] Srov. 1 Kor 1,10-13 (viz ČEP).

[9] Srov. Ž 27,13.

[10] Srov. tamtéž, v. 4.

Čtení z dnešního dne: Úterý 19.10.

Řím 5,12.15b.17-19.20b-21; Žl 40; Lk 12,35-38

Komentář k Lk 12,35-38: Nepříčí se mi v mém aktivismu představa Boha, který „obchází a slouží“? Asi bych měl své představy o něm poopravit. A moje služba se tím také změní…

Zdroj: Nedělní liturgie

Jerzy Popiełuszko († 19. 10. 1984)

Jerzy Popiełuszko († 19. 10. 1984)
(17. 10. 2021) V období výjimečného stavu dodával polský kněz Jerzy Popiełuszko svým krajanům sílu a naději. Na jeho mše se sjížděli…

Co nám chce Bůh říci skrze zkušenosti moderního člověka

(15. 10. 2021) Papež zvolil novou formu synody, abychom mohli pochopit, co nám chce Bůh říci skrze zkušenosti moderního člověka

Jan Pavel II. - výročí zvolení papežem

(15. 10. 2021) 16.10. 1978 byl zvolen papežem Karol Wojtyla. V papežském úřadě byl do své smrti 2. dubna 2005. Papež Jan Pavel II.…

Terezie z Avily - Svatý, který je smutný, je smutný svatý...

(14. 10. 2021) Opravdová svatost s sebou nese radost.

Sv. Vintíř - společný světec Čechů a Němců (svátek 9.10.)

Sv. Vintíř - společný světec Čechů a Němců (svátek 9.10.)
(7. 10. 2021) dne 9.10.1045 zemřel v šumavských lesích za přítomnosti knížete Břetislava a biskupa Severia (Šebíře). Následně byl…

Můžete podpořit „svůj“ hospic

Můžete podpořit „svůj“ hospic
(6. 10. 2021) V sobotu 9. října se připomíná Světový den hospiců.

Kurz Komunikace s generacemi X, Y, Z / 25. 11. / Praha

(6. 10. 2021) Jednodenní vzdělávací seminář pro lidi ve službách církve

Komunikace na sociálních sítích – kurz / 18. 11. / Praha

(6. 10. 2021) Jednodenní vzdělávací seminář pro lidi ve službách církve

Řešení konfliktních situací - kurz / 16. 11. / Praha

(6. 10. 2021) Jednodenní vzdělávací seminář pro lidi ve službách církve