Jsi prach „Pamatuj, že jsi prach a v prach se obrátíš“ (srov. Gen 3,19) - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Velikonoční doba (cyklus B)
3. neděle velikonoční - B / přímluvy

Sestry a bratři, vzývejme toho, který se obětoval za naše hříchy a byl vzkříšen pro naše ospravedlnění: [1]

 

 1. Naplň svou Církev nadšením těch, kdo s tebou jedli a pili po tvém zmrtvýchvstání. [2]
 2. Otevři mysl a srdce věřících, aby rozuměli Písmu, milovali je a podle něj žili. [3]
 3. Pomoz nově pokřtěným najít v Církvi místo, kde budou šťastní a zúročí, cos jim daroval. [4]
 4. Obdaruj křesťany radostným pokojem, jenž překoná všechna rozdělení. [5]
 5. Zaplaš stíny a smutky svých služebníků světlem dne, který nezná západu. [6]
 6. Ukaž těm, kteří tě neznají, jak nádherným dobrodružstvím je život s tebou. [7]
 7. Pověz malověrným a bloudícím, že s tebou není nikdy pozdě začít znovu. [8]
 8. Vysvoboď každého, koho závislost zbavila vůle něco se sebou dělat. [9]
 9. Dopřej všem ženám, mužům a dětem usínat v míru a probouzet se v bezpečí. [10]
 10. Dej naší farní rodině svědčit o tvé slávě a poznávat tě při lámání chleba. [11]
 11. Přizvi naše zesnulé k slavení nebeských Velikonoc. [12]

 

Pane Ježíši, ty jsi náš přímluvce u Otce,

ty slyšíš, když k tobě voláme. [13]

Ty, který žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

 

 

________________________

[1]   Srov. Řím 4,25; Sk 3,13-15; 1 Jan 2,1-2.

[2]   Srov. Lk 24,35-48 par; Sk 10,41.

[3]   Srov. Lk 24,45; 1 Jan 2,3-5a.

[4]   Viz Katechismus katolické církve (KKC), čl. 1267–1270.

[5]   Srov. Lk 24,36-43. Viz PAPEŽ FRANTIŠEK: Promluva ze dne 3. prosince 2013 na téma Iz 11,1-10; Lk 10,21-24. 

[6]   Srov. vstupní modlitba. Viz KKC 1166. Viz Velikonoční chvalozpěv (Exsultet).

[7]   Srov. Lk 24,35nn; Ž 4,7a.

[8]   Srov. Sk 3,19; 1 Jan 2,1n.

[9]   Srov. Ž 4,2b.7; Sk 3,19.

[10] Srov. Ž 4,9.

[11] Srov. Lk 24,35-36.46-48; Sk 3,15.

[12] Srov. KKC 1136–1139.

[13] Srov. Ž 4,4b (Český ekumenický překlad); 1 Jan 2,1b; Řím 8,4; Žid 7,25; 9,24.

Čtení z dnešního dne: Středa 21. 2.

1. čtení - Jon 3,1-10; Evangelium - Lk 11,29-32

Komentář k Jon 3,1-10: Ninivští inspirovali svého krále. Kajícnost začala „odspodu“. Výzva pro mě, abych začal sám u sebe…

Zdroj: Nedělní liturgie

Stolec svatého Petra (22.2.)

Stolec svatého Petra (22.2.)
(21. 2. 2024) Svátek stolce svatého Petra připomíná primát apoštola Petra mezi ostatními apoštoly. Tuto službu ustanovil sám Ježíš a…

Co je důležitější než půst? / k poslechu

Co je důležitější než půst? / k poslechu
(16. 2. 2024) „Zaměření na druhé je důležitější než půst.“

DOPORUČUJEME NOVOU KNIHU, průvodce postem a Velikonocemi na každý den

DOPORUČUJEME NOVOU KNIHU, průvodce postem a Velikonocemi na každý den
(15. 2. 2024) Průvodce postní a velikonoční dobou – od Popeleční středy až po slavnost Seslání Ducha Svatého

15.2. - památka 14 pražských mučedníků - Bl. Bedřicha Bachsteina a druhů

15.2. - památka 14 pražských mučedníků - Bl. Bedřicha Bachsteina a druhů
(14. 2. 2024) 15. února 1611 bylo v klášterním kostele Panny Marie Sněžné v Praze umučeno 14 františkánů. 

Popeleční středou začíná Postní doba

(13. 2. 2024) Je důležité, aby se křesťan v postní době nezabýval sám sebou, ale především Bohem samotným...

sv. Valentin z Terni (14. února)

(12. 2. 2024) Svatý Valentin, jeden z nejuctívanějších světců na světě, byl občanem Interamny (dnešní Terni) v Umbrii a podstoupil…

Křížové cesty

(11. 2. 2024) Propojit vše těžké v našem životě s Kristem... Soubor různých Křížových cest.


Konference Jak slyšet Boží hlas s Petem Greigem 
22. – 23. 3. 2024 v Praze.