Duch svatý je Bohem působícím v nás. - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus A)
30. neděle v mezidobí - A / přímluvy

Pán Ježíš nás učí, že milovat Boha a bližního je naplněním posvátného zákona. Prosme jeho i našeho nebeského Otce, aby v nás rozhojnil lásku i schopnost dávat ji a přijímat. [1]
  1. Pomáhej všem svým dětem, aby lásku k tobě, Bohu neviditelnému, osvědčovali na bližních, které mají vedle sebe. [2]
  2. Veď svým Duchem papeže Františka a všechny, kdo usilují o Církev blízkou dnešním lidem, zvláště chudým a všem, kteří nějak trpí. [3]
  3. Žehnej novým místním církvím, nechť jsou světu živým svědectvím o tvé moci a ustavičném působení. [4]
  4. Dotkni se srdcí našich současníků, ať se od novodobých model obrátí k tobě, Bohu živému a pravému. [5]
  5. Uchop za ruku ty, kdo se stali poutníky a cizinci kvůli hladu a válce, aby našli spočinutí, otevřená srdce lidí a vše potřebné k důstojnému životu. [6]
  6. Vzbuď soucit v těch, kdo nutí ženy a děti k otrockým pracím; využívají tísně a důvěřivosti druhých k vlastnímu obohacení. [7]
  7. Dopřej sílu slabým, osvobození neprávem stíhaným, vítězství těm, kdo v očích lidí prohrávají. [8]
  8. Dej nám, tvořícím toto společenství, ať se ze srdce radujeme v Kristu radostí stálou a nakažlivou pro naše okolí. [9]
  9. Shlédni na všechny, kdo se dnes shromažďují ke tvé oslavě, ať žijí a jednají tak, aby po vezdejší pouti měli život věčný. [10]

 

Bože, který ses ve svém Synu zjevil jako Láska,

učiň, ať se ti den ze dne více podobáme. [11]

Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

 

________________________

[[1]]   Srov. Mt 22,37-40; Řím 13,9-10. Viz Katechismus katolické církve, čl. 2055.

[2]   Srov. Ž 18,2; Mt 22,34-40.

[3]   Srov. Ex 22,20-26. Viz II. VATIKÁNSKÝ KONCIL: Gaudium et spes, pastorální konstituce o církvi v dnešním světě, čl. 1.

[4]   Srov. 1 Sol 1,6-8.

[5]   Srov. tamtéž, 9. Viz BENEDIKT XVI.: Promluva při liturgii před Invalidovnou v Paříži, 13. září 2008.

[6]   Srov. Ex 22,20.

[7]   Srov. tamtéž, 21-26.

[8]   Srov. Ž 18,1-2.4c.51ab.

[9]   Srov. Ž 105,3-4 (vstupní antifona); 1 Sol 1,6; Flp 4,4.

[10] Srov. 1 Sol 1,10.

[11] Srov. Mt 22,37nn; 1 Jan 4,8.16; Žid 1,2.

Čtení z dnešního dne: Středa 27.5.

SK 20,28-38; JAN 17,11B-19

Komentář k Jan 17,11b-19: Být ve světě – a přitom nebýt ze světa. Musím unést toto pnutí… Chci přitom naplňovat Ježíšovu úpěnlivou prosbu za jednotu?

Zdroj: Nedělní liturgie

Letnice, Svatodušní svátky...

(25. 5. 2020) O Letnicích křesťané slaví slavnost seslání Ducha svatého - tedy skutečnost, že Bůh skrze Ducha svatého působí (dodnes)…

Den modliteb za církev v Číně (24.5.)

(22. 5. 2020) Prosby za dar vytrvalosti pro bratry a sestry v Číně...

Den modliteb za pronásledované křesťany

(22. 5. 2020) Každý rok se o 6. neděli velikonoční připomínají naši pronásledovaní bratři a sestry po celém světě.

Emil Kapaun - kněz s černou páskou přes oko (+ 23. 5. 1951)

Emil Kapaun - kněz s černou páskou přes oko  (+ 23. 5. 1951)
(22. 5. 2020) Emil Kapaun byl americký katolický kněz s českými kořeny, který zahynul v zajateckém táboře v Severní Koreji v roce…

Svatá Rita - patronka v beznadějných situacích (22.5.)

Svatá Rita - patronka v beznadějných situacích (22.5.)
(21. 5. 2020) Odkaz svaté Rity je výzvou k oddanosti Kristu Spasiteli - zdroji smíření.

21.5. bl. Franz Jägerstätter

(19. 5. 2020) Franz Jägerstätter byl rakouský farmář, který který nesouhlasil s nadvládou nacistů…

Život plný překážek, protivenství a hledání: Klement Maria Hofbauer Dvořák (svátek 20.5.)

(19. 5. 2020) * 1751, Tasovice u Znojma + 1820, Vídeň, Rakousko

Světový den sdělovacích prostředků

Světový den sdělovacích prostředků
(18. 5. 2020) Světový den sdělovacích prostředků se připomíná vždy na 7. velikonoční neděli, neboli týden před Slavností seslání Ducha…

Nanebevstoupení Páně

(18. 5. 2020) Slavnost Nanebevstoupení Páně se slaví ve čtvrtek - 40. den po Velikonocích. Následující den začíná "novéna" -…

Varování před sektou Shincheonji

Jde o nové náboženské hnutí z Jižní Koreje. Církve po celém světě proti němu varují.

Důvodem je sektářská povaha, manipulativní praktiky, snahu o utajování, zásadní odklon od křesťanského učení apod.

Její členové zpravidla postupně opouštějí rodiny a omezují veškeré kontakty s vnějším světem.

Více informací:

www.scjinfo.cz