Otevřená nebesa osvěcují mé životní putování. Když se zahledím do těchto zářivých nebes, dostávám odvahu  - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus C)
30. neděle v mezidobí - C / přímluvy

Plni důvěry v Boha, který své zbožné slyší a vysvobozuje z každé tísně, společně volejme:

[1]

 

  1. Prosíme tě, Bože, za papeže Františka: popřej mu zdraví a síly k obnově Církve otevřené dnešnímu světu v duchu Druhého vatikánského koncilu. [2]
  2. Prosíme za tvé dcery a syny, ať si navzájem s láskou odpouštějí a spoluprací s tvou milostí hledají pravou svatost. [3]
  3. Prosíme o světlo pro lidi úzkostlivé, přestrašené pocity viny, i pro ty, kdo se domnívají, že jsou bez hříchu. [4]   
  4. Prosíme za státníky Evropy a světa, ať společnými silami zakročují ve prospěch žen, mužů a dětí nucených k otrockým pracím. [5]
  5. Prosíme za všechny, kdo jsou pro své odlišnosti druhými zesměšňováni, pohrdáni či nenáviděni. [6]
  6. Prosíme za nás stojící zde před tebou: rozhojni, co je v nás dobré, uzdrav, co je nemocné a zraněné, přijmi, co ti svěřujeme v tichosti srdce. [7]
  7. Prosíme za ty, kdo opouštějí tento svět, ať svůj běh šťastně dokonají a z tvých rukou přijmou věnec spravedlnosti. [8]

 

Neboť ty jsi Bůh blízký, dobrý a spravedlivý;

tobě patří chvála a sláva na věčné věky. Amen. [9]

 

 

 

________________________

[1] Srov. Ž 34,18; 2 Tim 4,18.

[2] Viz II. VATIKÁNSKÝ KONCIL: Gaudium et spes, pastorální konstituce o církvi v dnešním světě, čl. 1 nn.

[3] Srov. 2 Tim 4,16; Lk 18,11-12.14. 

[4] Srov. Lk 18,11 nn; Jan 8,7.

[5] Srov. Sir 35,15b-17.20-22a.

[6] Srov. Lk 18,9-14.

[7] Viz Ž 34,2-3.17-18.19.23.

[8] Srov. 2 Tim 4,6-8.

[9] Srov. Ž 34,2.19; Sir 35,15b-17.20-22a; 2 Tim 4,18.

 

Čtení z dnešního dne: Pátek 23. 2.

1. čtení - Ez 18,21-28; Evangelium - Mt 5,20-26

Komentář k Ez 18,21-28: Obrácení není pouze odvrácení se od špatnosti, ale změna vztahu k Bohu. On není jakýmsi „hlídačem“, ale chce mou lásku! Právě to má být impulsem pro mé jednání.

Zdroj: Nedělní liturgie

Händel - výročí narození (* 23. února 1685)

(22. 2. 2024) Tělnatý, cholerický a věřiteli pronásledovaný skladatel přinesl přese všechno skvělé plody...

Stolec svatého Petra (22.2.)

Stolec svatého Petra (22.2.)
(21. 2. 2024) Svátek stolce svatého Petra připomíná primát apoštola Petra mezi ostatními apoštoly. Tuto službu ustanovil sám Ježíš a…

Co je důležitější než půst? / k poslechu

Co je důležitější než půst? / k poslechu
(16. 2. 2024) „Zaměření na druhé je důležitější než půst.“

DOPORUČUJEME NOVOU KNIHU, průvodce postem a Velikonocemi na každý den

DOPORUČUJEME NOVOU KNIHU, průvodce postem a Velikonocemi na každý den
(15. 2. 2024) Průvodce postní a velikonoční dobou – od Popeleční středy až po slavnost Seslání Ducha Svatého

15.2. - památka 14 pražských mučedníků - Bl. Bedřicha Bachsteina a druhů

15.2. - památka 14 pražských mučedníků - Bl. Bedřicha Bachsteina a druhů
(14. 2. 2024) 15. února 1611 bylo v klášterním kostele Panny Marie Sněžné v Praze umučeno 14 františkánů. 

Popeleční středou začíná Postní doba

(13. 2. 2024) Je důležité, aby se křesťan v postní době nezabýval sám sebou, ale především Bohem samotným...

sv. Valentin z Terni (14. února)

(12. 2. 2024) Svatý Valentin, jeden z nejuctívanějších světců na světě, byl občanem Interamny (dnešní Terni) v Umbrii a podstoupil…


Konference Jak slyšet Boží hlas s Petem Greigem 
22. – 23. 3. 2024 v Praze.