Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus C)
31. neděle v mezidobí - C / přímluvy

Bratři a sestry, svěřme se milosrdenství Hospodina, našeho Boha, prosíce: Pane, smiluj se. [1]

 

  1. Mocí svatého Ducha veď svůj křesťanský lid, ať má trvalou zálibu v konání dobra a jeho víra se projevuje skutky. [2]  
  2. Ty, jenž jsi učinil a miluješ všechno, co jest, pomáhej lidstvu, ať dílo tvých rukou spravuje, zvelebuje a chrání pro toto i příští pokolení. [3]
  3. Kéž lidské děti, hledající smysl bytí, zatouží po setkání s tebou; s radostí tě přijmou do svých životů a dojdou účasti na svátostech spásy. [4]  
  4. Prosíme za ty, kdo jsou ve stavu těžkého hříchu nebo v područí Zlého, aby byli zachráněni pro život věčný. [5]
  5. Odprošujeme tě za životy zmařené umělými potraty a antikoncepcí. [6]
  6. Žehnej místnímu společenství, ať svědomitě konáme své každodenní práce, ale nezapomínáme přitom na věci poslední ani Kristův slavný příchod. [7]
  7. Spolu s Pannou Marií, tvými anděly a svatými vyprošujeme věrným zemřelým věčné světlo a pokoj. [8]

 

Pane, náš Bože, shovívavý a plný lásky,

slyš a přijmi naše zbožné prosby, chvály i děkování;

ty, který žiješ a vládneš po všechny věky věků. Amen. [9]

 

 

________________________

[1] Srov. Ž 145,8.

[2] Srov. 2 Sol 1,11-12.

[3] Srov. Mdr 11,24-26; Ž 145,9. Viz Český misál: Preface 5. pro neděle v mezidobí.

[4] Srov. Lk 19,2-4.6.9-10. Srov. Katechismus katolické církve, čl. 1127–1129.

[5] Srov. Ž 145,14; Mdr 11,23; 12,2; Lk 19,10.

[6] Srov. Mdr 12,1.6. Viz II. VATIKÁNSKÝ KONCIL: Gaudium et spes, pastorální konstituce o církvi v dnešním světě, čl. 51. Viz PAVEL VI.: Humanae vitae, encyklika o správném řádu sdělování lidského života (1968), čl. 14.

[7] Srov. 2 Sol 2,1n.

[8] Viz II. VATIKÁNSKÝ KONCIL: Lumen gentium, věroučná konstituce o církvi, čl. 47–51.

[9] Srov. Ž 145,1-2.8-9.10-11.13.

 

Čtení z dnešního dne: Pátek 31. 3.

1. čtení - Jer 20,10-13; Evangelium - Jan 10,31-42

Komentář k Jer 20,10-13: Když i přátelé číhají na můj pád, bude vztah k Hospodinu silnější. Kéž si to uvědomím ve chvílích zoufalství…

Zdroj: Nedělní liturgie

Velikonoce

Velikonoce
(6. 4. 2023) Květná neděle, Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota; velikonoční noc (vigilie), příběh Velikonoc.

Květná neděle

Květná neděle
(29. 3. 2023) Květná (nebo též Pašijová) neděle je označení pro poslední postní neděli před Velikonocemi. Název svátku je odvozen od…

Terezie z Avily - výročí narození

(27. 3. 2023) Svatá Terezie od Ježíše, "Terezie z Ávily" (28. 3. 1515 Ávila – 4. 10. 1582 Alba de Tormes) Nic ať tě…

Časně ráno 25. března 1951 v zajateckém táboře v Severní Korei

(25. 3. 2023) Časně ráno 25. března 1951, na Hod Boží velikonoční, vylekal Emil Kapaun všechny ostatní zajatce. Přemluvil totiž čínské…

Velikonoce - pracovní listy pro děti

(24. 3. 2023) Pracovní listy k Velikonocům - k doplnění, přečtení, vybarvení i dokreslení...

Sv. Rebeka Rafqa (svátek 23.3.)

(23. 3. 2023) Rafqa Pietra Choboq Ar-Rayès * 29. 6. 1832 Libanon † 23. 3. 1914 Libanon 

Zvěstování Páně (25.3.)

(22. 3. 2023) Žádný učený z nebe nespadl a z nebe nespadl ani Bůh. Bůh si zvolil svou cestu do světa prostřednictvím člověka, který se…