Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus C)
31. neděle v mezidobí - C / přímluvy

Bratři a sestry, svěřme se milosrdenství Hospodina, našeho Boha, prosíce: Pane, smiluj se. [1]

 

  1. Mocí svatého Ducha veď svůj křesťanský lid, ať má trvalou zálibu v konání dobra a jeho víra se projevuje skutky. [2]  
  2. Ty, jenž jsi učinil a miluješ všechno, co jest, pomáhej lidstvu, ať dílo tvých rukou spravuje, zvelebuje a chrání pro toto i příští pokolení. [3]
  3. Kéž lidské děti, hledající smysl bytí, zatouží po setkání s tebou; s radostí tě přijmou do svých životů a dojdou účasti na svátostech spásy. [4]  
  4. Prosíme za ty, kdo jsou ve stavu těžkého hříchu nebo v područí Zlého, aby byli zachráněni pro život věčný. [5]
  5. Odprošujeme tě za životy zmařené umělými potraty a antikoncepcí. [6]
  6. Žehnej místnímu společenství, ať svědomitě konáme své každodenní práce, ale nezapomínáme přitom na věci poslední ani Kristův slavný příchod. [7]
  7. Spolu s Pannou Marií, tvými anděly a svatými vyprošujeme věrným zemřelým věčné světlo a pokoj. [8]

 

Pane, náš Bože, shovívavý a plný lásky,

slyš a přijmi naše zbožné prosby, chvály i děkování;

ty, který žiješ a vládneš po všechny věky věků. Amen. [9]

 

 

________________________

[1] Srov. Ž 145,8.

[2] Srov. 2 Sol 1,11-12.

[3] Srov. Mdr 11,24-26; Ž 145,9. Viz Český misál: Preface 5. pro neděle v mezidobí.

[4] Srov. Lk 19,2-4.6.9-10. Srov. Katechismus katolické církve, čl. 1127–1129.

[5] Srov. Ž 145,14; Mdr 11,23; 12,2; Lk 19,10.

[6] Srov. Mdr 12,1.6. Viz II. VATIKÁNSKÝ KONCIL: Gaudium et spes, pastorální konstituce o církvi v dnešním světě, čl. 51. Viz PAVEL VI.: Humanae vitae, encyklika o správném řádu sdělování lidského života (1968), čl. 14.

[7] Srov. 2 Sol 2,1n.

[8] Viz II. VATIKÁNSKÝ KONCIL: Lumen gentium, věroučná konstituce o církvi, čl. 47–51.

[9] Srov. Ž 145,1-2.8-9.10-11.13.

 

Čtení z dnešního dne: Středa 22.9.

Ezd 9,5-9; Tob 13; ; Lk 9,1-6

Komentář k Ezd 9,5-9 : Smíšené sňatky ohrožovaly samotnou existenci národa. Ezdrášova modlitba je výkřikem a poznáním: lidé si tak sami ničí to, co jim Hospodin dopřál obnovit.

Zdroj: Nedělní liturgie

Sv. Padre Pio (23.9.)

Sv. Padre Pio (23.9.)
(22. 9. 2021) Otec Pio z Pietrelciny (1887 - 1968) je jednou z nejvýraznějších světeckých postav 20. století. Po celých padesát let…

Sobota pro ženy 16.10.2021 v Praze Dejvicích

(21. 9. 2021) Jedná se o program s dlouholetou tradicí. Původně to byla duchovně-vzdělávací setkání pro manželky, v současnosti jsou…

21.9. sv. Matouš

(20. 9. 2021) Dynamika Božího povolání a lidské odpovědi

20. září - památka korejských mučedníků

(19. 9. 2021) "... Už máme velmi blízko k rozhodujícímu zápasu, snažně vás prosím, žijte věrně z víry, abyste jednou vešli tam,…

Jak se stavět k odpadlíkům od církve? (Svatí Kornélius a Cyprián, svátek 17.9.)

(16. 9. 2021) Když v roce 251 pominulo pronásledování křesťanů, mnozí z těch, kteří předtím ze strachu od víry odpadli, se chtěli do…

Teolog, který nebyl odtažený od každodenních a aktuálních problémů

Teolog, který nebyl odtažený od každodenních a aktuálních problémů
(16. 9. 2021) Adolf Kajpr (5. 7. 1902, Hředle na Kladensku – 17. 9. 1959, komunistická věznice Leopoldov)

Kněz, kterého zastřelila sicilská mafie

(14. 9. 2021) 15. září 1993 byl sicilskou mafií zavražděn kněz Giuseppe Puglisi. Padre Giuseppe Puglisi se pokusil se o nemožné…

Papež František na Slovensku 12.-15.9.2021

Papež František na Slovensku 12.-15.9.2021
(13. 9. 2021) Odkazy na zdroje informací o cestě papeža Františka na Slovensko.

Svátek povýšení svatého kříže - 14. září

(13. 9. 2021) Kříž symbolizuje lásku Boha k člověku