Dříve než vstoupíš do zaslíbené země, musíš přejít přes Rudé moře a poušť. (Don Bosco) - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus B)
32. neděle v mezidobí - B / přímluvy

Sestry a bratři, obraťme se s prosbami k Tomu, který vystoupil do nejvyššího nebe, aby se staral o naše záležitosti: [1]
 1. Žehnej svaté Církvi, ať je připravena dávat všechno tobě a těm, kteří nemají nic. [2]
 2. Veď svoje věřící, ať pro ně zbožnost není byznysem, nýbrž cestou k trvalé odměně. [3]
 3. Povzbuzuj naše politiky, ať jim jde především o blaho národa a jeho obyvatel. [4]
 4. Otevři oči a srdce každého, kdo může zachránit byť jen jediný lidský život. [5]
 5. Ochraňuj vdovy a osamělé ženy; posiluj ty, jež zůstaly samy na výchovu dětí. [6]
  - Buď nablízku mládeži ohrožené drogami a kriminalitou, chraň všechny děti ulice. [7]
 6. Uč křesťany sloužit ti v lidech starých, postižených, chudých, putujících a bez domova. [8]
 7. Pozvedej naši farnost, aby bohatla z toho, co rozdáme a oč se rozdělíme. [9]
  - Pomáhej nám myslet na naše dobrodince v modlitbách i ve chvílích, kdy se jim můžeme odvděčit. [10]
 8. Dej, aby pro oběť kříže, kterou jsi přemohl hřích, došli spásy všichni lidé. [11]

 

Vzýváme tě, Pane Ježíši Kriste, který přebýváš v Otcově slávě

a jsi zde mezi námi; který žiješ a kraluješ na věky věků. Amen. [12]

 

 

________________________

[1]   Srov. Žid 9,24.

[2]   Srov. Mk 12,41-44.

[3]   Srov. tamtéž, 38-40; Mt 6,1-6.16-18.

[4]   Srov. Mk 12,38nn.

[5]   Srov. 1 Král 17,10nn.

[6]   Srov. tamtéž; Ž 146,9b; Mk 12,41nn.

[7]   Srov. Ž 146,9b.

[8]   Srov. tamtéž, 6c-9a.

[9]   Srov. Mk 12,41nn.

[10] Srov. 1 Král 17,13-16.

[11] Srov. Žid 9,24-28.

[12] Srov. tamtéž, 24; Jan 17,5. Viz 1. forma eucharistické modlitby pro mše za různé potřeby (Církev na cestě k jednotě).

Čtení z dnešního dne: Čtvrtek Zelený čtvrtek

1 Kor 11,23-26; Jan 13,1-15

Komentář k 1 Kor 11,23-26: Chci svým životem docenit dar Kristova Těla tak, abych se proměňoval v to, co jím a piji?

Zdroj: Nedělní liturgie

Velký pátek

(9. 4. 2020) Velký pátek je připomínkou utrpení a smrti Ježíše Krista na kříži.

Na Velký pátek - křížová cesta s papežem (online)

Na Velký pátek - křížová cesta s papežem (online)
(9. 4. 2020) Na Velký pátek večer  v 21.00 proběhne v Římě křížová cesta s papežem Františkem, která bude přenášena televizí…

Velikonoční obřady v pražské katedrále

Velikonoční obřady v pražské katedrále
(9. 4. 2020) Přinášíme přehled letošních velikonočních obřadů ve svatovítské katedrále, včetně možnosti sledování jejich přenosu.

Velikonoce pro jednotlivce – tipy a inspirace

Velikonoce pro jednotlivce – tipy a inspirace
(8. 4. 2020) Někteří lidé budou slavit Velikonoce sami. Nabízíme vám několik tipů, jak plodně prožít velikonoční třídení jen s…

Maria pod křížem nevolá: Sestup z kříže, zachraň sebe i mne!

Maria pod křížem nevolá: Sestup z kříže, zachraň sebe i mne!
(8. 4. 2020) Maria je Matkou naděje. Stejně jako Abraham, také ona doufá, proti vší naději. (maria.cz)

Zelený čtvrtek

(7. 4. 2020) Význam a obsah Zeleného čtvrtku. Proč je zelený?

Křížová cesta - omalovánka (nejen! pro děti)

Křížová cesta - omalovánka (nejen! pro děti)
(6. 4. 2020) Podle Marko Rupnika a umělců Centra Aletti v Římě

Velikonoce

Velikonoce
(6. 4. 2020) Květná neděle, Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota; velikonoční noc (vigilie), příběh Velikonoc.

Kdo mi pokřtí miminko v době pandemie?

(1. 4. 2020) Křest dětí lze snadno odložit. Lze však dobře pochopit strach maminky o život právě narozeného dítěte a její touhu po…

Varování před sektou Shincheonji

Jde o nové náboženské hnutí z Jižní Koreje. Církve po celém světě proti němu varují.

Důvodem je sektářská povaha, manipulativní praktiky, snahu o utajování, zásadní odklon od křesťanského učení apod.

Její členové zpravidla postupně opouštějí rodiny a omezují veškeré kontakty s vnějším světem.

Více informací:

www.scjinfo.cz