Otevřená nebesa osvěcují mé životní putování. Když se zahledím do těchto zářivých nebes, dostávám odvahu  - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus C)
32. neděle v mezidobí - C / přímluvy

V radostné naději, že se k nám sklání a slyší naše prosby, volejme k Bohu, králi veškerenstva. [1]

 

  1. Žehnej svaté Církvi, ať svobodně a bez překážek šíří tvoje slovo, aby mohlo být všude a ode všech s úctou přijímáno. [2]
  2. Povzbuzuj křesťanské manžele i osoby zasvěceného života, ať věrně naplňují, co slíbili před tebou a tvým lidem. [3]
  3. Prosíme za naši zemi, aby se v ní neděle slavila jako den zasvěcený tobě a tvému vzkříšenému Synu. [4]
  4. Posiluj křesťany pro víru pronásledované, tupené, trýzněné nebo nucené, aby se tě zřekli. [5]
  5. Pomáhej ženám a dětem, s nimiž je nakládáno jako se zbožím; ujmi se obětí nucené prostituce. [6]
  6. Dej naději bezdětným manželům; potěš ovdovělé a všechny, kdo ztratili své nejbližší a zůstali sami. [7]
  7. Upevňuj nás v lásce a každém dobrém díle; ochraňuj naše rodiny, farnost, domovskou obec a všechny její obyvatele. [8]
  8. Naši zemřelí kéž dosáhnou nebeské blaženosti a při vzkříšení mrtvých stanou po Kristově pravici. [9]

 

Bože, náš Otče, popřej sluchu naší modlitbě;

vyslyš nás, když k tobě voláme. [10]

Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

 

 

________________________

[1] Srov. Ž 17,6; 2 Mak 7,9; 2 Sol 2,16.

[2] Srov. 2 Sol 3,1.

[3] Srov. Lk 20,34-36.

[4] Srov. 2 Mak 7,9-14; Lk 20,37n. Srov. II. VATIKÁNSKÝ KONCIL: Sacrosanctum Concilium, konstituce o posvátné liturgii, čl. 106.

[5] Srov. Ž 17,8; 2 Mak 7,1-2.9-14; 2 Sol 2,17-3,2.

[6] Srov. 2 Sol 3,2.

[7] Srov. Lk 20,27-33.

[8] Srov. 2 Sol 2,17.

[9] Srov. Ž 17,15; Mt 25,31-33.

[10] Srov. 2 Sol 2,16; Ž 17,1.6.

 

Čtení z dnešního dne: Pondělí 26. 2.

1. čtení - Dan 9,4b-10; Evangelium - Lk 6,36-38

Komentář k Lk 6,36-38: Chci svého Pána napodobovat v rozdávání se? Kéž mě těší být jeho obrazem!

Zdroj: Nedělní liturgie

Oto Mádr, přední český teolog a jeden z nejdéle vězněných kněží u nás (+ 27. 2. 2011)

(26. 2. 2024) Oto Mádr - výrazná osobnost české katolické církve 20. století

Proti komunismu, nacismu a jakékoliv totalitě lze bojovat i jinak než mečem

(25. 2. 2024) V nacistickém kriminále jsem si uvědomil, že mezi Hitlerem a Stalinem je ještě třetí perspektiva, třetí možnost –…

25.2.1950 zemřel komunisty umučený kněz Josef Toufar

(24. 2. 2024) Žádný člověk není bezvýznamnou figurkou na šachovnici Boží.

Händel - výročí narození (* 23. února 1685)

(22. 2. 2024) Tělnatý, cholerický a věřiteli pronásledovaný skladatel přinesl přese všechno skvělé plody...

Stolec svatého Petra (22.2.)

Stolec svatého Petra (22.2.)
(21. 2. 2024) Svátek stolce svatého Petra připomíná primát apoštola Petra mezi ostatními apoštoly. Tuto službu ustanovil sám Ježíš a…

Co je důležitější než půst? / k poslechu

Co je důležitější než půst? / k poslechu
(16. 2. 2024) „Zaměření na druhé je důležitější než půst.“

DOPORUČUJEME NOVOU KNIHU, průvodce postem a Velikonocemi na každý den

DOPORUČUJEME NOVOU KNIHU, průvodce postem a Velikonocemi na každý den
(15. 2. 2024) Průvodce postní a velikonoční dobou – od Popeleční středy až po slavnost Seslání Ducha Svatého


Konference Jak slyšet Boží hlas s Petem Greigem 
22. – 23. 3. 2024 v Praze.