Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus C)
32. neděle v mezidobí - C / přímluvy

V radostné naději, že se k nám sklání a slyší naše prosby, volejme k Bohu, králi veškerenstva. [1]

 

  1. Žehnej svaté Církvi, ať svobodně a bez překážek šíří tvoje slovo, aby mohlo být všude a ode všech s úctou přijímáno. [2]
  2. Povzbuzuj křesťanské manžele i osoby zasvěceného života, ať věrně naplňují, co slíbili před tebou a tvým lidem. [3]
  3. Prosíme za naši zemi, aby se v ní neděle slavila jako den zasvěcený tobě a tvému vzkříšenému Synu. [4]
  4. Posiluj křesťany pro víru pronásledované, tupené, trýzněné nebo nucené, aby se tě zřekli. [5]
  5. Pomáhej ženám a dětem, s nimiž je nakládáno jako se zbožím; ujmi se obětí nucené prostituce. [6]
  6. Dej naději bezdětným manželům; potěš ovdovělé a všechny, kdo ztratili své nejbližší a zůstali sami. [7]
  7. Upevňuj nás v lásce a každém dobrém díle; ochraňuj naše rodiny, farnost, domovskou obec a všechny její obyvatele. [8]
  8. Naši zemřelí kéž dosáhnou nebeské blaženosti a při vzkříšení mrtvých stanou po Kristově pravici. [9]

 

Bože, náš Otče, popřej sluchu naší modlitbě;

vyslyš nás, když k tobě voláme. [10]

Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

 

 

________________________

[1] Srov. Ž 17,6; 2 Mak 7,9; 2 Sol 2,16.

[2] Srov. 2 Sol 3,1.

[3] Srov. Lk 20,34-36.

[4] Srov. 2 Mak 7,9-14; Lk 20,37n. Srov. II. VATIKÁNSKÝ KONCIL: Sacrosanctum Concilium, konstituce o posvátné liturgii, čl. 106.

[5] Srov. Ž 17,8; 2 Mak 7,1-2.9-14; 2 Sol 2,17-3,2.

[6] Srov. 2 Sol 3,2.

[7] Srov. Lk 20,27-33.

[8] Srov. 2 Sol 2,17.

[9] Srov. Ž 17,15; Mt 25,31-33.

[10] Srov. 2 Sol 2,16; Ž 17,1.6.

 

Čtení z dnešního dne: Pátek 31. 3.

1. čtení - Jer 20,10-13; Evangelium - Jan 10,31-42

Komentář k Jer 20,10-13: Když i přátelé číhají na můj pád, bude vztah k Hospodinu silnější. Kéž si to uvědomím ve chvílích zoufalství…

Zdroj: Nedělní liturgie

Velikonoce

Velikonoce
(6. 4. 2023) Květná neděle, Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota; velikonoční noc (vigilie), příběh Velikonoc.

Květná neděle

Květná neděle
(29. 3. 2023) Květná (nebo též Pašijová) neděle je označení pro poslední postní neděli před Velikonocemi. Název svátku je odvozen od…

Terezie z Avily - výročí narození

(27. 3. 2023) Svatá Terezie od Ježíše, "Terezie z Ávily" (28. 3. 1515 Ávila – 4. 10. 1582 Alba de Tormes) Nic ať tě…

Časně ráno 25. března 1951 v zajateckém táboře v Severní Korei

(25. 3. 2023) Časně ráno 25. března 1951, na Hod Boží velikonoční, vylekal Emil Kapaun všechny ostatní zajatce. Přemluvil totiž čínské…

Velikonoce - pracovní listy pro děti

(24. 3. 2023) Pracovní listy k Velikonocům - k doplnění, přečtení, vybarvení i dokreslení...

Sv. Rebeka Rafqa (svátek 23.3.)

(23. 3. 2023) Rafqa Pietra Choboq Ar-Rayès * 29. 6. 1832 Libanon † 23. 3. 1914 Libanon 

Zvěstování Páně (25.3.)

(22. 3. 2023) Žádný učený z nebe nespadl a z nebe nespadl ani Bůh. Bůh si zvolil svou cestu do světa prostřednictvím člověka, který se…