Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus C)
32. neděle v mezidobí - C / přímluvy

V radostné naději, že se k nám sklání a slyší naše prosby, volejme k Bohu, králi veškerenstva. [1]

 

  1. Žehnej svaté Církvi, ať svobodně a bez překážek šíří tvoje slovo, aby mohlo být všude a ode všech s úctou přijímáno. [2]
  2. Povzbuzuj křesťanské manžele i osoby zasvěceného života, ať věrně naplňují, co slíbili před tebou a tvým lidem. [3]
  3. Prosíme za naši zemi, aby se v ní neděle slavila jako den zasvěcený tobě a tvému vzkříšenému Synu. [4]
  4. Posiluj křesťany pro víru pronásledované, tupené, trýzněné nebo nucené, aby se tě zřekli. [5]
  5. Pomáhej ženám a dětem, s nimiž je nakládáno jako se zbožím; ujmi se obětí nucené prostituce. [6]
  6. Dej naději bezdětným manželům; potěš ovdovělé a všechny, kdo ztratili své nejbližší a zůstali sami. [7]
  7. Upevňuj nás v lásce a každém dobrém díle; ochraňuj naše rodiny, farnost, domovskou obec a všechny její obyvatele. [8]
  8. Naši zemřelí kéž dosáhnou nebeské blaženosti a při vzkříšení mrtvých stanou po Kristově pravici. [9]

 

Bože, náš Otče, popřej sluchu naší modlitbě;

vyslyš nás, když k tobě voláme. [10]

Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

 

 

________________________

[1] Srov. Ž 17,6; 2 Mak 7,9; 2 Sol 2,16.

[2] Srov. 2 Sol 3,1.

[3] Srov. Lk 20,34-36.

[4] Srov. 2 Mak 7,9-14; Lk 20,37n. Srov. II. VATIKÁNSKÝ KONCIL: Sacrosanctum Concilium, konstituce o posvátné liturgii, čl. 106.

[5] Srov. Ž 17,8; 2 Mak 7,1-2.9-14; 2 Sol 2,17-3,2.

[6] Srov. 2 Sol 3,2.

[7] Srov. Lk 20,27-33.

[8] Srov. 2 Sol 2,17.

[9] Srov. Ž 17,15; Mt 25,31-33.

[10] Srov. 2 Sol 2,16; Ž 17,1.6.

 

Čtení z dnešního dne: Středa 22.9.

Ezd 9,5-9; Tob 13; ; Lk 9,1-6

Komentář k Ezd 9,5-9 : Smíšené sňatky ohrožovaly samotnou existenci národa. Ezdrášova modlitba je výkřikem a poznáním: lidé si tak sami ničí to, co jim Hospodin dopřál obnovit.

Zdroj: Nedělní liturgie

Sv. Padre Pio (23.9.)

Sv. Padre Pio (23.9.)
(22. 9. 2021) Otec Pio z Pietrelciny (1887 - 1968) je jednou z nejvýraznějších světeckých postav 20. století. Po celých padesát let…

Sobota pro ženy 16.10.2021 v Praze Dejvicích

(21. 9. 2021) Jedná se o program s dlouholetou tradicí. Původně to byla duchovně-vzdělávací setkání pro manželky, v současnosti jsou…

21.9. sv. Matouš

(20. 9. 2021) Dynamika Božího povolání a lidské odpovědi

20. září - památka korejských mučedníků

(19. 9. 2021) "... Už máme velmi blízko k rozhodujícímu zápasu, snažně vás prosím, žijte věrně z víry, abyste jednou vešli tam,…

Jak se stavět k odpadlíkům od církve? (Svatí Kornélius a Cyprián, svátek 17.9.)

(16. 9. 2021) Když v roce 251 pominulo pronásledování křesťanů, mnozí z těch, kteří předtím ze strachu od víry odpadli, se chtěli do…

Teolog, který nebyl odtažený od každodenních a aktuálních problémů

Teolog, který nebyl odtažený od každodenních a aktuálních problémů
(16. 9. 2021) Adolf Kajpr (5. 7. 1902, Hředle na Kladensku – 17. 9. 1959, komunistická věznice Leopoldov)

Kněz, kterého zastřelila sicilská mafie

(14. 9. 2021) 15. září 1993 byl sicilskou mafií zavražděn kněz Giuseppe Puglisi. Padre Giuseppe Puglisi se pokusil se o nemožné…

Papež František na Slovensku 12.-15.9.2021

Papež František na Slovensku 12.-15.9.2021
(13. 9. 2021) Odkazy na zdroje informací o cestě papeža Františka na Slovensko.

Svátek povýšení svatého kříže - 14. září

(13. 9. 2021) Kříž symbolizuje lásku Boha k člověku