Učiň mne, Pane, nástrojem abych přinášel jednotu, kde je nesvornost. - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus A)
33. neděle v mezidobí - A / přímluvy

Sestry a bratři, osloveni Božím slovem velebme Boha radostnými hlasy a pokorně prosme: [1]
  1. Za lidi naší doby, aby v množství slov, která je obklopují, zaslechli tvoje Slovo, zahlédli krásu tvých cest a chtěli po nich s tebou kráčet. [2]
  2. Za všechny pokřtěné, aby je spojovala důvěra v to, co jsi ke spáse lidí zjevil ve svatých Písmech. [3]
  3. Za ženy v Církvi, aby byly stále více vnímány a oceňovány jako její nesmírný poklad. [4]
  4. Za ty, kdo mají moc a vědění, aby je nemarnili hledáním vlastního prospěchu; dali je do služeb dobra a pokroku. [5]
  5. Za ty, kdo se ocitli v hmotné či duchovní nouzi, aby potkali ušlechtilé lidi; našli v sobě vděčnost i sílu zvednout se a jít dál. [6]
  6. Za rodiče, ať se mohou těšit ze svých dětí; za děti, ať jsou bezstarostné a šťastné; za rodiny, ať v nich přebývá láska a radost. [7]
  7. Za nás zde přítomné (a celou naši farnost), abychom svoje síly, vlohy a všechno, cos nám svěřil, užívali ke tvé chvále, nám a druhým ku prospěchu. [8]
  8. Za naše zemřelé, ať smějí vejít do tvé radosti a nekončícího štěstí. [9]

 

Vyslyš nás, Bože, když tě vzýváme,
abychom posilováni tvým Slovem a svátostmi
žili jako děti světla, očekávající den,
kdy se s tvým Synem zjevíme ve slávě. [10]
Neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého
žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.

 

________________________
[ ]   Srov. Ž 147,1.
[2]   Srov. Ž 128,1-2.
[3]   Srov. 2 Tim 3,16-17. Viz II. VATIKÁNSKÝ KONCIL: Dei verbum, věroučná konstituce o Božím zjevení, čl. 2.
[4]   Srov. Př 31,10-13.19-20.30-31. Viz sv. JAN PAVEL II.: Mulieris dignitatem, apoštolský list o důstojnosti a povolání ženy u příležitosti Mariánského roku z 15. srpna 1988.
[5]   Srov. Mt 25,14-30.
[6]   Srov. Př 31,10.20.
[7]   Srov. Ž 128,1-5.
[8]   Srov. Mt 25,14nn; 1 Kor 6,12.
[9]   Srov. Mt 25,19-23; Ž 73,28 (antifona k přijímání).
[10] Srov. 1 Sol 5,1-6; Řím 8,14-23; Ef 5,9; Jer 29,12 (vstupní antifona).
 

Čtení z dnešního dne: Pátek 21. 1.

1 Sam 24,3-21; Mk 3,13-19

Komentář k Mk 3,13-19: Jak rozdílné povahy byli apoštolové! Výzva pro dnešní vztahy a toleranci v církvi. Vždyť náročný úkol kázat a vyhánět zlo nás má spojovat.

Zdroj: Nedělní liturgie

21.1.2014 zemřel P. Karel Fořt - ´Otec Karel z RFE´

(21. 1. 2022) Dlouholetý oblíbený redaktor náboženského vysílání Radia Svobodná Evropa.

Neděle Božího slova - 3. neděle liturgického mezidobí

Neděle Božího slova - 3. neděle liturgického mezidobí
(16. 1. 2022) Vždy 3. neděle liturgického mezidobí je v církvi věnována „slavení a šíření Božího slova a úvaze nad ním“.

Uvedení do neděle 16.1. 2 nvlm C

Uvedení do neděle 16.1. 2 nvlm C
(15. 1. 2022) Došlo víno, i když jsme ho tak poctivě chystali. Udělal jsem něco špatně? Něco jsem zanedbal? Proč tento vztah, dílo,…

Týden modliteb za jednotu křesťanů - smíření křesťanů přesahuje lidské síly...

(14. 1. 2022) "Týden modliteb za jednotu křesťanů" se slaví každý rok od 18. do 25. ledna (nebo na jižní polokouli kolem…

Etty Hillesum - výročí narození (15. 1. 1914)

(13. 1. 2022) Už uplynulo více než 100 let od narození Ester "Etty" Hillesum. Etty se narodila 15. ledna v roce 1914 v…

Online formační setkání pro kostelníky

Online formační setkání pro kostelníky
(11. 1. 2022) Ve čtvrtek 27. ledna 2022 ve 20:00 se uskuteční on-line on-line formační setkání pro kostelníky a pro všechny, kdo…

Ludvík Armbruster - poutavý dokument k poslechu

(10. 1. 2022) Chybí nám japonská zdvořilost. Naučili jsme se lhát, řekl před smrtí jezuita Armbruster v pořadu Příběhy 20.…

Marie Elekta od Ježíše (1605–1663), svátek 11.1.

(10. 1. 2022) V roce 1656 se konečně přes různé překážky podařilo realizovat založení pražského Karmelu. Zakladatelkou byla matka…

Svátek Křtu Páně

(7. 1. 2022) V neděli po slavnosti Zjevení Páně (6.1.) se slaví svátek Křtu Páně.