Každý ať Krista následuje podle své životní situace a tomu odpovídající formou. - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus A)
33. neděle v mezidobí - A / přímluvy

Sestry a bratři, osloveni Božím slovem velebme Boha radostnými hlasy a pokorně prosme: [1]
  1. Za lidi naší doby, aby v množství slov, která je obklopují, zaslechli tvoje Slovo, zahlédli krásu tvých cest a chtěli po nich s tebou kráčet. [2]
  2. Za všechny pokřtěné, aby je spojovala důvěra v to, co jsi ke spáse lidí zjevil ve svatých Písmech. [3]
  3. Za ženy v Církvi, aby byly stále více vnímány a oceňovány jako její nesmírný poklad. [4]
  4. Za ty, kdo mají moc a vědění, aby je nemarnili hledáním vlastního prospěchu; dali je do služeb dobra a pokroku. [5]
  5. Za ty, kdo se ocitli v hmotné či duchovní nouzi, aby potkali ušlechtilé lidi; našli v sobě vděčnost i sílu zvednout se a jít dál. [6]
  6. Za rodiče, ať se mohou těšit ze svých dětí; za děti, ať jsou bezstarostné a šťastné; za rodiny, ať v nich přebývá láska a radost. [7]
  7. Za nás zde přítomné (a celou naši farnost), abychom svoje síly, vlohy a všechno, cos nám svěřil, užívali ke tvé chvále, nám a druhým ku prospěchu. [8]
  8. Za naše zemřelé, ať smějí vejít do tvé radosti a nekončícího štěstí. [9]

 

Vyslyš nás, Bože, když tě vzýváme,
abychom posilováni tvým Slovem a svátostmi
žili jako děti světla, očekávající den,
kdy se s tvým Synem zjevíme ve slávě. [10]
Neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého
žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.

 

________________________
[ ]   Srov. Ž 147,1.
[2]   Srov. Ž 128,1-2.
[3]   Srov. 2 Tim 3,16-17. Viz II. VATIKÁNSKÝ KONCIL: Dei verbum, věroučná konstituce o Božím zjevení, čl. 2.
[4]   Srov. Př 31,10-13.19-20.30-31. Viz sv. JAN PAVEL II.: Mulieris dignitatem, apoštolský list o důstojnosti a povolání ženy u příležitosti Mariánského roku z 15. srpna 1988.
[5]   Srov. Mt 25,14-30.
[6]   Srov. Př 31,10.20.
[7]   Srov. Ž 128,1-5.
[8]   Srov. Mt 25,14nn; 1 Kor 6,12.
[9]   Srov. Mt 25,19-23; Ž 73,28 (antifona k přijímání).
[10] Srov. 1 Sol 5,1-6; Řím 8,14-23; Ef 5,9; Jer 29,12 (vstupní antifona).
 

Čtení z dnešního dne: Pátek 18.10. svátek sv. Lukáše

2 Tim 4,9-17b; Lk 10,1-9

Komentář k 2 Tim 4,9-17b: Pouze Lukáš, „milý lékař“ je v těžké chvíli s Pavlem. Kéž je mi vzorem ve své stálosti! Jeho evangeliu vděčíme za popis událostí z Ježíšova dětství a přiblížení Ježíšovy matky Marie.

Zdroj: Nedělní liturgie

Oblíbené rekolekce s J. Augystynem

Oblíbené rekolekce s J. Augystynem
(17. 10. 2019) 8.–9. listopadu 2019 rekolekce na téma Eucharistie – zdroj lásky, odvahy a radosti života pořádá Pastorační…

Jerzy Popiełuszko († 19.10.1984)

Jerzy Popiełuszko († 19.10.1984)
(17. 10. 2019) V období výjimečného stavu dodával polský kněz Jerzy Popiełuszko svým krajanům sílu a naději. Na jeho mše se sjížděli…

Doporučujeme ke zhlédnutí animovaný film o papeži Janu Pavlu II. na DVD

(16. 10. 2019) Při příležitosti zvolení Jana Pavla II. papežem (16.10.1978) doporučujeme animovaný film: Karol, Odvaha otce Karola

Jan Pavel II. - výročí zvolení papežem

(15. 10. 2019) 16.10. 1978 byl zvolen papežem Karol Wojtyla. V papežském úřadě byl do své smrti 2. dubna 2005. Papež Jan Pavel II.…

Terezie z Avily - Svatý, který je smutný, je smutný svatý...

(14. 10. 2019) Opravdová svatost s sebou nese radost.

Doporučujeme k přečtení: O nesnázích v manželství - Aleš Opatrný

Doporučujeme k přečtení: O nesnázích v manželství - Aleš Opatrný
(10. 10. 2019) Vyvarovat se je třeba dvou extrémů: vědomé lehkomyslnosti a přehnané ustaranosti. Hrozby a problémy nemusí znamenat…

Sv. Vintíř - společný světec Čechů a Němců (svátek 9.10.)

(7. 10. 2019) dne 9.10.1045 zemřel v šumavských lesích za přítomnosti knížete Břetislava a biskupa Severia (Šebíře). Následně byl…

Panna Maria Růžencová

(6. 10. 2019) Dne 7. 10. se slaví památka Panny Marie Růžencové.

Svatá Faustina (Faustyna) Kowalská / 5. říjen

(4. 10. 2019) Faustina Kowalská je zvěstovatelkou Božího milosrdenství. Její poselství dalo vzniknout duchovnímu hnutí úcty k Božímu…