Duch svatý je Bohem působícím v nás. - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus A)
33. neděle v mezidobí - A / přímluvy

Sestry a bratři, osloveni Božím slovem velebme Boha radostnými hlasy a pokorně prosme: [1]
  1. Za lidi naší doby, aby v množství slov, která je obklopují, zaslechli tvoje Slovo, zahlédli krásu tvých cest a chtěli po nich s tebou kráčet. [2]
  2. Za všechny pokřtěné, aby je spojovala důvěra v to, co jsi ke spáse lidí zjevil ve svatých Písmech. [3]
  3. Za ženy v Církvi, aby byly stále více vnímány a oceňovány jako její nesmírný poklad. [4]
  4. Za ty, kdo mají moc a vědění, aby je nemarnili hledáním vlastního prospěchu; dali je do služeb dobra a pokroku. [5]
  5. Za ty, kdo se ocitli v hmotné či duchovní nouzi, aby potkali ušlechtilé lidi; našli v sobě vděčnost i sílu zvednout se a jít dál. [6]
  6. Za rodiče, ať se mohou těšit ze svých dětí; za děti, ať jsou bezstarostné a šťastné; za rodiny, ať v nich přebývá láska a radost. [7]
  7. Za nás zde přítomné (a celou naši farnost), abychom svoje síly, vlohy a všechno, cos nám svěřil, užívali ke tvé chvále, nám a druhým ku prospěchu. [8]
  8. Za naše zemřelé, ať smějí vejít do tvé radosti a nekončícího štěstí. [9]

 

Vyslyš nás, Bože, když tě vzýváme,
abychom posilováni tvým Slovem a svátostmi
žili jako děti světla, očekávající den,
kdy se s tvým Synem zjevíme ve slávě. [10]
Neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého
žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.

 

________________________
[ ]   Srov. Ž 147,1.
[2]   Srov. Ž 128,1-2.
[3]   Srov. 2 Tim 3,16-17. Viz II. VATIKÁNSKÝ KONCIL: Dei verbum, věroučná konstituce o Božím zjevení, čl. 2.
[4]   Srov. Př 31,10-13.19-20.30-31. Viz sv. JAN PAVEL II.: Mulieris dignitatem, apoštolský list o důstojnosti a povolání ženy u příležitosti Mariánského roku z 15. srpna 1988.
[5]   Srov. Mt 25,14-30.
[6]   Srov. Př 31,10.20.
[7]   Srov. Ž 128,1-5.
[8]   Srov. Mt 25,14nn; 1 Kor 6,12.
[9]   Srov. Mt 25,19-23; Ž 73,28 (antifona k přijímání).
[10] Srov. 1 Sol 5,1-6; Řím 8,14-23; Ef 5,9; Jer 29,12 (vstupní antifona).
 

Čtení z dnešního dne: Pondělí 25.5.

SK 19,1-8; JAN 16,29-33

Komentář k Jan 16,29-33: Ježíš vyčítavě předpovídá svou opuštěnost. Nechci ho v tomto týdnu přípravy na seslání Ducha svatého ponechat bez své lásky! Můj vztah k Němu mi dává jistotu, že spolu s ním mohu přemoci lhostejný „svět“.

Zdroj: Nedělní liturgie

Letnice, Svatodušní svátky...

(25. 5. 2020) O Letnicích křesťané slaví slavnost seslání Ducha svatého - tedy skutečnost, že Bůh skrze Ducha svatého působí (dodnes)…

Den modliteb za církev v Číně (24.5.)

(22. 5. 2020) Prosby za dar vytrvalosti pro bratry a sestry v Číně...

Den modliteb za pronásledované křesťany

(22. 5. 2020) Každý rok se o 6. neděli velikonoční připomínají naši pronásledovaní bratři a sestry po celém světě.

Emil Kapaun - kněz s černou páskou přes oko (+ 23. 5. 1951)

Emil Kapaun - kněz s černou páskou přes oko  (+ 23. 5. 1951)
(22. 5. 2020) Emil Kapaun byl americký katolický kněz s českými kořeny, který zahynul v zajateckém táboře v Severní Koreji v roce…

Svatá Rita - patronka v beznadějných situacích (22.5.)

Svatá Rita - patronka v beznadějných situacích (22.5.)
(21. 5. 2020) Odkaz svaté Rity je výzvou k oddanosti Kristu Spasiteli - zdroji smíření.

21.5. bl. Franz Jägerstätter

(19. 5. 2020) Franz Jägerstätter byl rakouský farmář, který který nesouhlasil s nadvládou nacistů…

Život plný překážek, protivenství a hledání: Klement Maria Hofbauer Dvořák (svátek 20.5.)

(19. 5. 2020) * 1751, Tasovice u Znojma + 1820, Vídeň, Rakousko

Světový den sdělovacích prostředků

Světový den sdělovacích prostředků
(18. 5. 2020) Světový den sdělovacích prostředků se připomíná vždy na 7. velikonoční neděli, neboli týden před Slavností seslání Ducha…

Nanebevstoupení Páně

(18. 5. 2020) Slavnost Nanebevstoupení Páně se slaví ve čtvrtek - 40. den po Velikonocích. Následující den začíná "novéna" -…

Varování před sektou Shincheonji

Jde o nové náboženské hnutí z Jižní Koreje. Církve po celém světě proti němu varují.

Důvodem je sektářská povaha, manipulativní praktiky, snahu o utajování, zásadní odklon od křesťanského učení apod.

Její členové zpravidla postupně opouštějí rodiny a omezují veškeré kontakty s vnějším světem.

Více informací:

www.scjinfo.cz