Dříve než vstoupíš do zaslíbené země, musíš přejít přes Rudé moře a poušť. (Don Bosco) - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus B)
33. neděle v mezidobí - B / přímluvy

Sestry a bratři, vložme své prosby do rukou, v nichž je všechen čas, dovršení kosmu i konečný úděl každého člověka: [1]
  1. Prosíme za papeže Františka a všechny naše pastýře, ať věrně kážou Slovo, které nikdy nepomine. [2]
  2. Prosíme za všechny křesťany, ať v tomto světě září jako nebeské hvězdy. [3]
  3. Prosíme za planetu Zemi, aby se nestala skládkou naší civilizace. [4]
  4. Prosíme za všechny lidi, ať s Boží pomocí zlo přemáhají dobrem; odvykají násilí a válkám. [5]
  5. Prosíme za ty, kdo hledají odpovědi ve hvězdách a horoskopech, aby našli Toho, který je nade vším. [6]
  6. Prosíme za oběti přírodních katastrof, ať cítí Boží blízkost a obdrží pomoc. [7]
  7. Prosíme za ty, kdo mají panický strach z konce, aby uvěřili, že smrtí vše nekončí. [8]
  8. Prosíme za nás, abychom rádi přicházeli za Tím, který přichází. [9]
  9. Prosíme za všechny, kdo právě umírají, aby vešli branou vedoucí k životu. [10]

 

Dobrý Bože, slyš prosby svého lidu, který vyhlíží onen den a hodinu,

kdy všechno bude obnoveno. Skrze Krista, našeho Pána. [11] Amen.

 

 

 

________________________

[1]   Srov. Mk 13,24-32. Srov. Český misál (1983): Preface 5. pro neděle v mezidobí.

[2]   Srov. Mk 13,2.31.

[3]   Srov. Dan 12,3; Žid 10,14.

[4]   Srov. Mk 13,27.

[5]   Srov. tamtéž, 7-8a.

[6]   Srov. tamtéž, 24-26; Žid 10,12-13.

[7]   Srov. Mk 13,8b.28-29.

[8]   Srov. Dan 12,2; Ž 16,9-10.

[9]   Srov. Mk 13,26.

[10] Srov. Ž 16,11a; Mk 13,29.

[11] Srov. Mk 13,32. Viz Katechismus katolické církve, čl. 1042–1048.

Čtení z dnešního dne: Čtvrtek Zelený čtvrtek

1 Kor 11,23-26; Jan 13,1-15

Komentář k 1 Kor 11,23-26: Chci svým životem docenit dar Kristova Těla tak, abych se proměňoval v to, co jím a piji?

Zdroj: Nedělní liturgie

Velký pátek

(9. 4. 2020) Velký pátek je připomínkou utrpení a smrti Ježíše Krista na kříži.

Na Velký pátek - křížová cesta s papežem (online)

Na Velký pátek - křížová cesta s papežem (online)
(9. 4. 2020) Na Velký pátek večer  v 21.00 proběhne v Římě křížová cesta s papežem Františkem, která bude přenášena televizí…

Velikonoční obřady v pražské katedrále

Velikonoční obřady v pražské katedrále
(9. 4. 2020) Přinášíme přehled letošních velikonočních obřadů ve svatovítské katedrále, včetně možnosti sledování jejich přenosu.

Velikonoce pro jednotlivce – tipy a inspirace

Velikonoce pro jednotlivce – tipy a inspirace
(8. 4. 2020) Někteří lidé budou slavit Velikonoce sami. Nabízíme vám několik tipů, jak plodně prožít velikonoční třídení jen s…

Maria pod křížem nevolá: Sestup z kříže, zachraň sebe i mne!

Maria pod křížem nevolá: Sestup z kříže, zachraň sebe i mne!
(8. 4. 2020) Maria je Matkou naděje. Stejně jako Abraham, také ona doufá, proti vší naději. (maria.cz)

Zelený čtvrtek

(7. 4. 2020) Význam a obsah Zeleného čtvrtku. Proč je zelený?

Křížová cesta - omalovánka (nejen! pro děti)

Křížová cesta - omalovánka (nejen! pro děti)
(6. 4. 2020) Podle Marko Rupnika a umělců Centra Aletti v Římě

Velikonoce

Velikonoce
(6. 4. 2020) Květná neděle, Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota; velikonoční noc (vigilie), příběh Velikonoc.

Kdo mi pokřtí miminko v době pandemie?

(1. 4. 2020) Křest dětí lze snadno odložit. Lze však dobře pochopit strach maminky o život právě narozeného dítěte a její touhu po…

Varování před sektou Shincheonji

Jde o nové náboženské hnutí z Jižní Koreje. Církve po celém světě proti němu varují.

Důvodem je sektářská povaha, manipulativní praktiky, snahu o utajování, zásadní odklon od křesťanského učení apod.

Její členové zpravidla postupně opouštějí rodiny a omezují veškeré kontakty s vnějším světem.

Více informací:

www.scjinfo.cz