Otevřená nebesa osvěcují mé životní putování. Když se zahledím do těchto zářivých nebes, dostávám odvahu  - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus C)
33. neděle v mezidobí - C / přímluvy

Ve jménu Pána Ježíše Krista prosme v Duchu svatém našeho nebeského Otce: [1]

 

 

  1. Svým Duchem v nás rozněcuj lásku k tvému slovu, nechť mu pozorně nasloucháme, studujeme je a rozjímáme nad ním; v něm tě nalézáme, poznáváme a milujeme. [2]     
  2. Týmž životodárným Duchem osvěcuj pastýře Církve, aby tvé slovo uchovávali, vykládali a šířili s láskou, moudrostí a apoštolskou horlivostí. [3]
  3. Duchem svatým naplňuj všechny svoje děti, aby dobře četly znamení doby a nedaly se svést šiřiteli falešných nauk. [4]
  4. Návštěvníkům a obdivovatelům našich chrámů dej, ať se tu s tebou vpravdě setkají a sami se jednou stanou chrámy tvého Ducha. [5]
  5. Spravuj svět ve spravedlnosti a národy podle práva prostřednictvím rozvážných a mírumilovných lidí. [6]
  6. Stůj při všech, jejichž životy a zdraví ohrožují války, přírodní živly, hladomory, epidemie, dlouhotrvající nejistoty a strach. [7]
  7. Pomáhej lidem, kteří by pracovat chtěli, ale nemohou, i těm, kdo by pracovat mohli, ale nechtějí. [8]
  8. Umírajícím bez víry a v nelásce dopřej milost obrácení v posledním okamžiku. [9]

 

Bože, náš Otče, připojujeme se k prosbám všech tvých ctitelů

s nadějí, že nám vzejde Slunce spravedlnosti, tvůj Syn,

náš Pán Ježíš Kristus, který s tebou v jednotě Ducha svatého

žije a kraluje po všechny věky věků. [10] Amen.

 

 

________________________

[1] Srov. Jan 14,13; 16,23b; Kol 3,17.

[2] Srov. II. VATIKÁNSKÝ KONCIL (II. VAT.): Dei verbum (DV), věroučná konstituce o Božím zjevení, čl. 21–26. Viz Den Bible, připadající každoročně na 33. neděli v mezidobí.

[3] Srov. Lk 21,15. Srov. DV, 9.

[4] Srov. Lk 21,5-9. Viz II. VAT.: Gaudium et spes, pastorální konstituce o církvi v dnešním světě, čl. 4, 11.

[5] Srov. Lk 21,5-6; 1 Kor 3,17b.

[6] Srov. Ž 98,9.

[7] Srov. Lk 21,10-11.

[8] Srov. 2 Sol 3,7-12.

[9] Srov. 1 Jan 3,15.

[10] Srov. Mal 3,20a.

 

 

Čtení z dnešního dne: Pátek 23. 2.

1. čtení - Ez 18,21-28; Evangelium - Mt 5,20-26

Komentář k Ez 18,21-28: Obrácení není pouze odvrácení se od špatnosti, ale změna vztahu k Bohu. On není jakýmsi „hlídačem“, ale chce mou lásku! Právě to má být impulsem pro mé jednání.

Zdroj: Nedělní liturgie

Händel - výročí narození (* 23. února 1685)

(22. 2. 2024) Tělnatý, cholerický a věřiteli pronásledovaný skladatel přinesl přese všechno skvělé plody...

Stolec svatého Petra (22.2.)

Stolec svatého Petra (22.2.)
(21. 2. 2024) Svátek stolce svatého Petra připomíná primát apoštola Petra mezi ostatními apoštoly. Tuto službu ustanovil sám Ježíš a…

Co je důležitější než půst? / k poslechu

Co je důležitější než půst? / k poslechu
(16. 2. 2024) „Zaměření na druhé je důležitější než půst.“

DOPORUČUJEME NOVOU KNIHU, průvodce postem a Velikonocemi na každý den

DOPORUČUJEME NOVOU KNIHU, průvodce postem a Velikonocemi na každý den
(15. 2. 2024) Průvodce postní a velikonoční dobou – od Popeleční středy až po slavnost Seslání Ducha Svatého

15.2. - památka 14 pražských mučedníků - Bl. Bedřicha Bachsteina a druhů

15.2. - památka 14 pražských mučedníků - Bl. Bedřicha Bachsteina a druhů
(14. 2. 2024) 15. února 1611 bylo v klášterním kostele Panny Marie Sněžné v Praze umučeno 14 františkánů. 

Popeleční středou začíná Postní doba

(13. 2. 2024) Je důležité, aby se křesťan v postní době nezabýval sám sebou, ale především Bohem samotným...

sv. Valentin z Terni (14. února)

(12. 2. 2024) Svatý Valentin, jeden z nejuctívanějších světců na světě, byl občanem Interamny (dnešní Terni) v Umbrii a podstoupil…


Konference Jak slyšet Boží hlas s Petem Greigem 
22. – 23. 3. 2024 v Praze.