Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus C)
33. neděle v mezidobí - C / přímluvy

Ve jménu Pána Ježíše Krista prosme v Duchu svatém našeho nebeského Otce: [1]

 

 

  1. Svým Duchem v nás rozněcuj lásku k tvému slovu, nechť mu pozorně nasloucháme, studujeme je a rozjímáme nad ním; v něm tě nalézáme, poznáváme a milujeme. [2]     
  2. Týmž životodárným Duchem osvěcuj pastýře Církve, aby tvé slovo uchovávali, vykládali a šířili s láskou, moudrostí a apoštolskou horlivostí. [3]
  3. Duchem svatým naplňuj všechny svoje děti, aby dobře četly znamení doby a nedaly se svést šiřiteli falešných nauk. [4]
  4. Návštěvníkům a obdivovatelům našich chrámů dej, ať se tu s tebou vpravdě setkají a sami se jednou stanou chrámy tvého Ducha. [5]
  5. Spravuj svět ve spravedlnosti a národy podle práva prostřednictvím rozvážných a mírumilovných lidí. [6]
  6. Stůj při všech, jejichž životy a zdraví ohrožují války, přírodní živly, hladomory, epidemie, dlouhotrvající nejistoty a strach. [7]
  7. Pomáhej lidem, kteří by pracovat chtěli, ale nemohou, i těm, kdo by pracovat mohli, ale nechtějí. [8]
  8. Umírajícím bez víry a v nelásce dopřej milost obrácení v posledním okamžiku. [9]

 

Bože, náš Otče, připojujeme se k prosbám všech tvých ctitelů

s nadějí, že nám vzejde Slunce spravedlnosti, tvůj Syn,

náš Pán Ježíš Kristus, který s tebou v jednotě Ducha svatého

žije a kraluje po všechny věky věků. [10] Amen.

 

 

________________________

[1] Srov. Jan 14,13; 16,23b; Kol 3,17.

[2] Srov. II. VATIKÁNSKÝ KONCIL (II. VAT.): Dei verbum (DV), věroučná konstituce o Božím zjevení, čl. 21–26. Viz Den Bible, připadající každoročně na 33. neděli v mezidobí.

[3] Srov. Lk 21,15. Srov. DV, 9.

[4] Srov. Lk 21,5-9. Viz II. VAT.: Gaudium et spes, pastorální konstituce o církvi v dnešním světě, čl. 4, 11.

[5] Srov. Lk 21,5-6; 1 Kor 3,17b.

[6] Srov. Ž 98,9.

[7] Srov. Lk 21,10-11.

[8] Srov. 2 Sol 3,7-12.

[9] Srov. 1 Jan 3,15.

[10] Srov. Mal 3,20a.

 

 

Čtení z dnešního dne: Středa 22.9.

Ezd 9,5-9; Tob 13; ; Lk 9,1-6

Komentář k Ezd 9,5-9 : Smíšené sňatky ohrožovaly samotnou existenci národa. Ezdrášova modlitba je výkřikem a poznáním: lidé si tak sami ničí to, co jim Hospodin dopřál obnovit.

Zdroj: Nedělní liturgie

Sv. Padre Pio (23.9.)

Sv. Padre Pio (23.9.)
(22. 9. 2021) Otec Pio z Pietrelciny (1887 - 1968) je jednou z nejvýraznějších světeckých postav 20. století. Po celých padesát let…

Sobota pro ženy 16.10.2021 v Praze Dejvicích

(21. 9. 2021) Jedná se o program s dlouholetou tradicí. Původně to byla duchovně-vzdělávací setkání pro manželky, v současnosti jsou…

21.9. sv. Matouš

(20. 9. 2021) Dynamika Božího povolání a lidské odpovědi

20. září - památka korejských mučedníků

(19. 9. 2021) "... Už máme velmi blízko k rozhodujícímu zápasu, snažně vás prosím, žijte věrně z víry, abyste jednou vešli tam,…

Jak se stavět k odpadlíkům od církve? (Svatí Kornélius a Cyprián, svátek 17.9.)

(16. 9. 2021) Když v roce 251 pominulo pronásledování křesťanů, mnozí z těch, kteří předtím ze strachu od víry odpadli, se chtěli do…

Teolog, který nebyl odtažený od každodenních a aktuálních problémů

Teolog, který nebyl odtažený od každodenních a aktuálních problémů
(16. 9. 2021) Adolf Kajpr (5. 7. 1902, Hředle na Kladensku – 17. 9. 1959, komunistická věznice Leopoldov)

Kněz, kterého zastřelila sicilská mafie

(14. 9. 2021) 15. září 1993 byl sicilskou mafií zavražděn kněz Giuseppe Puglisi. Padre Giuseppe Puglisi se pokusil se o nemožné…

Papež František na Slovensku 12.-15.9.2021

Papež František na Slovensku 12.-15.9.2021
(13. 9. 2021) Odkazy na zdroje informací o cestě papeža Františka na Slovensko.

Svátek povýšení svatého kříže - 14. září

(13. 9. 2021) Kříž symbolizuje lásku Boha k člověku