Vylej před Bohem své srdce "Lidé, doufejte v Boha v každé době, před ním vylejte své srdce, - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Advent (cyklus B)
4. neděle adventní - B / přímluvy

Potěšeni andělskou zvěstí o Božím Synu, který přijal naše lidství, vzývejme jeho dobrého Otce: [1]
  1. Posvěcuj a naplňuj křesťany týmž životodárným Duchem, který sestoupil na Pannu Marii. [2]
  2. Ukaž svou moc lidem všech národů, ať uvěří v Ježíše Krista, tvého vtěleného Syna. [3]
  3. Dej těm, kdo národům vládnou, moudrost, starostlivost a mírnost svého služebníka Davida. [4]
  4. Přebývej s obyvateli naší vlasti, aby nejen v tomto čase byli k sobě laskaví a slušní. [5]
  5. Buď vzácným hostem a nejkrásnějším darem pro ty, kdo budou v příštích dnech sami. [6]
  6. Navštiv svou milostí bezdětné manžele a potěš je darem nového života. [7]
  7. Projasni starosti, jež tíží každého člověka, světlem adventního poselství. [8]
  8. Ozdob vším, čím nás advent obohacuje, toto (farní) společenství i naše domovy.
  9. Uveď do svého otcovského domu naše zemřelé, ať mohou navěky zpívat o tvých milostech. [9]

 

U tebe, Bože, není nic nemožného;

vyslyš nás pro své milosrdenství,

ztělesněné tvým jednorozeným Synem, Ježíšem Kristem.

Skrze něj ti patří čest a sláva na věčné věky. Amen. [10]

 

 

________________________

[2]   Srov. Lk 1,35.

[3]   Srov. tamtéž, 30-32.35; Řím 16,25-26.

[4]   Srov. Ž 89,4b; 2 Sam 7,1-5.8b-12; Lk 1,32.

[5]   Srov. 2 Sam 7,9a.

[6]   Srov. Lk 1,26-35.

[7]   Srov. tamtéž, 5-14.36.

[8]   Srov. tamtéž, 28-37.

[9]   Srov. 2 Sam 7,5; Ž 89,2.

[10] Srov. Ž 89,2-3.29 (Český ekumenický překlad); Lk 1,37; Řím 16,25.27.

 

Čtení z dnešního dne: Neděle . .

Sk 15,1-2.22-29; Žalm 67; Zj 21,10-14.22-23
Jan 14,23-29

Církev zakouší nejednu složitou situaci. Nejde jen o správné porozumění víře a její věrné zachovávání, ale i o běžné zajištění fungování. A k tomu Pán říká: „Pokoj vám dávám“. Pokoj je stav srdce, když je v klidu, bez ohrožení, strachů… Ježíšův pokoj je darem Ducha svatého. I uprostřed otázek, starostí, dokonce uprostřed válečných hrůz umí Bůh vstupovat do srdce a vnášet pokoj. Tento pokoj je živý, tvůrčí, protože ho přináší Boží Duch. Je to pokoj, který nenechává věci ležet ladem, ani nejde o rezignaci či lenost. Je to pokoj, který motivuje, vítr, který vede loď, aby plula do cíle.

Zdroj: Nedělní liturgie

Letnice, Svatodušní svátky...

(29. 5. 2022) O Letnicích křesťané slaví slavnost seslání Ducha svatého - tedy skutečnost, že Bůh skrze Ducha svatého působí (dodnes)…

Světový den sdělovacích prostředků

Světový den sdělovacích prostředků
(22. 5. 2022) Světový den sdělovacích prostředků se připomíná vždy na 7. velikonoční neděli, neboli týden před Slavností seslání Ducha…

Nanebevstoupení Páně

(22. 5. 2022) Slavnost Nanebevstoupení Páně se slaví ve čtvrtek - 40. den po Velikonocích. Následující den začíná "novéna" -…

Den modliteb za církev v Číně (24.5.)

(22. 5. 2022) Prosby za dar vytrvalosti pro bratry a sestry v Číně...

Emil Kapaun - kněz s černou páskou přes oko (+ 23. 5. 1951)

Emil Kapaun - kněz s černou páskou přes oko  (+ 23. 5. 1951)
(22. 5. 2022) Emil Kapaun byl americký katolický kněz s českými kořeny, který zahynul v zajateckém táboře v Severní Koreji v roce…

Svatá Rita - patronka v beznadějných situacích (22.5.)

Svatá Rita - patronka v beznadějných situacích (22.5.)
(21. 5. 2022) Odkaz svaté Rity je výzvou k oddanosti Kristu Spasiteli - zdroji smíření.

21.5. bl. Franz Jägerstätter

21.5. bl. Franz Jägerstätter
(19. 5. 2022) Franz Jägerstätter byl rakouský farmář,  který považoval nacismus jako neslučitelný s…