Krbec Jan | Sekce: Kázání

Advent (cyklus C)
4. NEDĚLE ADVENTNÍ - C / PŘÍMLUVY

Shromážděni k oslavě láskyplného Otce, který nám ve svém Synu přináší mír a bezpečí (1), s radostnou důvěrou prosme:

1. Dobrý Bože, posiluj všechny, kteří ti náležejí, aby jako Panna Maria naslouchali tvému slovu, důvěřovali mu a svými životy na ně odpovídali. (2)

2. Pastýři Izraele (3), žehnej těm, jimž jsi svěřil svoje stádce, ať je vedou v Duchu Kristovy lásky a odevzdanosti do tvé vůle. (4)

3. Svůj mír a pokoj daruj obyvatelům území a míst, která jsou spjata s událostmi Ježíšova vtělení, narození, skrytého i veřejného života.

4. Dej zakusit všem, kteří jsou před tváří světa i před sebou samými malí, nepotřební a opovrhovaní, že v tvých očích jsou drahocenní a tvým srdcem milovaní. (5)

5. Pomáhej našemu společenství, ať se o svou radost umíme dělit s lidmi nevěřícími, váhavými a hledajícími, kteří mezi nás přicházejí či přijdou, aby pocítili, že i pro ně se tvůj Syn stal člověkem. (6)

6. Těm, které jsi povolal k sobě, dopřej uvidět jas svojí tváře a navěky velebit tvoje svaté jméno. (7)


Milosrdný Otče, kéž společně s Alžbětou plesáme ve tvém Duchu, že zcela nadosah máme tvé vtělené Slovo (8), tvého Syna, našeho Pána Ježíše Krista, který s tebou v jednotě Ducha svatého žije a vládne po všechny věky věků. Amen.

 

(1) Srov. Mich 5,3-4.
(2) Srov. Lk 1,39-45.
(3) Srov. Ž 80,2.
(4) Srov. Žid 10,5-10.
(5) Srov. Mich 5,1.
(6) Srov. Lk 1,42-43; Žid 10,5.
(7) Srov. Ž 80,4.19.
(8) Srov. Lk 1,41-45.

 

Čtení z dnešního dne: Sobota 8. 5.

Sk 16,1-10; Jan 15,18-21

Komentář k Jan 15,18-21: Spojení s Kristem v době pronásledování oživuje naši víru. Chci dnes proto myslet na ty, kteří trpí pro svou věrnost Kristu. A děkovat, že ve svobodě mohu svědčit (zatím) jiným způsobem.

Zdroj: Nedělní liturgie

Den matek

(9. 5. 2021) Svátek matek (den matek) se slaví druhou květnovou neděli.

Projděte se, nebo proběhněte a pomozte tak těm, kteří svůj životní běh už končí

Projděte se, nebo proběhněte a pomozte tak těm, kteří svůj životní běh už končí
(7. 5. 2021) Benefiční běh (či procházka) pro Hospic sv. Štěpána v Litoměřicích. 1. - 21. 5. 2021. Registračním…

Den modliteb za pronásledované křesťany

(6. 5. 2021) Každý rok se o 6. neděli velikonoční připomínají naši pronásledovaní bratři a sestry po celém světě.

Svatý Jan Sarkander (svátek 6.5.)

(5. 5. 2021) Na osobu vězněného kněze Jana Sarkandera se zástupně vylila veškerá zášť, nakumulovaná letitými náboženskými nesváry a…

Celosvětový růžencový maraton v květnu

Celosvětový růžencový maraton v květnu
(30. 4. 2021) Papež František vyzývá ke společné modlitbě růžence v květnu. Na každý den je připravený jeden konkrétní…

Květen - měsíc Panny Marie

(30. 4. 2021) Měsíc květen bývá oblíben z různých hledisek.

Panna Maria není bohyně (Vojtěch Kodet)

(30. 4. 2021) Jak by ne/měla vypadat zdravá mariánská úcta? (Odkaz na Vojtechkodet.cz)

Žena oděná sluncem, s korunou z dvanácti hvězd

Žena oděná sluncem, s korunou z dvanácti hvězd
(29. 4. 2021) Na nebi se objevilo veliké znamení: žena oděná sluncem, s měsícem pod nohama a s korunou z dvanácti hvězd kolem hlavy.…

1.5. Sv. Josefa, Dělníka - Svátek práce

(29. 4. 2021) Člověk se v práci nejen realizuje, ale je to zároveň i služba bližnímu, společnosti, a tím i Kristu.