Jestliže mě miluješ, nemysli na svou pastvu Co znamená Ježíšovo trojí: „Miluješ mě?“ - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Advent (cyklus C)
4. NEDĚLE ADVENTNÍ - C / PŘÍMLUVY

Shromážděni k oslavě láskyplného Otce, který nám ve svém Synu přináší mír a bezpečí (1), s radostnou důvěrou prosme:

1. Dobrý Bože, posiluj všechny, kteří ti náležejí, aby jako Panna Maria naslouchali tvému slovu, důvěřovali mu a svými životy na ně odpovídali. (2)

2. Pastýři Izraele (3), žehnej těm, jimž jsi svěřil svoje stádce, ať je vedou v Duchu Kristovy lásky a odevzdanosti do tvé vůle. (4)

3. Svůj mír a pokoj daruj obyvatelům území a míst, která jsou spjata s událostmi Ježíšova vtělení, narození, skrytého i veřejného života.

4. Dej zakusit všem, kteří jsou před tváří světa i před sebou samými malí, nepotřební a opovrhovaní, že v tvých očích jsou drahocenní a tvým srdcem milovaní. (5)

5. Pomáhej našemu společenství, ať se o svou radost umíme dělit s lidmi nevěřícími, váhavými a hledajícími, kteří mezi nás přicházejí či přijdou, aby pocítili, že i pro ně se tvůj Syn stal člověkem. (6)

6. Těm, které jsi povolal k sobě, dopřej uvidět jas svojí tváře a navěky velebit tvoje svaté jméno. (7)


Milosrdný Otče, kéž společně s Alžbětou plesáme ve tvém Duchu, že zcela nadosah máme tvé vtělené Slovo (8), tvého Syna, našeho Pána Ježíše Krista, který s tebou v jednotě Ducha svatého žije a vládne po všechny věky věků. Amen.

 

(1) Srov. Mich 5,3-4.
(2) Srov. Lk 1,39-45.
(3) Srov. Ž 80,2.
(4) Srov. Žid 10,5-10.
(5) Srov. Mich 5,1.
(6) Srov. Lk 1,42-43; Žid 10,5.
(7) Srov. Ž 80,4.19.
(8) Srov. Lk 1,41-45.

 

Čtení z dnešního dne: Neděle . .

Job 38,1.8-11; Žalm Žl 107,23-24.25-26.28-29.30-31; 2 Kor 5,14-17
Mk 4,35-41

„Proč se bojíte?“, říká Ježíš vyděšeným učedníkům. A není divu, ve tmě se jejich loď potápěla pod náporem vichřice. Není snadné uvěřit, že Ježíš má moc utišit bouři, že je spolehlivým Mistrem, pevným bodem vesmíru, před kterým i zlo musí padnout na kolena. Je obtížné tomu uprostřed divokého světa věřit, ale lze si to ověřit! Buď vlastní zkušeností, pokud se zkusíme o víru skutečně opřít, z dějin, anebo ze svědectví jiných lidí. Stálo by za to slyšet jiné křesťany z našeho společenství, kteří se o Boha opřeli a zažili to, co učedníci: moře zmlklo a nastalo úplné ticho. Zkusme si sami vzpomenout, kdy se Bůh v našem životě o nás postaral?

Zdroj: Nedělní liturgie

Narození Jana Křtitele (svátek 24. 6.)

Narození Jana Křtitele (svátek 24. 6.)
(23. 6. 2024) Početím Jana Křtitele se odstartovaly události přímo vedoucí k našemu vykoupení. Proto církev věnuje pozornost nejen…

MANŽELSKÁ SETKÁNÍ - Letní kurzy v roce 2024

MANŽELSKÁ SETKÁNÍ - Letní kurzy v roce 2024
(22. 6. 2024) Kurzy zaměřené na obnovu a prohloubení vztahů mezi manžely a v rodině s názvem ´Manželská setkání´…

Sv. Jan Fisher (svátek 22.6.)

Sv. Jan Fisher (svátek 22.6.)
(21. 6. 2024) Horlivý a zbožný biskup, který žil v chudobě. Reformátor kléru. Popraven králem Jindřichem VII. 22. 6. 1535

sv. Tomáš More (22.6.)

(20. 6. 2024) Filozof, politik, humorista, mučedník... Popraven (1535) králem Jindřichem VII. 

Patron lidí závislých na alkoholu - Matt Talbot (19.6.)

Patron lidí závislých na alkoholu - Matt Talbot (19.6.)
(18. 6. 2024) Matt se narodil 2. 5. 1856 v Dublinu v Irsku. Všichni muži v rodině pili tak, že se…

Pouť důvěry Taizé - 47. Silvestrovské setkání evropských mladých dospělých

Pouť důvěry Taizé -  47. Silvestrovské setkání evropských mladých dospělých
(16. 6. 2024) Estonské hlavní město Tallinn bude hostit příští evropské setkání mládeže Taizé ve dnech 28.12.2024-1.01.2025.

Jan Nepomucký Neumann (svátek 19.6.)

Jan Nepomucký Neumann (svátek 19.6.)
(15. 6. 2024) Prachatický rodák Jan Nepomucký Neumann se stal misionářem v USA a americkým světcem. Ztělesňoval most mezi různými…