Upadl jsi, nebo upadla? Ale vždy jsi milován a milována a Bůh ti důvěřuje! - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Advent (cyklus C)
4. NEDĚLE ADVENTNÍ - C / PŘÍMLUVY

Shromážděni k oslavě láskyplného Otce, který nám ve svém Synu přináší mír a bezpečí (1), s radostnou důvěrou prosme:

1. Dobrý Bože, posiluj všechny, kteří ti náležejí, aby jako Panna Maria naslouchali tvému slovu, důvěřovali mu a svými životy na ně odpovídali. (2)

2. Pastýři Izraele (3), žehnej těm, jimž jsi svěřil svoje stádce, ať je vedou v Duchu Kristovy lásky a odevzdanosti do tvé vůle. (4)

3. Svůj mír a pokoj daruj obyvatelům území a míst, která jsou spjata s událostmi Ježíšova vtělení, narození, skrytého i veřejného života.

4. Dej zakusit všem, kteří jsou před tváří světa i před sebou samými malí, nepotřební a opovrhovaní, že v tvých očích jsou drahocenní a tvým srdcem milovaní. (5)

5. Pomáhej našemu společenství, ať se o svou radost umíme dělit s lidmi nevěřícími, váhavými a hledajícími, kteří mezi nás přicházejí či přijdou, aby pocítili, že i pro ně se tvůj Syn stal člověkem. (6)

6. Těm, které jsi povolal k sobě, dopřej uvidět jas svojí tváře a navěky velebit tvoje svaté jméno. (7)


Milosrdný Otče, kéž společně s Alžbětou plesáme ve tvém Duchu, že zcela nadosah máme tvé vtělené Slovo (8), tvého Syna, našeho Pána Ježíše Krista, který s tebou v jednotě Ducha svatého žije a vládne po všechny věky věků. Amen.

 

(1) Srov. Mich 5,3-4.
(2) Srov. Lk 1,39-45.
(3) Srov. Ž 80,2.
(4) Srov. Žid 10,5-10.
(5) Srov. Mich 5,1.
(6) Srov. Lk 1,42-43; Žid 10,5.
(7) Srov. Ž 80,4.19.
(8) Srov. Lk 1,41-45.

 

Čtení z dnešního dne: Sobota 10. 6.

1. čtení - Tob 12,1.5-15.20; Evangelium - Mk 12,38-44

Komentář k Tob 12,1.5-15.20: Rafaelova slova uzdravují a představují návrat ke šťastnému prožívání víry v životě. Jak potřebné pro mě, který trávím čas v přesycené, zhýčkané společnosti…

Zdroj: Nedělní liturgie

Nejsvětější srdce Ježíšovo - slavnost

Nejsvětější srdce Ježíšovo - slavnost
(10. 6. 2023) Svátek Nejsvětějšího Srdce Ježíšova ustanovil r. 1856 Pius IX. na třetí pátek po letnicích. Co je obsahem tohoto…

Svatý Norbert – zasažený bleskem (6. červen)

(4. 6. 2023) Norbert (asi 1085 – 1134) byl zprvu podjáhnem ve službách kolínského arcibiskupa a později císaře Jindřicha V. S…

Invaze spojeneckých vojsk v Normandii (výročí 6. června 1944)

(4. 6. 2023) Není zapotřebí jen lidí odvážných, chytrých a silných…

Slavnost Těla a krve Páně (´Božího těla´)

(3. 6. 2023) Svátek, který katolická církev slaví ve čtvrtek po svátku Nejsvětější Trojice, aby zvlášť oslavila - eucharistii.

5. června -´Světový den životního prostředí´

(3. 6. 2023) Sama Země má svou důstojnost, kterou máme respektovat. (Benedikt XVI.) 5. 6. se připomíná "Světový den životního…

Ubožáku, tobě se líbí křesťanství?

(31. 5. 2023) Sv. Justin, mučedník - svátek 1.6.

Nejsvětější Trojice

Nejsvětější Trojice
(29. 5. 2023) V  neděli po Letnicích (Slavnosti seslání Ducha svatého) se připomíná mysterium Boha v Trojici.