V každém člověku je kousek samoty, kterou nemůže vyplnit žádná lidská blízkost. - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Postní doba (cyklus A)
4. neděle postní - A / přímluvy

Milovaní, prosme Pána – naši radost, světlo a uzdravení – slovy: Pane, smiluj se. [1]
  1. Prosme Pána za Církev a všechny pokřtěné, ať všude a všem zvěstují, kdo je světlem světa. [2]
  2. Prosme za čekatele křtu, aby se jim otevřel vnitřní zrak; nežili už ve tmě, ale stali se světlem v Pánu. [3]
  3. Prosme za vladaře národů, ať se rozhodují a konají ve světle dobra, pravdy a spravedlnosti. [4]
  4. Prosme za nevidomé a slabozraké, aby své oči a světlo našli v milujících bližních. [5]
  5. Prosme za ty, kdo tápají v duchovní temnotě, aby se jim dostalo světla víry. [6]
  6. Prosme Pána za oběti sektářství a náboženského fanatismu, aby je osvítil a osvobodil Pravdou. [7]
  7. Prosme Pána, aby dal procitnout těm, kdo předstírají ctnost, ale potají se dopouštějí hříchu. [8]
  8. Prosme za toto společenství, abychom byli světlem a požehnáním pro naši obec a její obyvatele. [9]  
  9. Prosme za naše zemřelé, aby se v Otcově domě navěky těšili z Pánova světla. [10]

 

Pane Ježíši Kriste, ty vidíš do srdcí a znáš všechna lidská přání.

Učiň, ať i my vidíme a žijeme tak, jak si to přeješ. [11]

Ty, který žiješ a vládneš na věky věků. Amen.

 

 

 

 

________________________

[[1]]   Srov. Jan 9,1-41; Iz 66,10-11 (vstupní antifona této neděle).

[2]   Srov. tamtéž, 4-5. Srov. II. VATIKÁNSKÝ KONCIL: Lumen gentium, věroučná konstituce o církvi, čl. 1.

[3]   Srov. Jan 9,10-11.35-39; Ef 5,8.

[4]   Srov. Ef 5,9.

[5]   Srov. Jan 9,1-4.

[6]   Srov. tamtéž, 30.35-39.

[7]   Srov. Ef 5,14; Jan 14,6.

[8]   Srov. Jan 9,35-39; Ef 5,11-12.

[9]   Srov. Ef 5,9nn.

[10] Srov. Ž 23,6.

[11] Srov. 1 Sam 16,7; Jan 9,6-7.17.35-38; Ef 5,10.

 

 

 

Čtení z dnešního dne: Úterý 11. 8.

Ez 2,8 – 3,4; Mt 18,1-5.10.12-14

Komentář k Mt 18,1-5.10.12-14: Pokládám-li se za věrnou ovečku, musím mít se svým Pánem trpělivost, když se vydá hledat tu ztracenou. Ano, v tu chvíli se mi zdá vzdálený…

Zdroj: Nedělní liturgie

Charita pro Libanon

Charita pro Libanon
(10. 8. 2020) V reakci na výbuch, který v úterý 4. srpna 2020 otřásl libanonským Bejrútem, vyhlašuje Charita Česká…

Abbé Pierre - výročí narození (* 5. 8.1912 + 22. 1.2007)

(4. 8. 2020) Francie je ke křesťanství poměrně vlažná. Přesto byl její nejpopulárnější osobností po mnoho desetiletí františkánský…

Proměnění Páně (6.8.)

(4. 8. 2020) Událost Proměnění Páně obrací náš pohled k Božímu světlu, abychom se tak vymanili z temnot života…

Jan Maria Vianney (svátek 4.8.)

(2. 8. 2020) “Má-li člověk Ducha svatého, jak sladké jsou všechna námahy tohoto světa“, říká svatý Jan Maria Vianney (který netrpěl…

Sv. Ignác z Loyoly (svátek 31.7.)

(30. 7. 2020) Zakladatel Jezuitů. Ignác chtěl být původně rytířem a vstoupit do služeb kastilského krále Karla V. Nakonec vstoupil do…

Václav Dvořák († 30. 7. 2008)

(29. 7. 2020) Mons. Václav Dvořák (1921 - 2008) byl jedním z kněží, jejichž víra byla tvrdě zkoušena nejdříve v totálním nasazení v…

sv. Marta (29.7.)

(28. 7. 2020) Člověk se mnohdy nechá strhnout naléhavými potřebami a opomene to, co je opravdu důležité. Toto nebezpečí číhá na každém…

Svatá Marie Magdalena (Magdalská, Magda) – svátek 22.7.

(20. 7. 2020) Kdo vlastně byla Marie Magdalská? Ještě donedávna se v ní spojovaly celkem tři ženské postavy známé z evangelií. (odkaz…