Krbec Jan | Sekce: Kázání

Postní doba (cyklus A)
4. neděle postní - A / přímluvy

Milovaní, prosme Pána – naši radost, světlo a uzdravení – slovy: Pane, smiluj se. [1]
  1. Prosme Pána za Církev a všechny pokřtěné, ať všude a všem zvěstují, kdo je světlem světa. [2]
  2. Prosme za čekatele křtu, aby se jim otevřel vnitřní zrak; nežili už ve tmě, ale stali se světlem v Pánu. [3]
  3. Prosme za vladaře národů, ať se rozhodují a konají ve světle dobra, pravdy a spravedlnosti. [4]
  4. Prosme za nevidomé a slabozraké, aby své oči a světlo našli v milujících bližních. [5]
  5. Prosme za ty, kdo tápají v duchovní temnotě, aby se jim dostalo světla víry. [6]
  6. Prosme Pána za oběti sektářství a náboženského fanatismu, aby je osvítil a osvobodil Pravdou. [7]
  7. Prosme Pána, aby dal procitnout těm, kdo předstírají ctnost, ale potají se dopouštějí hříchu. [8]
  8. Prosme za toto společenství, abychom byli světlem a požehnáním pro naši obec a její obyvatele. [9]  
  9. Prosme za naše zemřelé, aby se v Otcově domě navěky těšili z Pánova světla. [10]

 

Pane Ježíši Kriste, ty vidíš do srdcí a znáš všechna lidská přání.

Učiň, ať i my vidíme a žijeme tak, jak si to přeješ. [11]

Ty, který žiješ a vládneš na věky věků. Amen.

 

 

 

 

________________________

[[1]]   Srov. Jan 9,1-41; Iz 66,10-11 (vstupní antifona této neděle).

[2]   Srov. tamtéž, 4-5. Srov. II. VATIKÁNSKÝ KONCIL: Lumen gentium, věroučná konstituce o církvi, čl. 1.

[3]   Srov. Jan 9,10-11.35-39; Ef 5,8.

[4]   Srov. Ef 5,9.

[5]   Srov. Jan 9,1-4.

[6]   Srov. tamtéž, 30.35-39.

[7]   Srov. Ef 5,14; Jan 14,6.

[8]   Srov. Jan 9,35-39; Ef 5,11-12.

[9]   Srov. Ef 5,9nn.

[10] Srov. Ž 23,6.

[11] Srov. 1 Sam 16,7; Jan 9,6-7.17.35-38; Ef 5,10.

 

 

 

Čtení z dnešního dne: Pondělí 22. 4.

Sk 11,1-18; Evangelium Jan 10,1-10

Komentář k Sk 11,1-18: I dnes zve naše víra k překonávání hranic. S odvahou se máme otevírat, inspirováni snem, podobně jako první papež.

Zdroj: Nedělní liturgie

Den Země - 22. dubna

Den Země - 22. dubna
(22. 4. 2024) 22. dubna si celosvětově připomínáme Den Země. Nejde o svátek, kdy bychom se měli stát nějakými pohanskými uctívači…

Svatý Vojtěch (23. duben)

(22. 4. 2024) Dvakrát z Čech odešel a dvakrát se vrátil. Svůj život završil mučednickou smrtí při hlásání evangelia pohanům v…

Celosvětový den skautů - 24. duben

Celosvětový den skautů - 24. duben
(21. 4. 2024) Na svátek sv. Jiří se po celém světě připomíná Den skautů.

P. Emil Kapaun (* 20. 4. 1916)

P. Emil Kapaun (* 20. 4. 1916)
(19. 4. 2024) Emil Kapaun byl Americký katolický kněz s českými kořeny, který zahynul v zajateckém táboře v Severní Koreji v roce…

Vychovával mládež ke svobodě jako křesťany a skauty - a stal se obětí fašistů

Vychovával mládež ke svobodě jako křesťany a skauty - a stal se obětí fašistů
(15. 4. 2024) Kněz Giovanni Minzoni rozuměl toxickému náboji ideologií

Týden modliteb za duchovní povolání

(15. 4. 2024) Týden modliteb za duchovní povolání každoročně vrcholí o 4. neděli velikonoční, která se nazývá nedělí Dobrého pastýře…

Sv. Damián de Veuster - největší Belgičan všech dob (svátek 15. 4.)

(14. 4. 2024) Diváci vlámské televize VRT nedávno zvolili v anketě největší Belgičan všech dob P. Damiána de Veuster