Duch svatý je Bohem působícím v nás. - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus A)
4. neděle v mezidobí – A / přímluvy

Sestry a bratři, s Pánem Ježíšem a jeho učedníky vystupme na Horu blahoslavenství a pokorně prosme: [1]
  1. Učiň svou Církev rukama, jež otvírají brány Božího království. [2]
  2. Žehnej zasvěceným osobám, aby žily v radosti blahoslavenství. [3]
  3. Pomáhej mocným světa hledat spravedlnost a hájit mír. [4]
  4. Bohatství své milosti vylej na všechny pokorné a chudé. [5]
  5. Pronásledované křesťany naplň důvěrou ve svá zaslíbení. [6]
  6. Naše úzkosti a slzy proměň v naději a smích. [7]
  7. Zůstávej s touto farností, ať je společenstvím blahoslavených, to je šťastných. [8]
  8. Dopřej našim zesnulým radovat se a jásat nad nebeskou odměnou. [9]

 

Na tvé slovo, Pane Ježíši, odpovídáme svými prosbami a věříme,
že nás vyslyšíš. [10]
Ty, který žiješ a vládneš na věky věků. Amen.

__________________________

[1] Srov. Mt 5,1.

[2] Srov. tamtéž, 3.10. Viz II. VATIKÁNSKÝ KONCIL: Lumen gentium, věroučná konstituce o církvi, čl. 3.

[3] Srov. Mt 5,3-10.11-12.

[4] Srov. tamtéž, 6.9.

[5] Srov. Ž 146,6c-9; Sof 2,3;3,12-13; Mt 5,3.5; 1 Kor 1,26-31.

[6] Srov. Mt 5,10.11.

[7] Srov. tamtéž, 4.

[8] Srov. Katechismus katolické církve, čl. 1716–1719.

[9] Srov. Mt 5,12a.

[10] Srov. tamtéž, 2nn.

 

 

Čtení z dnešního dne: Pondělí 25.5.

SK 19,1-8; JAN 16,29-33

Komentář k Jan 16,29-33: Ježíš vyčítavě předpovídá svou opuštěnost. Nechci ho v tomto týdnu přípravy na seslání Ducha svatého ponechat bez své lásky! Můj vztah k Němu mi dává jistotu, že spolu s ním mohu přemoci lhostejný „svět“.

Zdroj: Nedělní liturgie

Letnice, Svatodušní svátky...

(25. 5. 2020) O Letnicích křesťané slaví slavnost seslání Ducha svatého - tedy skutečnost, že Bůh skrze Ducha svatého působí (dodnes)…

Den modliteb za církev v Číně (24.5.)

(22. 5. 2020) Prosby za dar vytrvalosti pro bratry a sestry v Číně...

Den modliteb za pronásledované křesťany

(22. 5. 2020) Každý rok se o 6. neděli velikonoční připomínají naši pronásledovaní bratři a sestry po celém světě.

Emil Kapaun - kněz s černou páskou přes oko (+ 23. 5. 1951)

Emil Kapaun - kněz s černou páskou přes oko  (+ 23. 5. 1951)
(22. 5. 2020) Emil Kapaun byl americký katolický kněz s českými kořeny, který zahynul v zajateckém táboře v Severní Koreji v roce…

Svatá Rita - patronka v beznadějných situacích (22.5.)

Svatá Rita - patronka v beznadějných situacích (22.5.)
(21. 5. 2020) Odkaz svaté Rity je výzvou k oddanosti Kristu Spasiteli - zdroji smíření.

21.5. bl. Franz Jägerstätter

(19. 5. 2020) Franz Jägerstätter byl rakouský farmář, který který nesouhlasil s nadvládou nacistů…

Život plný překážek, protivenství a hledání: Klement Maria Hofbauer Dvořák (svátek 20.5.)

(19. 5. 2020) * 1751, Tasovice u Znojma + 1820, Vídeň, Rakousko

Světový den sdělovacích prostředků

Světový den sdělovacích prostředků
(18. 5. 2020) Světový den sdělovacích prostředků se připomíná vždy na 7. velikonoční neděli, neboli týden před Slavností seslání Ducha…

Nanebevstoupení Páně

(18. 5. 2020) Slavnost Nanebevstoupení Páně se slaví ve čtvrtek - 40. den po Velikonocích. Následující den začíná "novéna" -…

Varování před sektou Shincheonji

Jde o nové náboženské hnutí z Jižní Koreje. Církve po celém světě proti němu varují.

Důvodem je sektářská povaha, manipulativní praktiky, snahu o utajování, zásadní odklon od křesťanského učení apod.

Její členové zpravidla postupně opouštějí rodiny a omezují veškeré kontakty s vnějším světem.

Více informací:

www.scjinfo.cz