Nedomnívejte se,  že mimo Krista pro vás existuje nějaká jiná pravá hodnota. - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus A)
4. neděle v mezidobí – A / přímluvy

Sestry a bratři, s Pánem Ježíšem a jeho učedníky vystupme na Horu blahoslavenství a pokorně prosme: [1]
  1. Učiň svou Církev rukama, jež otvírají brány Božího království. [2]
  2. Žehnej zasvěceným osobám, aby žily v radosti blahoslavenství. [3]
  3. Pomáhej mocným světa hledat spravedlnost a hájit mír. [4]
  4. Bohatství své milosti vylej na všechny pokorné a chudé. [5]
  5. Pronásledované křesťany naplň důvěrou ve svá zaslíbení. [6]
  6. Naše úzkosti a slzy proměň v naději a smích. [7]
  7. Zůstávej s touto farností, ať je společenstvím blahoslavených, to je šťastných. [8]
  8. Dopřej našim zesnulým radovat se a jásat nad nebeskou odměnou. [9]

 

Na tvé slovo, Pane Ježíši, odpovídáme svými prosbami a věříme,
že nás vyslyšíš. [10]
Ty, který žiješ a vládneš na věky věků. Amen.

__________________________

[1] Srov. Mt 5,1.

[2] Srov. tamtéž, 3.10. Viz II. VATIKÁNSKÝ KONCIL: Lumen gentium, věroučná konstituce o církvi, čl. 3.

[3] Srov. Mt 5,3-10.11-12.

[4] Srov. tamtéž, 6.9.

[5] Srov. Ž 146,6c-9; Sof 2,3;3,12-13; Mt 5,3.5; 1 Kor 1,26-31.

[6] Srov. Mt 5,10.11.

[7] Srov. tamtéž, 4.

[8] Srov. Katechismus katolické církve, čl. 1716–1719.

[9] Srov. Mt 5,12a.

[10] Srov. tamtéž, 2nn.

 

 

Čtení z dnešního dne: Úterý 19.10.

Řím 5,12.15b.17-19.20b-21; Žl 40; Lk 12,35-38

Komentář k Lk 12,35-38: Nepříčí se mi v mém aktivismu představa Boha, který „obchází a slouží“? Asi bych měl své představy o něm poopravit. A moje služba se tím také změní…

Zdroj: Nedělní liturgie

Jerzy Popiełuszko († 19. 10. 1984)

Jerzy Popiełuszko († 19. 10. 1984)
(17. 10. 2021) V období výjimečného stavu dodával polský kněz Jerzy Popiełuszko svým krajanům sílu a naději. Na jeho mše se sjížděli…

Co nám chce Bůh říci skrze zkušenosti moderního člověka

(15. 10. 2021) Papež zvolil novou formu synody, abychom mohli pochopit, co nám chce Bůh říci skrze zkušenosti moderního člověka

Jan Pavel II. - výročí zvolení papežem

(15. 10. 2021) 16.10. 1978 byl zvolen papežem Karol Wojtyla. V papežském úřadě byl do své smrti 2. dubna 2005. Papež Jan Pavel II.…

Terezie z Avily - Svatý, který je smutný, je smutný svatý...

(14. 10. 2021) Opravdová svatost s sebou nese radost.

Sv. Vintíř - společný světec Čechů a Němců (svátek 9.10.)

Sv. Vintíř - společný světec Čechů a Němců (svátek 9.10.)
(7. 10. 2021) dne 9.10.1045 zemřel v šumavských lesích za přítomnosti knížete Břetislava a biskupa Severia (Šebíře). Následně byl…

Můžete podpořit „svůj“ hospic

Můžete podpořit „svůj“ hospic
(6. 10. 2021) V sobotu 9. října se připomíná Světový den hospiců.

Kurz Komunikace s generacemi X, Y, Z / 25. 11. / Praha

(6. 10. 2021) Jednodenní vzdělávací seminář pro lidi ve službách církve

Komunikace na sociálních sítích – kurz / 18. 11. / Praha

(6. 10. 2021) Jednodenní vzdělávací seminář pro lidi ve službách církve

Řešení konfliktních situací - kurz / 16. 11. / Praha

(6. 10. 2021) Jednodenní vzdělávací seminář pro lidi ve službách církve