Maria bojuje po našem boku a podporuje křesťany v zápasu proti silám zla. - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus A)
4. neděle v mezidobí – A / přímluvy

Sestry a bratři, s Pánem Ježíšem a jeho učedníky vystupme na Horu blahoslavenství a pokorně prosme: [1]
  1. Učiň svou Církev rukama, jež otvírají brány Božího království. [2]
  2. Žehnej zasvěceným osobám, aby žily v radosti blahoslavenství. [3]
  3. Pomáhej mocným světa hledat spravedlnost a hájit mír. [4]
  4. Bohatství své milosti vylej na všechny pokorné a chudé. [5]
  5. Pronásledované křesťany naplň důvěrou ve svá zaslíbení. [6]
  6. Naše úzkosti a slzy proměň v naději a smích. [7]
  7. Zůstávej s touto farností, ať je společenstvím blahoslavených, to je šťastných. [8]
  8. Dopřej našim zesnulým radovat se a jásat nad nebeskou odměnou. [9]

 

Na tvé slovo, Pane Ježíši, odpovídáme svými prosbami a věříme,
že nás vyslyšíš. [10]
Ty, který žiješ a vládneš na věky věků. Amen.

__________________________

[1] Srov. Mt 5,1.

[2] Srov. tamtéž, 3.10. Viz II. VATIKÁNSKÝ KONCIL: Lumen gentium, věroučná konstituce o církvi, čl. 3.

[3] Srov. Mt 5,3-10.11-12.

[4] Srov. tamtéž, 6.9.

[5] Srov. Ž 146,6c-9; Sof 2,3;3,12-13; Mt 5,3.5; 1 Kor 1,26-31.

[6] Srov. Mt 5,10.11.

[7] Srov. tamtéž, 4.

[8] Srov. Katechismus katolické církve, čl. 1716–1719.

[9] Srov. Mt 5,12a.

[10] Srov. tamtéž, 2nn.

 

 

Mediálně spolupracujeme:

Celostátní setkání mládeže v Hradci Králové od 9. do 14. 8. 2022 pro mladé lidi od 14 do 26 let.celostatnisetkanimladeze.cz

UNITED - křesťanský multižánrový festival, 18. – 20. 8. 2022 Vsetínfestivalunited.cz

 

Čtení z dnešního dne: Úterý 16.8.

Ez 28,1-10; Mt 19,23-30

Komentář k Ez 28,1-10: Vždy špatně skončí, když se lidé staví na Boží místo. V minulém století jsme se o tom přesvědčili. Platí to ovšem i pro mě a v maličkostech…

Zdroj: Nedělní liturgie

Svatý Maxmilián Maria Kolbe (svátek 14.8.)

(13. 8. 2022) "Nenávist není tvůrčí síla, jenom láska je tvůrčí síla..." (odkaz na kna.cz)

15.8. Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

(13. 8. 2022) K čemu nám slouží tento svátek?

Odpírač služby v Hitlerově armádě Franz Jägerstätter – popraven 9.8.1943

Odpírač služby v Hitlerově armádě Franz Jägerstätter – popraven 9.8.1943
(7. 8. 2022) Rakouský farmář Franze Jägerstättera nesouhlasil s nadvládou nacistů a ve druhé světové válce za…

SV. TEREZIE BENEDIKTA OD KŘÍŽE - EDITA STEINOVÁ (9. SRPNA)

(7. 8. 2022) Německá židovka, křesťanka, katolička a řeholnice - popravená nacisty...

Proměnění Páně (6.8.)

(4. 8. 2022) Událost Proměnění Páně obrací náš pohled k Božímu světlu, abychom se tak vymanili z temnot života…

Jan Maria Vianney (svátek 4.8.)

(2. 8. 2022) “Má-li člověk Ducha svatého, jak sladké jsou všechna námahy tohoto světa“, říká svatý Jan Maria Vianney…