Každý ať Krista následuje podle své životní situace a tomu odpovídající formou. - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus A)
4. neděle v mezidobí – A / přímluvy

Sestry a bratři, s Pánem Ježíšem a jeho učedníky vystupme na Horu blahoslavenství a pokorně prosme: [1]
  1. Učiň svou Církev rukama, jež otvírají brány Božího království. [2]
  2. Žehnej zasvěceným osobám, aby žily v radosti blahoslavenství. [3]
  3. Pomáhej mocným světa hledat spravedlnost a hájit mír. [4]
  4. Bohatství své milosti vylej na všechny pokorné a chudé. [5]
  5. Pronásledované křesťany naplň důvěrou ve svá zaslíbení. [6]
  6. Naše úzkosti a slzy proměň v naději a smích. [7]
  7. Zůstávej s touto farností, ať je společenstvím blahoslavených, to je šťastných. [8]
  8. Dopřej našim zesnulým radovat se a jásat nad nebeskou odměnou. [9]

 

Na tvé slovo, Pane Ježíši, odpovídáme svými prosbami a věříme,
že nás vyslyšíš. [10]
Ty, který žiješ a vládneš na věky věků. Amen.

__________________________

[1] Srov. Mt 5,1.

[2] Srov. tamtéž, 3.10. Viz II. VATIKÁNSKÝ KONCIL: Lumen gentium, věroučná konstituce o církvi, čl. 3.

[3] Srov. Mt 5,3-10.11-12.

[4] Srov. tamtéž, 6.9.

[5] Srov. Ž 146,6c-9; Sof 2,3;3,12-13; Mt 5,3.5; 1 Kor 1,26-31.

[6] Srov. Mt 5,10.11.

[7] Srov. tamtéž, 4.

[8] Srov. Katechismus katolické církve, čl. 1716–1719.

[9] Srov. Mt 5,12a.

[10] Srov. tamtéž, 2nn.

 

 

Čtení z dnešního dne: Pátek 18.10. svátek sv. Lukáše

2 Tim 4,9-17b; Lk 10,1-9

Komentář k 2 Tim 4,9-17b: Pouze Lukáš, „milý lékař“ je v těžké chvíli s Pavlem. Kéž je mi vzorem ve své stálosti! Jeho evangeliu vděčíme za popis událostí z Ježíšova dětství a přiblížení Ježíšovy matky Marie.

Zdroj: Nedělní liturgie

Oblíbené rekolekce s J. Augystynem

Oblíbené rekolekce s J. Augystynem
(17. 10. 2019) 8.–9. listopadu 2019 rekolekce na téma Eucharistie – zdroj lásky, odvahy a radosti života pořádá Pastorační…

Jerzy Popiełuszko († 19.10.1984)

Jerzy Popiełuszko († 19.10.1984)
(17. 10. 2019) V období výjimečného stavu dodával polský kněz Jerzy Popiełuszko svým krajanům sílu a naději. Na jeho mše se sjížděli…

Doporučujeme ke zhlédnutí animovaný film o papeži Janu Pavlu II. na DVD

(16. 10. 2019) Při příležitosti zvolení Jana Pavla II. papežem (16.10.1978) doporučujeme animovaný film: Karol, Odvaha otce Karola

Jan Pavel II. - výročí zvolení papežem

(15. 10. 2019) 16.10. 1978 byl zvolen papežem Karol Wojtyla. V papežském úřadě byl do své smrti 2. dubna 2005. Papež Jan Pavel II.…

Terezie z Avily - Svatý, který je smutný, je smutný svatý...

(14. 10. 2019) Opravdová svatost s sebou nese radost.

Doporučujeme k přečtení: O nesnázích v manželství - Aleš Opatrný

Doporučujeme k přečtení: O nesnázích v manželství - Aleš Opatrný
(10. 10. 2019) Vyvarovat se je třeba dvou extrémů: vědomé lehkomyslnosti a přehnané ustaranosti. Hrozby a problémy nemusí znamenat…

Sv. Vintíř - společný světec Čechů a Němců (svátek 9.10.)

(7. 10. 2019) dne 9.10.1045 zemřel v šumavských lesích za přítomnosti knížete Břetislava a biskupa Severia (Šebíře). Následně byl…

Panna Maria Růžencová

(6. 10. 2019) Dne 7. 10. se slaví památka Panny Marie Růžencové.

Svatá Faustina (Faustyna) Kowalská / 5. říjen

(4. 10. 2019) Faustina Kowalská je zvěstovatelkou Božího milosrdenství. Její poselství dalo vzniknout duchovnímu hnutí úcty k Božímu…