Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus C)
4. neděle v mezidobí - C / přímluvy

Kristus je plností Božího zjevení i cílem, k němuž směřujeme. (1) Odevzdejme se mu a vzývejme ho: Pane, smiluj se.

1. Náš Pane a Bože, tys daroval církvi svého Ducha: dej, ať jeho mocí křesťané nade všechno kladou lásku a jejím konáním dávají světu najevo, komu náležejí. (2)

2. Pravou víru zažehni v těch, kdo tě nadšeně přijímají z touhy po mimořádnostech či řešení osobních obtíží, avšak nehodlají už s tebou žít a činit tvoji vůli. (3)

3. Ty, který jsi Sluncem spravedlnosti a Knížetem pokoje (4), pronikni světlem a mírem lidi ubíjené zlobou válek a zvůlí totalitních režimů.

4. Nechť tvá slova: „Já jsem s tebou, abych tě vysvobodil“ (5), dodají odvahy všem, které tíží vážná nemoc, následky úrazu a ztráta schopnosti se o sebe postarat.

5. Pamatuj i na nás, tvořící tuto farní rodinu (toto společenství), ať v každém úseku života slyšíme, k čemu nás voláš, a záměry, které s námi máš, ti pomáháme uskutečňovat. (6)

6. Těm, kdo tě na své pozemské pouti s láskou vyznávali, dej uvidět tě tváří v tvář (7) v nebeské slávě.

Pane Ježíši Kriste, Učiteli pravdy a lásky (8),
uč nás poznávat tvoji pravdu a vpravdě milovat tebe a své bližní;
ty, jenž žiješ a vládneš na věky věků.
Amen.

     
( ) Srov. Lk 4,21. Srov. II. VATIKÁNSKÝ KONCIL: Věroučná konstituce o Božím zjevení Dei Verbum, čl. 2. Srov. Katechismus katolické církve (KKC), čl. 53.
(2) Srov. 1 Kor 12,31-13,13.
(3) Viz Lk 4,21-30.
(4) Viz označení neděle jako „Dne slunce“: KKC, čl. 1166. Srov. Iz 9,6; Jan 14,27. Viz Český misál: Obřad pozdravení pokoje.
(5) Srov. Jer 1,19. Srov. Ž 71,1-4a.
(6) Srov. Jer 1,4-5.17-19.
(7) Viz 1 Kor 13,12a.
(8) Srov. Lk 4,21-27.

Čtení z dnešního dne: Pátek 31. 3.

1. čtení - Jer 20,10-13; Evangelium - Jan 10,31-42

Komentář k Jer 20,10-13: Když i přátelé číhají na můj pád, bude vztah k Hospodinu silnější. Kéž si to uvědomím ve chvílích zoufalství…

Zdroj: Nedělní liturgie

Velikonoce

Velikonoce
(6. 4. 2023) Květná neděle, Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota; velikonoční noc (vigilie), příběh Velikonoc.

Květná neděle

Květná neděle
(29. 3. 2023) Květná (nebo též Pašijová) neděle je označení pro poslední postní neděli před Velikonocemi. Název svátku je odvozen od…

Terezie z Avily - výročí narození

(27. 3. 2023) Svatá Terezie od Ježíše, "Terezie z Ávily" (28. 3. 1515 Ávila – 4. 10. 1582 Alba de Tormes) Nic ať tě…

Časně ráno 25. března 1951 v zajateckém táboře v Severní Korei

(25. 3. 2023) Časně ráno 25. března 1951, na Hod Boží velikonoční, vylekal Emil Kapaun všechny ostatní zajatce. Přemluvil totiž čínské…

Velikonoce - pracovní listy pro děti

(24. 3. 2023) Pracovní listy k Velikonocům - k doplnění, přečtení, vybarvení i dokreslení...

Sv. Rebeka Rafqa (svátek 23.3.)

(23. 3. 2023) Rafqa Pietra Choboq Ar-Rayès * 29. 6. 1832 Libanon † 23. 3. 1914 Libanon 

Zvěstování Páně (25.3.)

(22. 3. 2023) Žádný učený z nebe nespadl a z nebe nespadl ani Bůh. Bůh si zvolil svou cestu do světa prostřednictvím člověka, který se…