Často bojujeme o volný čas Ježíš nás vyzývá, abychom našli čas, který nás osvobozuje.  - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Velikonoční doba (cyklus A)
4. neděle velikonoční - A / přímluvy

Pána Ježíše Krista, pastýře a strážce našich duší, v pokoji prosme: Pane, smiluj se. [1]
 1. Prosme Pána za biskupy a kněze, ať jsou pastýři pravými a jeho lid vedou po správných cestách. [2]
 2. Prosme Pána za ty, které volá ke kněžství, ať se nezaleknou protivenství a řeknou mu své ano. [3]
 3. Prosme Pána za obnovení jednoty všech křesťanů, ať je jedno stádce a jeden pastýř. [4]
 4. Prosme Pána vzkříšeného, ať učiní přítrž všem válkám, příkořím a dá světu mír. [5]
 5. Prosme Pána za lidi trpící, aby je uzdravil svými ranami. [6]
 6. Prosme Pána za nevěřící, aby jim dopřál milost obrácení, obmyl je křtem a obdařil svým Duchem. [7]
 7. Prosme Pána za jeho zbloudilé ovce, aby se k němu brzy navrátily. [8]
 8. Prosme Pána za všechny nepřátele Církve, aby je pohnul ke změně smýšlení. [9]
 9. Prosme Pána za kněze, kteří působili a působí v naší farnosti (našem společenství), aby jim žehnal, popřál zdraví a sil k věrné službě.
 10. Prosme Pána za naše zemřelé, aby s ním směli přebývat navěky. [10]

 

Pane Ježíši, Dobrý pastýři, ty každého z nás voláš jménem.

Dej, ať vždy slyšíme tvůj hlas a následujeme tě. [11]

Ty, který žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

 

    

________________________

[[1]]   Srov. 1 Petr 2,25c.

[2]   Srov. Jan 10,2-5; Ž 23,2a.

[3]   Srov. Ž 23,3b.

[4]   Srov. Jan 10,16. Viz Katechismus katolické církve, čl. 820–822, 866.

[5]   Srov. PAPEŽ FRANTIŠEK: Velikonoční poselství před požehnáním Urbi et Orbi, 20. dubna 2014.

[6]   Srov. 1 Petr 2,25a.

[7]   Srov. Sk 2,38.

[8]   Srov. 1 Petr 2,25b.

[9]   Srov. Jan 10,1.10a; Sk 2,38.

[10] Srov. Ž 23,6b; Jan 10,10.

[11] Srov. Jan 10,1-4.

 

 

 

Čtení z dnešního dne: Sobota 13. 7. 2024, Sobota 14. týdne v mezidobí

Iz 6,1-8;

Komentář k Mt 10,24-33: Nebeskému Otci na mně tolik záleží! Ale: záleží mně osobně na Otci? Chci pracovat na tom, aby víra byla oboustranným vztahem.

Zdroj: Nedělní liturgie

Josef Toufar - výročí narození 14.7.1902

(12. 7. 2024) Josef Toufar - kněz umučený komunisty - se narodil 14.7.1902

Sv. Benedikt z Nursie (11.7.)

(10. 7. 2024) Sv. Benedikt měl zásadní vliv na rozšíření křesťanství na evropském kontinentu.

Svatí Cyril a Metoděj (5.7.)

(4. 7. 2024) svátek 5.7.

Svatý Prokop (svátek 4.7.)

(3. 7. 2024) (*Chotouň asi 970 + Sázava 25.3.1053)

Svátek sv. Tomáše (3.7.)

Svátek sv. Tomáše (3.7.)
(2. 7. 2024) "Má-li někdo pochybnosti, není nenormální..."

Duchovní cvičení v tichu 14. 7. - 21 .7. 2024 podle sv. Ignáce

Duchovní cvičení v tichu 14. 7. - 21 .7. 2024 podle sv. Ignáce
(1. 7. 2024) Komunita Chemin neuf pořádá 14. 7.  - 21 .7. 2024  ve svém  klášteře v…

4. - 9. 8. 2024 Festival Welcome to Paradise pro mládež 18-30 let

4. - 9. 8. 2024 Festival Welcome to Paradise pro mládež 18-30 let
(1. 7. 2024) Festival pro mládež 18-30 let, s mladými z různých zemí světa s překladem do češtiny. Bůh nás, zve abychom s ním vyjeli…