Krbec Jan | Sekce: Kázání

Velikonoční doba (cyklus A)
4. neděle velikonoční - A / přímluvy

Pána Ježíše Krista, pastýře a strážce našich duší, v pokoji prosme: Pane, smiluj se. [1]
  1. Prosme Pána za biskupy a kněze, ať jsou pastýři pravými a jeho lid vedou po správných cestách. [2]
  2. Prosme Pána za ty, které volá ke kněžství, ať se nezaleknou protivenství a řeknou mu své ano. [3]
  3. Prosme Pána za obnovení jednoty všech křesťanů, ať je jedno stádce a jeden pastýř. [4]
  4. Prosme Pána vzkříšeného, ať učiní přítrž všem válkám, příkořím a dá světu mír. [5]
  5. Prosme Pána za lidi trpící, aby je uzdravil svými ranami. [6]
  6. Prosme Pána za nevěřící, aby jim dopřál milost obrácení, obmyl je křtem a obdařil svým Duchem. [7]
  7. Prosme Pána za jeho zbloudilé ovce, aby se k němu brzy navrátily. [8]
  8. Prosme Pána za všechny nepřátele Církve, aby je pohnul ke změně smýšlení. [9]
  9. Prosme Pána za kněze, kteří působili a působí v naší farnosti (našem společenství), aby jim žehnal, popřál zdraví a sil k věrné službě.
  10. Prosme Pána za naše zemřelé, aby s ním směli přebývat navěky. [10]

 

Pane Ježíši, Dobrý pastýři, ty každého z nás voláš jménem.

Dej, ať vždy slyšíme tvůj hlas a následujeme tě. [11]

Ty, který žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

 

    

________________________

[[1]]   Srov. 1 Petr 2,25c.

[2]   Srov. Jan 10,2-5; Ž 23,2a.

[3]   Srov. Ž 23,3b.

[4]   Srov. Jan 10,16. Viz Katechismus katolické církve, čl. 820–822, 866.

[5]   Srov. PAPEŽ FRANTIŠEK: Velikonoční poselství před požehnáním Urbi et Orbi, 20. dubna 2014.

[6]   Srov. 1 Petr 2,25a.

[7]   Srov. Sk 2,38.

[8]   Srov. 1 Petr 2,25b.

[9]   Srov. Jan 10,1.10a; Sk 2,38.

[10] Srov. Ž 23,6b; Jan 10,10.

[11] Srov. Jan 10,1-4.

 

 

 

Čtení z dnešního dne: Úterý 21. 9., svátek sv. Matouše

Ef 4,1-7.11-13; Žl 19; ; Mt 9,9-13

Komentář k Mt 9,9-13: Nekritizovali by dnes mnozí Ježíše pro jeho odvahu? Kritéria pro výběr nových apoštolů jsme dnes opravdu „zdokonalili“. Nechybí nám ale víc odvahy?

Zdroj: Nedělní liturgie

Sobota pro ženy 16.10.2021 v Praze Dejvicích

(21. 9. 2021) Jedná se o program s dlouholetou tradicí. Původně to byla duchovně-vzdělávací setkání pro manželky, v současnosti jsou…

21.9. sv. Matouš

(20. 9. 2021) Dynamika Božího povolání a lidské odpovědi

20. září - památka korejských mučedníků

(19. 9. 2021) "... Už máme velmi blízko k rozhodujícímu zápasu, snažně vás prosím, žijte věrně z víry, abyste jednou vešli tam,…

Jak se stavět k odpadlíkům od církve? (Svatí Kornélius a Cyprián, svátek 17.9.)

(16. 9. 2021) Když v roce 251 pominulo pronásledování křesťanů, mnozí z těch, kteří předtím ze strachu od víry odpadli, se chtěli do…

Teolog, který nebyl odtažený od každodenních a aktuálních problémů

Teolog, který nebyl odtažený od každodenních a aktuálních problémů
(16. 9. 2021) Adolf Kajpr (5. 7. 1902, Hředle na Kladensku – 17. 9. 1959, komunistická věznice Leopoldov)

Kněz, kterého zastřelila sicilská mafie

(14. 9. 2021) 15. září 1993 byl sicilskou mafií zavražděn kněz Giuseppe Puglisi. Padre Giuseppe Puglisi se pokusil se o nemožné…

Papež František na Slovensku 12.-15.9.2021

Papež František na Slovensku 12.-15.9.2021
(13. 9. 2021) Odkazy na zdroje informací o cestě papeža Františka na Slovensko.

Svátek povýšení svatého kříže - 14. září

(13. 9. 2021) Kříž symbolizuje lásku Boha k člověku

Sv. Jan Zlatoústý (13.9.)

(11. 9. 2021) Jan Zlatoústý (Chrysostomos) byl oblíbeným a neohroženým kazatelem, který čelil vlně intrik a byl opakovaně posílán do…