Krbec Jan | Sekce: Kázání

Velikonoční doba (cyklus A)
4. neděle velikonoční - A / přímluvy

Pána Ježíše Krista, pastýře a strážce našich duší, v pokoji prosme: Pane, smiluj se. [1]
  1. Prosme Pána za biskupy a kněze, ať jsou pastýři pravými a jeho lid vedou po správných cestách. [2]
  2. Prosme Pána za ty, které volá ke kněžství, ať se nezaleknou protivenství a řeknou mu své ano. [3]
  3. Prosme Pána za obnovení jednoty všech křesťanů, ať je jedno stádce a jeden pastýř. [4]
  4. Prosme Pána vzkříšeného, ať učiní přítrž všem válkám, příkořím a dá světu mír. [5]
  5. Prosme Pána za lidi trpící, aby je uzdravil svými ranami. [6]
  6. Prosme Pána za nevěřící, aby jim dopřál milost obrácení, obmyl je křtem a obdařil svým Duchem. [7]
  7. Prosme Pána za jeho zbloudilé ovce, aby se k němu brzy navrátily. [8]
  8. Prosme Pána za všechny nepřátele Církve, aby je pohnul ke změně smýšlení. [9]
  9. Prosme Pána za kněze, kteří působili a působí v naší farnosti (našem společenství), aby jim žehnal, popřál zdraví a sil k věrné službě.
  10. Prosme Pána za naše zemřelé, aby s ním směli přebývat navěky. [10]

 

Pane Ježíši, Dobrý pastýři, ty každého z nás voláš jménem.

Dej, ať vždy slyšíme tvůj hlas a následujeme tě. [11]

Ty, který žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

 

    

________________________

[[1]]   Srov. 1 Petr 2,25c.

[2]   Srov. Jan 10,2-5; Ž 23,2a.

[3]   Srov. Ž 23,3b.

[4]   Srov. Jan 10,16. Viz Katechismus katolické církve, čl. 820–822, 866.

[5]   Srov. PAPEŽ FRANTIŠEK: Velikonoční poselství před požehnáním Urbi et Orbi, 20. dubna 2014.

[6]   Srov. 1 Petr 2,25a.

[7]   Srov. Sk 2,38.

[8]   Srov. 1 Petr 2,25b.

[9]   Srov. Jan 10,1.10a; Sk 2,38.

[10] Srov. Ž 23,6b; Jan 10,10.

[11] Srov. Jan 10,1-4.

 

 

 

Mediálně spolupracujeme.

Čtení z dnešního dne: Pondělí 21. 6.

Gn 12,1-9; Mt 7,1-5

Komentář k Gn 12,1-9: Kéž máme i my sílu vyjít ze své „země“, ze svých zvyků a představ. K přijetí Božího požehnání je třeba mnohé opustit i dnes.

Zdroj: Nedělní liturgie

Sv. Jan Fisher (svátek 22.6.)

Sv. Jan Fisher (svátek 22.6.)
(21. 6. 2021) Horlivý a zbožný biskup, který žil v chudobě. Reformátor kléru. Popraven králem Jindřichem VII. 22. 6. 1535

Kázání papeže Pavla VI. při svatořečení sv. Jana Nepomuckého Neumanna (český překlad)

Kázání papeže Pavla VI. při svatořečení sv. Jana Nepomuckého Neumanna (český překlad)
(18. 6. 2021) Z neděle 19.6.1977. Text byl původně pronesen v angličtině, italštině a krátce také v němčině. Zde…

Patron lidí závislých na alkoholu - Matt Talbot (19.6.)

Patron lidí závislých na alkoholu - Matt Talbot (19.6.)
(18. 6. 2021) Matt se narodil 2. 5. 1856 v Dublinu v Irsku. Všichni muži v rodině pili tak, že se…

Jan Nepomucký Neumann (svátek 19.6.)

Jan Nepomucký Neumann (svátek 19.6.)
(15. 6. 2021) Prachatický rodák Jan Nepomucký Neumann se stal misionářem v USA a americkým světcem. Ztělesňoval most mezi různými…

On-line večerní seminář a exercicie s P. ELIASEM VELLOU OFM

(14. 6. 2021) Úterý 29. 6. 2021 až  pátek 2. 7. 2021 v Koclířově jako duchovní  příprava na slavnost našich otců víry…

Svatý Antonín z Padovy (svátek 13.6.)

(11. 6. 2021) Původní jméno velkého kazatele svatého Antonína z Padovy je Fernandez Bulhão. Narodil se v portugalském Lisabonu ve…

Nejsvětější srdce Ježíšovo - slavnost

Nejsvětější srdce Ježíšovo - slavnost
(11. 6. 2021) Svátek Nejsvětějšího Srdce Ježíšova ustanovil r. 1856 Pius IX. na třetí pátek po letnicích. Co je obsahem tohoto…

Manželka, matka, pak i řeholnice - Marie Laurencie Longo

Manželka, matka, pak i řeholnice - Marie Laurencie Longo
(8. 6. 2021) Zakladatelka sester kapucínek bude blahořečena 9. října 2021 v italské Neapoli.

Aleluja dětí :-)

Aleluja dětí :-)
(6. 6. 2021) Ve velikonoční době natočily děti z farnosti Stodůlky video na hudbu z Händelova Mesiáše a známého  aleluja.…