Jsi prach „Pamatuj, že jsi prach a v prach se obrátíš“ (srov. Gen 3,19) - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Velikonoční doba (cyklus B)
4. neděle velikonoční - B / přímluvy

Sestry a bratři, dobrý pastýř je ten, který dává za ovce svůj život. Svého Dobrého a nejvyššího pastýře teď s důvěrou prosme: [1]
 1. Za papeže Františka, všechny biskupy a kněze, aby pásli tvou Církev, kterou jsi vykoupil vlastní krví. [2]
 2. Za všechen tvůj lid, aby tě poznával a miloval ve svých pastýřích. [3]
 3. Za ty, které voláš ke kněžství, aby tvůj hlas uslyšeli a stali se jeho ozvěnou. [4]
 4. Za nové Boží děti, aby byly požehnáním pro všechny, s nimiž se setkají. [5]
 5. Za celé křesťanstvo, aby se naplnilo tvé slovo: „Bude jen jedno stádce, jen jeden pastýř.“ [6]
 6. Za ty, kteří vládnou, ať se před nimi lidé nemusejí zodpovídat z dobrých skutků. [7]
 7. Za ty, kdo v pastýřské službě selhali nebo z ní odešli, abychom je nesoudili. [8]
 8. Za ztracené, zraněné a zbloudilé, ať se nechají tebou najít, ošetřit a odnést zpět k tvému stádu. [9]
 9. Za ty, kdo hledají recept na lásku, úspěch a bohatství, ať v tobě najdou spásu. [10]
 10. Za naše nemocné, aby tu s námi mohli stát před tebou zdraví. [11]
 11. Za kněze, kteří v naší farnosti působili a působí, aby byli tvou radostí a naším posvěcením. [12]
 12. Za naše zesnulé pastýře, ať mají tvou podobu a s tebou slaví nebeskou liturgii. [13]

 

To ty jsi, Pane Ježíši, náš vítězný Pastýř, naše spása;

ty nás vyslyšíš. [14] Ty, který žiješ a vládneš

po všechny věky věků. Amen.

   

________________________

[1]   Srov. Jan 10,11-15; 1 Petr 5,4. Viz II. VATIKÁNSKÝ KONCIL (II. VAT.): Lumen gentium, věroučná konstituce o církvi, čl. 6.

[2]   Srov. Jan 10,11.14-15b.17-18; Sk 20,28.

[3]   Srov. Jan 10,14-15a.

[4]   Srov. tamtéž, 2-4.16c.

[5]   Srov. Ž 118,26; 1 Jan 3,1-2.

[6]   Viz Jan 10,16.

[7]   Srov. Ž 118,9; Sk 4,9.

[8]   Srov. Jan 10,12-13.

[9]   Srov. tamtéž, 11-18; Lk 15,1-7.

[10] Srov. Ž 118,21; Sk 4,12.

[11] Srov. Sk 4,10.

[12] Srov. Ž 118,1.26.28-29.

[13] Srov. 1 Jan 3,2. Viz II. VAT.: Optatam totius, dekret o výchově ke kněžství, čl. 8. Viz Katechismus katolické církve, čl. 1326.

[14] Srov. Ž 118,21. Srov. vstupní modlitba. 

Čtení z dnešního dne: Středa 21. 2.

1. čtení - Jon 3,1-10; Evangelium - Lk 11,29-32

Komentář k Jon 3,1-10: Ninivští inspirovali svého krále. Kajícnost začala „odspodu“. Výzva pro mě, abych začal sám u sebe…

Zdroj: Nedělní liturgie

Stolec svatého Petra (22.2.)

Stolec svatého Petra (22.2.)
(21. 2. 2024) Svátek stolce svatého Petra připomíná primát apoštola Petra mezi ostatními apoštoly. Tuto službu ustanovil sám Ježíš a…

Co je důležitější než půst? / k poslechu

Co je důležitější než půst? / k poslechu
(16. 2. 2024) „Zaměření na druhé je důležitější než půst.“

DOPORUČUJEME NOVOU KNIHU, průvodce postem a Velikonocemi na každý den

DOPORUČUJEME NOVOU KNIHU, průvodce postem a Velikonocemi na každý den
(15. 2. 2024) Průvodce postní a velikonoční dobou – od Popeleční středy až po slavnost Seslání Ducha Svatého

15.2. - památka 14 pražských mučedníků - Bl. Bedřicha Bachsteina a druhů

15.2. - památka 14 pražských mučedníků - Bl. Bedřicha Bachsteina a druhů
(14. 2. 2024) 15. února 1611 bylo v klášterním kostele Panny Marie Sněžné v Praze umučeno 14 františkánů. 

Popeleční středou začíná Postní doba

(13. 2. 2024) Je důležité, aby se křesťan v postní době nezabýval sám sebou, ale především Bohem samotným...

sv. Valentin z Terni (14. února)

(12. 2. 2024) Svatý Valentin, jeden z nejuctívanějších světců na světě, byl občanem Interamny (dnešní Terni) v Umbrii a podstoupil…

Křížové cesty

(11. 2. 2024) Propojit vše těžké v našem životě s Kristem... Soubor různých Křížových cest.


Konference Jak slyšet Boží hlas s Petem Greigem 
22. – 23. 3. 2024 v Praze.