Krbec Jan | Sekce: Kázání

Velikonoční doba (cyklus C)
4. neděle velikonoční - c / Přímluvy

Sestry a bratři, přistupme společně k Pánu, Dobrému pastýři, který nás volá a vede k věčnému životu.

 

Sestry a bratři, přistupme společně k Pánu, Dobrému pastýři, který nás volá a vede k věčnému životu: [1]

 

  1. Pane Ježíši Kriste, prosíme za ty, kterým jsi svěřil svoje stádce, ať se zcela otevírají tvému Duchu, nechají se jím vést a v jeho síle vedou a povzbuzují tvůj lid. [2]
  2. Všem, kteří přijali víru [3], vyprošujeme ducha lásky a poslušnosti vůči jejich pastýřům a učitelům, obdařeným tvou autoritou.
  3. Žehnej diecézím a farnostem v naší vlasti, posiluj spolupráci všech členů Božího lidu, popřej úspěch naší pastorační práci, dialogu s ostatními křesťany i lidmi okolo nás.
  4. Lidský rod a jeho čelné představitele doveď k poznání, že žádná lidská oběť nevyváží tvoji oběť kalvárskou a nespasíme se jen vlastními silami. [4]  
  5. Nepřátelům tvého učení a pronásledovatelům křesťanů dej zakusit své nekonečné milosrdenství. [5]
  6. Prameni živé vody [6], přítomný ve své církvi a svátostech, přiváděj k sobě a napájej ty, kdo se cítí nemilovaní, opuštění, zbyteční a ztrácejí smysl života.
  7. Nechť mnozí z těch, kdo tě prosí o zmírnění útrap svých bližních, pochopí a přijmou, že to jejich rukama chceš sytit, napájet, odívat a těšit své nejmenší sestry a bratry. [7]
  8. Kéž všichni zesnulí, na něž s láskou vzpomínáme, i ti, jejichž jména znáš jen ty sám, jsou uznáni za hodné žít věčný život před tvým trůnem. [8] 

 

Věčný pastýři Kriste,

ty nás ve svém milosrdenství chráníš,

znáš všechny naše radosti i bolesti

a dovedeš setřít každou slzu z očí. [9]

Neboť ty s Otcem a Duchem svatým

žiješ a vládneš na věky věků. Amen.

 

________________________

[1] Viz Jan 10,27-30. Srov. Ž 95,2. Viz dnešní neděle Dobrého pastýře.

[2] Srov. Ž 100,2; Sk 13,43.

[3] Srov. Sk 13,48b. Srov. II. vatikánský koncil: věroučná konstituce o církvi Lumen gentium, čl. 25, 27. Srov. Katechismus katolické církve, čl. 888, 896.

[4] Srov. Žid 10,3-20. Srov. KKC, čl. 614, 618, 620.

[5] Viz Sk 13,43-52.

[6] Srov. Zj 7,17; Jan 4,13-14.

[7] Srov. Zj 7,16; Mt 25,34-40.

[8] Srov. Sk 13,48b; Zj 7,15b.17.

[9] Ž 100,3; Jan 10,27-30; Zj 7,17.

Čtení z dnešního dne: Pondělí 20.9. / Památka sv. Ondřeje Kim Tae‑gŏna, kněze, Pavla Chŏng Ha-sanga a druhů, mučedníků

Ezd 1,1-6; Žl 126; ; Lk 8,16-18

Komentář k Ezd 1,1-6; : Výnos perského krále Kýra byl možná veden vypočítavostí. Mnozí si pamatují podobně osvobozující změny. Kéž dovedeme pochopit jásot Izraele z nově nabyté svobody.

Zdroj: Nedělní liturgie

21.9. sv. Matouš

(20. 9. 2021) Dynamika Božího povolání a lidské odpovědi

20. září - památka korejských mučedníků

(19. 9. 2021) "... Už máme velmi blízko k rozhodujícímu zápasu, snažně vás prosím, žijte věrně z víry, abyste jednou vešli tam,…

Jak se stavět k odpadlíkům od církve? (Svatí Kornélius a Cyprián, svátek 17.9.)

(16. 9. 2021) Když v roce 251 pominulo pronásledování křesťanů, mnozí z těch, kteří předtím ze strachu od víry odpadli, se chtěli do…

Teolog, který nebyl odtažený od každodenních a aktuálních problémů

Teolog, který nebyl odtažený od každodenních a aktuálních problémů
(16. 9. 2021) Adolf Kajpr (5. 7. 1902, Hředle na Kladensku – 17. 9. 1959, komunistická věznice Leopoldov)

Kněz, kterého zastřelila sicilská mafie

(14. 9. 2021) 15. září 1993 byl sicilskou mafií zavražděn kněz Giuseppe Puglisi. Padre Giuseppe Puglisi se pokusil se o nemožné…

Papež František na Slovensku 12.-15.9.2021

Papež František na Slovensku 12.-15.9.2021
(13. 9. 2021) Odkazy na zdroje informací o cestě papeža Františka na Slovensko.

Svátek povýšení svatého kříže - 14. září

(13. 9. 2021) Kříž symbolizuje lásku Boha k člověku

Sv. Jan Zlatoústý (13.9.)

(11. 9. 2021) Jan Zlatoústý (Chrysostomos) byl oblíbeným a neohroženým kazatelem, který čelil vlně intrik a byl opakovaně posílán do…

Svatá Ludmila - pracovní listy pro děti

(10. 9. 2021) 16. září slavíme svátek svaté Ludmily. Nabízíme vám několik pracovních listů k tomuto tématu.