Duch svatý je Bohem působícím v nás. - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Velikonoční doba (cyklus C)
4. neděle velikonoční - c / Přímluvy

Sestry a bratři, přistupme společně k Pánu, Dobrému pastýři, který nás volá a vede k věčnému životu.

 

Sestry a bratři, přistupme společně k Pánu, Dobrému pastýři, který nás volá a vede k věčnému životu: [1]

 

  1. Pane Ježíši Kriste, prosíme za ty, kterým jsi svěřil svoje stádce, ať se zcela otevírají tvému Duchu, nechají se jím vést a v jeho síle vedou a povzbuzují tvůj lid. [2]
  2. Všem, kteří přijali víru [3], vyprošujeme ducha lásky a poslušnosti vůči jejich pastýřům a učitelům, obdařeným tvou autoritou.
  3. Žehnej diecézím a farnostem v naší vlasti, posiluj spolupráci všech členů Božího lidu, popřej úspěch naší pastorační práci, dialogu s ostatními křesťany i lidmi okolo nás.
  4. Lidský rod a jeho čelné představitele doveď k poznání, že žádná lidská oběť nevyváží tvoji oběť kalvárskou a nespasíme se jen vlastními silami. [4]  
  5. Nepřátelům tvého učení a pronásledovatelům křesťanů dej zakusit své nekonečné milosrdenství. [5]
  6. Prameni živé vody [6], přítomný ve své církvi a svátostech, přiváděj k sobě a napájej ty, kdo se cítí nemilovaní, opuštění, zbyteční a ztrácejí smysl života.
  7. Nechť mnozí z těch, kdo tě prosí o zmírnění útrap svých bližních, pochopí a přijmou, že to jejich rukama chceš sytit, napájet, odívat a těšit své nejmenší sestry a bratry. [7]
  8. Kéž všichni zesnulí, na něž s láskou vzpomínáme, i ti, jejichž jména znáš jen ty sám, jsou uznáni za hodné žít věčný život před tvým trůnem. [8] 

 

Věčný pastýři Kriste,

ty nás ve svém milosrdenství chráníš,

znáš všechny naše radosti i bolesti

a dovedeš setřít každou slzu z očí. [9]

Neboť ty s Otcem a Duchem svatým

žiješ a vládneš na věky věků. Amen.

 

________________________

[1] Viz Jan 10,27-30. Srov. Ž 95,2. Viz dnešní neděle Dobrého pastýře.

[2] Srov. Ž 100,2; Sk 13,43.

[3] Srov. Sk 13,48b. Srov. II. vatikánský koncil: věroučná konstituce o církvi Lumen gentium, čl. 25, 27. Srov. Katechismus katolické církve, čl. 888, 896.

[4] Srov. Žid 10,3-20. Srov. KKC, čl. 614, 618, 620.

[5] Viz Sk 13,43-52.

[6] Srov. Zj 7,17; Jan 4,13-14.

[7] Srov. Zj 7,16; Mt 25,34-40.

[8] Srov. Sk 13,48b; Zj 7,15b.17.

[9] Ž 100,3; Jan 10,27-30; Zj 7,17.

Čtení z dnešního dne: Středa 27.5.

SK 20,28-38; JAN 17,11B-19

Komentář k Jan 17,11b-19: Být ve světě – a přitom nebýt ze světa. Musím unést toto pnutí… Chci přitom naplňovat Ježíšovu úpěnlivou prosbu za jednotu?

Zdroj: Nedělní liturgie

Letnice, Svatodušní svátky...

(25. 5. 2020) O Letnicích křesťané slaví slavnost seslání Ducha svatého - tedy skutečnost, že Bůh skrze Ducha svatého působí (dodnes)…

Den modliteb za církev v Číně (24.5.)

(22. 5. 2020) Prosby za dar vytrvalosti pro bratry a sestry v Číně...

Den modliteb za pronásledované křesťany

(22. 5. 2020) Každý rok se o 6. neděli velikonoční připomínají naši pronásledovaní bratři a sestry po celém světě.

Emil Kapaun - kněz s černou páskou přes oko (+ 23. 5. 1951)

Emil Kapaun - kněz s černou páskou přes oko  (+ 23. 5. 1951)
(22. 5. 2020) Emil Kapaun byl americký katolický kněz s českými kořeny, který zahynul v zajateckém táboře v Severní Koreji v roce…

Svatá Rita - patronka v beznadějných situacích (22.5.)

Svatá Rita - patronka v beznadějných situacích (22.5.)
(21. 5. 2020) Odkaz svaté Rity je výzvou k oddanosti Kristu Spasiteli - zdroji smíření.

21.5. bl. Franz Jägerstätter

(19. 5. 2020) Franz Jägerstätter byl rakouský farmář, který který nesouhlasil s nadvládou nacistů…

Život plný překážek, protivenství a hledání: Klement Maria Hofbauer Dvořák (svátek 20.5.)

(19. 5. 2020) * 1751, Tasovice u Znojma + 1820, Vídeň, Rakousko

Světový den sdělovacích prostředků

Světový den sdělovacích prostředků
(18. 5. 2020) Světový den sdělovacích prostředků se připomíná vždy na 7. velikonoční neděli, neboli týden před Slavností seslání Ducha…

Nanebevstoupení Páně

(18. 5. 2020) Slavnost Nanebevstoupení Páně se slaví ve čtvrtek - 40. den po Velikonocích. Následující den začíná "novéna" -…

Varování před sektou Shincheonji

Jde o nové náboženské hnutí z Jižní Koreje. Církve po celém světě proti němu varují.

Důvodem je sektářská povaha, manipulativní praktiky, snahu o utajování, zásadní odklon od křesťanského učení apod.

Její členové zpravidla postupně opouštějí rodiny a omezují veškeré kontakty s vnějším světem.

Více informací:

www.scjinfo.cz